Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dzung_duong_650266
#910924 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU : 3
Phần I : Thuế giá trị gia tăng và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý thuế GTGT đối với DN NQD kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ. 5
I- Những vấn đề lý luận cơ bản về thuế GTGT. 5
1. Khái niệm, đặc điểm, bản chất về thuế GTGT. 5
1.1. Khái niệm của thuế GTGT. 5
1.2. Đặc điểm của thuế GTGT. 5
2. Nội dung cơ bản của luật thuế GTGT. 6
2.1. Đối tượng nộp thuế GTGT. 6
2.2. Đối tượng chịu thuế GTGT. 7
2.3. Căn cứ tính thuế GTGT. 7
2.4 Phương pháp tính thuế GTGT. 13
II- Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thuế GTGT đối với DN NQD kinh doanh khách sạn nhà nghỉ. 14
1 - Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh khách sạn nhà nghỉ của các DN NQD . 115
2- Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các DNNQD kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ . 115
Phần II : Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với DN NQD kinh doanh khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 18
I- Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng ninh . 18
1 - Điều kiện tự nhiên, xã hội của tỉnh Quảng Ninh. 18
2- Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 19
3- Vài nét về Cục thuế tỉnh Quảng Ninh và cơ cấu Cục Thuế . 19
II - Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với DN NQD kinh
Doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh . 24
1- Công tác quản lý đối tượng nộp thuế. 24
2 - Công tác quản lý căn cứ tính thuế . 26
3- Xác định doanh thu và thuế GTGT đầu ra để thực hiện kê khai trên tờ khai thuế . 28
4- Công tác quản lý thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào dùng cho hoạt động kinh doanh. 29
5- Kết quả triển khai thực hiện biện pháp quản lý. 33
6 - Công tác quản lý thu nộp. 33
7- Công tác thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế. 34
III - Đánh giá chung về công tác quản lý thuế GTGT đối với các DN NQD kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ .
34
1- Thành công. 34
2- Những tồn tại. 36
Phần III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các DN NQD kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 38
I - Mục tiêu của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đối với công tác quản lý thuế GTGT đối với các DN NQD kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ . 38
II- Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các DN NQD kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Q.Ninh. 39
1- Công tác quản lý ĐTNT 39
2- Công tác quản lý hoá đơn chứng từ 40
3- Công tác quản lý căn cứ tính thuế 41
4- Công tác tuyên truyền và hỗ trợ ĐTNT 41
5- Công tác thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế 42
KẾT LUẬN. 43
Đất nước ta sau hơn 10 năm đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là về kinh tế. Để kinh tế phát triển thì điều cần quan tâm trước là phải có một hệ thống chính sách Pháp luật của Nhà nước đồng bộ, đặc biệt là chính sách tài chính và chính sách thuế phải được hoàn thiện và phù hợp luôn theo kịp với sự vận động và phát triển kinh tế trong nước, trong khu vực cũng như quốc tế.
Tiếp theo cải cách thuế bước I (1990-1998), nước ta đã tiến hành cải cách thuế bước II nhằm khắc phục những bất cập những hạn chế, đưa hệ thống pháp luật thuế có sự phù hợp ăn khớp với phát triển của nền kinh tế, thu hút được đầu tư nước ngoài và bước vào hội nhập kinh tế quốc tế. Khởi đầu của công việc cải cách thuế bước II ở nước ta là việc Quốc hội thông qua Luật thuế giá trị gia tăng(GTGT) và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Cải cách thuế bước II thể hiện sự công khai dân chủ, công bằng trong sản xuất kinh doanh đối với các thành phần kinh tế. Phát huy sức mạnh và tính tự chủ của doanh nghiệp trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, các loại hình sản xuất kinh doanh, đây là điều kiện để doanh nghiệp thể hiện vai trò của mình trong nền kinh tế tạo ra thế và lực mới thúc đẩy kinh tế phát triển, sản xuất kinh doanh có hiệu quả tạo ra nguồn lực tài chính to lớn vững chắc cho đơn vị và đóng góp cho Ngân sách Nhà nước .
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh ( DN NQD ) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với số nộp hàng năm cho ngân sách Nhà nước luôn chiếm từ 8 đến 10% thu ngân sách của khối DN NQD, là một lực lượng đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Công tác quản lý và thu thuế nói chung, công tác quản lý, thu thuế đối với hoạt động kinh doanh khách sạn nhà nghỉ đối với các DN NQD trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã có những bước chuyển tích cực, thực sự là một công cụ quan trọng, vừa thực thi đảm bảo ổn định nguồn thu vững chắc, thể hiện số thu ngân sách trên địa bàn năm sau luôn cao hơn năm trước. Vì vậy thông qua chính sách thuế vừa là động lực vừa là đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo ra sự tự tích luỹ từ nội bộ mỗi doanh nghiệp, mỗi khu vực kinh tế, mỗi thành phần kinh tế.
Quản lý thu thuế là hoạt động có hiệu quả là "cầu nối" giữa chính sách, pháp luật thuế của Đảng, Nhà nước với việc thực hiện của các doanh nghiệp, là hoạt động thường xuyên tiếp xúc, quan tâm đến lợi ích của doanh nghiệp - đồng thời thông qua công tác quản lý thu thuế phát hiện những nhược điểm và thiếu sót, chưa phù hợp trong chính sách thuế để từ đó mà Nhà nước sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách thuế.
Công tác quản lý thuế và thu thuế đối với nền kinh tế nói chung và đối với DN NQD nói riêng có một ý nghĩa hết sức quan trọng, đã góp phần tạo lập hành lang pháp lý, thúc đẩy, khẳng định vị trí của kinh tế NQD trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đó là những lý do cơ bản để em lựa chọn đề tài “ Công tác quản lý thuế GTGT đối với DN NQD hoạt động trong lĩnh vực khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh “.
Mục tiêu của đề tài là đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thu thuế GTGT đối với DN NQD hoạt động trong lĩnh vực khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhằm góp phần tăng thêm nguồn thu cho NSNN.
Nội dung đề tài chia làm 3 phần :
Phần I: Những vấn đề lý luận chung về thuế GTGT và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp NQD kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn nhà nghỉ.
Phần II: Thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối với DN NQD hoạt động trong lĩnh vực khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu thuế GTGT đối với DN NQD hoạt động trong lĩnh vực khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#989983 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement