Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Curran
#910922

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động tại Công ty HITC- Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY HITC 1

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 1

1. Quá trình hình thành và phát triển: 1

2. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội 1

3. Sơ đồ tổ chức của Công ty: 2

II. Các nguồn lực của Công ty 5

1. Đặc điểm về lao động 5

2. Đặc điểm về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị. 8

3. Đặc điểm về vốn. 8

CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HÀ NỘI 13

I. Các hình thức đãi ngộ tại Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội 13

1. Đãi ngộ vật chất: 13

2. Đãi ngộ tinh thần. 24

II. Đánh giá chung về chế độ đãi ngộ lao động tại công ty 34

1. Những thành tựu đã đạt được 34

2. Những hạn chế 35

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HÀ NỘI 37

1. Đối với công tác đãi ngộ vật chất: 37

2. Đối với chế độ đãi ngộ tinh thần: 39

KẾT LUẬN

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


sản lượng. Năm 2006 giảm 1.59% so với năm 2005, đến năm 2007 năng suất lao động đã tăng trở lại. Năng suất lao động của năm 2007 đã tăng 15.39 % so với năm 2006.
CHƯƠNG II
CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HÀ NỘI
I. Các hình thức đãi ngộ tại Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội
Đãi ngộ vật chất:
Lương:
Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội áp dụng 3 phương pháp tính lương chính: tính lương theo tháng, tính lương theo ngày và lương cho nhân viên làm việc ca đêm.
Các phương pháp tính lương:
Tính lương theo tháng
Nếu nhân viên làm việc trọn tháng, họ sẽ tự động được hưởng một tháng lương cơ bản.
Nếu nhân viên nghỉ không lương hay nghỉ không lí do, lương tháng sẽ được tính như sau:
Lương tháng =
Lương cơ bản tháng
x
Tổng số ngày làm việc trong tháng.
26 ngày công 1 tháng
Tính theo ngày: (Được áp dụng cho các vị trí: Ca trưởng, Bảo vệ, nhân viên tạm thời)
Lương ngày được tính như sau:
Lương ngày =
Lương cơ bản tháng
26 ngày công 1 tháng
=> Lương tháng = Lương ngày x Tổng số ngày phải làm việc trong tháng.
Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội cũng áp dụng 2 cách tính lương cụ thể đối với nhân viên chính thức và nhân viên thời vụ.
Đối với nhân viên thời vụ:
Lương thu về hàng tháng =
Lương cơ bản tháng + Tiền ngoài giờ (nếu có) + Thưởng hàng tháng (nếu có) + Các khoản thu nhập khác (nếu có) + Trợ cấp ca đêm (nếu có) – Bảo hiểm xã hộ & bảo hiểm y tế (nếu có) – Thuế thu nhập cá nhân (nếu có) – Tạm ứng/ Thuê nợ (nếu có).
Đối với hợp đồng, lương thu về sẽ được tính như sau:
Nếu nhân viên làm việc trọn tháng, họ sẽ tự động được hưởng một tháng lương thu về (sẽ không bị trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thuế thu nhập cá nhân)
Nếu nhân viên nghỉ không lương hay không lý do, lương tháng thu về được tính như sau:
Lương tháng thu về =
Lương tháng thu về
x Tổng số ngày làm việc trong tháng.
26 ngày 1 tháng
Nhận xét:
Việc phân chia chi tiết các hình thức trả lương (từ hình thức trả lương tháng, lương ngày, lương hợp đồng chính thức đến lương dành cho người lao động thời vụ) sẽ giúp Công ty kiểm soát được chính xác tổng quỹ lương của mình đồng thời cũng sẽ đảm bảo được yếu tố công bằng cho người lao động.
Thưởng
Thưởng hàng tháng
Do tình hình thực tế của Công ty là hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ, nhằm khuyến khích nhân viên, đặc biệt là những nhân viên tham gia trực tiếp vào công tác phục vụ khách hàng, Công ty hiện tại chỉ áp dụng các chế độ thưởng khác nhau cho 2 phòng ban chính đó là Phòng Bảo vệ và Phòng Tạp vụ dựa theo thang đánh giá chuẩn khác nhau.
Điểm đánh giá =
Tổng điểm đánh giá
Tổng yếu tố đánh giá
Điểm cuối cùng = Điểm đánh giá - Điểm đánh giá đặc biệt (nếu có.)
Vào cuối mỗi tháng, đội trưởng của từng đội sẽ tổ chức họp nhóm để đánh giá việc thực hiện công việc với sự tham gia của tất cả các nhân viên trong bộ phận của mình, kể cả nhân viên thời vụ. Đội trưởng sẽ phải đưa ra những sự kiện và ví dụ cụ thể để minh họa cho từng điểm đánh giá. Tất cả nhân viên đều có quyền đưa ra ý kiến phản hồi đối với ý kiến đánh giá của đội trưởng. Khi hai bên đạt được thỏa thuận sẽ ký vào mẫu “Đánh giá việc thực hiện công việc hàng tháng”.
Điểm đánh giá dành cho hai phòng ban trên sẽ được dựa theo từng thang bảng điểm xây dựng cho từng loại phòng ban khác nhau.
Đối với đội Tạp vụ:
Thang điểm đánh giá được thiết kế cho phòng này là thang điểm 6, chi tiết được nêu như trong bảng 1 dưới đây:
Bảng 1: Thang điểm đánh giá dành cho Đội Tạp vụ
Mức đánh giá
Điểm
Mô tả chi tiết
Xuất sắc
6
Luôn hoàn thành vượt mức tiêu chuẩn trong mọi lĩnh vực.
Tốt
5
Thường hoàn thành vượt mức tiêu chuẩn công việc trong những công việc chính.
Khá tốt
4
Luôn đáp ứng tiêu chuẩn công việc, đôi khi vượt mức tiêu chuẩn.
Hài long
3.5
Luôn đáp ứng tiêu chuẩn công việc.
Gần đáp ứng
3
Gần đáp ứng tiêu chuẩn công việc nhưng chỉ có thể đáp ứng được tiêu chuẩn công việc thông qua sự giám sát chặt chẽ và tiêu chuẩn thích hợp.
Không hài long
2
Thường không đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu của công việc.
Kém
1
Không đạt được những tiêu chuẩn tối thiểu của công việc mặc dù đã được hướng dẫn và nhắc nhở liên tục hay thỉnh thoảng mới đạt được tiêu chuẩn đặt ra.
Điểm đánh giá =
Tổng điểm đánh giá
của từng tiêu chuẩn
x Hệ số
+
Điểm đặc biệt - Điểm bị trừ
Tổng hệ số
Nếu tạp vụ tạm thời đạt được điểm từ mức “Hài lòng” trở lên (Yếu tố đánh giá = 3.5) thì sẽ được nhận một khoản tiền thưởng tối đa là 15.000 VNĐ/1ngày.
Số tiền thưởng =
Điểm tổng- 3.5
x
15.000
x
Số ngày làm việc thực tế trong tháng
1.5
Số tiền thưởng sau khi được phê duyệt sẽ được tính cùng với lương hàng tháng của nhân viên.
Đối với Đội Bảo vệ
Đội bảo vệ có cách tính điểm riêng. Thang điểm để đánh giá mức thưởng là thang điểm 4. Tuy nhiên, nếu nhân viên vi phạm bất cứ một điều khoản trong quy định của Công ty thì sẽ không được thưởng.
Bảng 2: Thang điểm đánh giá dành cho Đội Bảo vệ
Mức đánh giá
Số điểm
Mô tả mức đánh giá
Tốt
4
Luôn đáp ứng tốt yêu cầu công việc và đạt được chất lượng công việc theo yêu cầu
Khá tốt
3
Thỉnh thoảng không đạt được yêu cầu công việc
Trung bình
2
Thường xuyên không đạt được yêu cầu công việc mặc dù luôn được hướng dẫn, nhắc nhở.
Kém
1
Không đáp ứng được yêu cầu công việc.
Tổng tiền thưởng hàng tháng sẽ được tính vào lương và được tính như sau:
Bảng 3: Mức tiền thưởng dành cho Đội Bảo vệ
Loại
Tổng số điểm
Tổng số tiền thưởng cho bảo vệ nhà xe
Tổng số tiền thưởng cho bảo vệ tòa nhà
Tổng tiền thưởng cho đội trưởng bảo vệ
A1
Từ 3.9 đến 4
300.000 VND
700.000 VND
850.000 VND
A2
Từ 3.5 đến 3.8
280.000 VND
560.000 VND
720.000 VND
B
Từ 2.5 đến 3.4
200.000 VND
450.000 VND
570.000 VND
C
Từ 1.5 đến 2.4
100.000 VND
235.000 VND
280.000 VND
D
Dưới 1.5
0
0
0
Ngoài quy định thưởng trên, đội bảo vệ còn có một khoản thưởng cho cá nhân có thành tích đặc biệt trong tháng, có ý kiến hay để nâng cao hiệu quả công việc và một khoản thưởng cho người được điểm cao nhất (trường hợp này chỉ được áp dụng cho trường hợp nằm trong loại A1). Tuy nhiên, trong trường hợp có hai người trở lên đều đạt được những tiêu chuẩn trên, Đội trưởng bảo vệ sẽ lựa chọn. Tiền thưởng cho nhân viên tốt nhất trong tháng sẽ là 850.000VNĐ.
Đối với nhân viên nghỉ làm, trừ trường hợp nghỉ phép và nghỉ bù, tiền thưởng của họ sẽ được tính dựa theo công thức sau:
Tiền thưởng =
Tiền thưởng hàng tháng
-
Tiền thưởng hàng tháng
x
Tổng số ngày nghỉ
Bảo vệ nào được phân công thực hiện những công việc của ca trưởng bất kỳ khi nào ca trưởng nghỉ sẽ được hưởng thêm khoản tiền thưởng là 150.000 VNĐ/ tháng đối với các công việc giám sát.
Thưởng cho nhân viên làm việc lâu năm.
Bên cạnh chế độ thưởng hàng tháng cho nhân viên ở một số phòng ban, Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội còn xây dựng một chế độ thưởng cho nhân viên làm vi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement