Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ttc4vn
#910918

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán thành phẩm ,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết qủa tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu

MỤC LỤC

Trang

Bảng ký hiệu chữ viết tắt

Lời mở đầu 1

Chương 1: Tổ chức công tác kế toán Thành phẩm, Tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 3

1.1. Khái quát chung về công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu. 3

1.1.1. Một số thông tin chung về công ty. 3

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển: 3

1.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 8

1.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 11

1.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán thành phẩm của công ty. 13

1.2.1. Đánh giá thành phẩm. 13

1.2.2. Tổ chức kế toán TP ở công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu. 14

1.3. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu. 4

1.3.1. Đặc điểm tình hình tiêu thụ thành phẩm tại công ty. 4

1.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng. 6

1.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng tại công ty. 12

1.3.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp tại công ty. 13

1.3.5.Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 17

Chương II: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty bánh kẹo Hải Châu. 1

2.1. Nhận xét, đánh giá thực trạng tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở công ty bánh kẹo Hải Châu. 1

2.1.1. Những thành tích và ưu điểm cơ bản. 1

2.1.2. Những hạn chế và nhược điểm cần hoàn thiện. 3

2.2 .Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm , tiêu thụ TP ở công ty bánh kẹo Hải Châu 4

2.2.1 Về sổ sách chứng từ: 4

2.2.2 Về việc th dõi chi tiết thành phẩm 7

2.2.3 Về đại lý ,ký gửi 8

Kết luận 9

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


i thiệu sản phẩm
Căn cứ vào phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thủ kho xuất kho thành phẩm và ghi vào cột xuất của sổ kho .
Bảng 4: Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Phiếu xuất kho
Kiêm vận chuyển nội bộ
Ngày 9 tháng 2 năm 2008
Mẫu số 03 PXK
Ban hành theo công văn số
Ngày 27/6/2002 của cục thuế
TP Hà Nội
Kí hiệu: A A/2005T.
- Căn cứ lệnh điều động số: ngày………….. tháng…………năm……. của……….. về việc………….
- Họ tên người vận chuyển:…………….. Hướng dẫn số……..
phương tiện vận chuyển:
Xuất tại kho: Số 11
Nhập tại kho: Số 8
STT
Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Thực xuất
Thực nhập
A
B
C
D
1
2
3
4
1
Kẹo cứng nhân SCL
Kg
437,5
437,5
2
Kẹo xốp xoài
Kg
50
50
3
Kẹo xốp cam
Kg
8
8
Cộng
495,5
495,5
- Xuất bán thành phẩm :
Khi có khách hàng đến Công ty mua sắm sản phẩm trực tiếp đến và trả tiền ngay hay thanh toán sau .Phòng kế hoạch vật tư tiến hành lập hóa đơn GTGT được lập thành 3 liên :
+ Liên 1 được lưu tại phòng kế hoạch vật tư để nắm số lượng thành phẩm xuất kho hàng ngày .
+ Liên 2 :Giao cho khách hàng làm thủ tục cần thiết như : Khi xuất trình ra khỏi công ty , vận chuyển hàng hóa trên đường .
+ Liên 3: Lưu lại phòng kế toán để kế toán tiêu thụ làm căn cứ gi sổ kế toán
Hóa đơn thuế GTGT được lập riêng cho từng chủng loại thành phẩm .Việc lập hóa đơn GTGT sẽ đảm bảo cho kế toán thành phẩm phân loại vào bảng kê xuất và bảng tổng hợp theo từng chủng loại thành phẩm
trường hợp thanh toán ngay : phòng kế hoạch vật tư sẽ lập hóa đơn GTGT rồi chuyển sang cho phòng kế toán làm thủ tục khác nh : Kế toán trưởng ký tên , kế toán viên lập phiếu thu chuyển sang cho thủ quỹ , thủ quỹ thu tiền sẽ xác nhận trên hóa đơn và khách hàng mang hóa đơn xuống kho nhận hàng .
trường hợp thanh toán sau : phòng kế hoạch vật tư căn cữ vào đề xuất mua hàng của khách hàng ,phòng kế toán xác định số dư nợ của khách hàng ,nếu dư nợ còn lại nhỏ hơn mức dư nợ cho phép thì khách hàng sẽ được viết giấy xin mua hàng , cán bộ tiếp thị phụ trách khách hàng đố xác định dư nợ cho đến ngày mua hàng , trưởng phòng kế hoạch vật tư sẽ lập hóa đơn GTGT.Nếu số dư nợ còn lại của khách hàng lớn hơn mức dư nợ cho phép thì giấy mua hàng do khách hàng viết và cán bộ tiếp thị phụ trách ký giấy xác nhận số dư nợ đến ngày mua hàng sẽ chuyển lên giám đốc xem xét ký duyệt.Nếu được sẽ lập hóa đơn GTGT như trên
ở kho thành phẩm thủ kho phải kiểm tra tính pháp lý trên hóa đơn GTGT và làm căn cứ để xuất thành phẩm , khi chứng từ có đầy đủ thủ tục pháp lý thì thủ kho mới xuất hàng và hoàn tất thủ tục trên chứng từ đó.
Bảng 5: Hóa đơn thuế giá trị gia tăng
Hóa đơn (GTGT)
Liên : 03
Ngày 03/02/2008
Đơn vị bán hàng : Công ty Bánh kẹo Hải Châu
Địa chỉ : 15 Mạc Thị Bởi -Minh Khai- Hai Bà Trng -Hà Nội
Điện thoại :
Họ tên ngời mua hàng: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: 34 Quang Trung -Nam Định
Hình thức thanh toán : tiền mặt
tt
Tên hàng hóa dịch vụ
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
a
A
B
1
2
3=1*2
1
Bột canh thường
400
6200
2480000
2
Bột canh iot
100
6500
650000
Cộng tiền hàng : 3.130.000
Thuế suất GTGT:10% Tiền thuế : 313.000
Tổng cộng tiền thanh toán :3.443.000
Số tiền bằng chữ : Ba triệu bốn trăm bốn moi ba nghìn đồng chẵn.
Người mua hàng
(ký,họ tên)
Ngời viết HĐ
(ký,họ tên)
Thủ kho
(ký,họ tên)
Kế toán trưởng
(ký,họ tên)
Thủ trưởng ĐV
(ký,họ tên)
+ Một liên lưu lại phòng kế toán
+ Một liên chuyển sang cho thủ quỹ để làm thủ tục thanh toán với khách hàng
1.2.2.2 Kế toán chi tiết thành phẩm
Công ty áp dụng kế toán chi tiết thành phẩm theo phương pháp ghi thẻ song song.Việc hạch toán nhập xuất , tồn kho thành phẩm được tiến hành ở cả kho thành phẩm và phòng kế toán
*ở kho :Thủ kho sử dụng sổ kho để ghi chép tình hình nhập , xuất, tồn kho thành phẩm theo chỉ tiêu số lượng .
Bảng 6:Mẫu sổ kho
Sổ kho
Tháng 1 năm 2008
Tên thủ kho: Vũ Văn Phúc
Đơn vị tính: Kg
Ngày tháng
Diễn giải
Số CT
Hương cam
Vani
Quy bơ
N
X
T
N
X
T
N
X
T
31/11
Tồn kho
200302
5126
4230
2/12
Nhập TP
3.000
2995,2
3126
5/12
Xuất TP
750
565
455
……
…….
*ở phòng kế toán: sau khi nhận được các chứng từ nhập xuất .Kế toán nhập số liệu vào bảng kê nhập kho thành phẩm và bảng kê xuất kho thành phẩm .Cuối tháng từ số liệu của dòng tổng cộng của các bảng kê kế toán vào máy theo chỉ tiêu số lượng .Bảng kê nhập kho thành phẩm được lập căn cứ vào phiếu nhập kho
Bảng 7: Mẫu bảng kê nhập kho thành phẩm
Bảng kê lượng thành phẩm nhập kho
Từ ngày 1/12 đến ngày 31/12/2007
Ngày tháng
Diễn giải
Số CT
Bánh
hương cam
Bánh vani
Bánh quy bơ
2/12/2005
8/12/2005
…………..
Nhập kho TP
Nhập kho TP
………………
3 000
1 250
2 995,2
4 000
3 126
Cộng
19 650
86 432
51 220
Từ hóa đơn GTGT kế toán lập bảng kê xuất kho thành phẩm
Bảng 8:Mẫu bảng kê xuất kho thành phẩm
Bảng kê lượng thành phẩm xuất kho
Từ ngày 1/12 đến 31/12/2007
Ngày tháng
Diễn giải
Số CT
Bánh
hương cam
Bánh Vani
Bánh quy bơ
5/12/2005
9/12/2005
………….
Xuất kho TP
Xuất kho TP
……………
12131
13232
750
500
564
432
455
448
Cộng
170 406
82 242
55 104
Vào thời điểm cuối tháng khi moi khoản mục chi phí cần thiết đã được tổng hợp cho từng loại TP (do kế toán giá thành thực hiện ). Lúc này giá trị thực tế của từng loại thành phẩm mới được xác định , đồng thời mới xác định được đơn giá bình quân của thành phẩm xuất kho .Kế toán lập sổ chi tiết thành phẩm
Bảng 8:Trích mẫu sổ chi tiết thành phẩm
Sổ chi tiết thành phẩm
Tháng 6 năm 2007
Tên thành phẩm : Bột canh thường
Đơn vị tính : Số lượng : Kg
Số tiền : Đồng
Chứng từ
Diễn giải
Tài khoản
Đơn giá
Nhập
Xuất
Tồn
Số
Ngày
Nợ

SL
TT
SL
TT
SL
TT
Tồn đầu kỳ
155A
154a
5600
12790
71.624.000
43.520
293.360.000
01
03/6
nhập kho thành phẩm
632A
A155
5612
400
2.235.200
02
03/6
Liên -Nam định mua
632A
A155
5612
1500
8.382.000
03
03/6
Nam -Điện Biên mua
632A
A155
5612
100
588.000
04
03/6
Vân -chợ Hôm mua
632A
A155
5612
...
Cộng
321.500
1.800.400.000
318.310
1.778.716.280
46.710.
261.043.720
Từ số liệu của chi tiết thành phẩm và các bảng kê nhập ,xuất kho thành phẩm. Kế toán sẽ lập bảng tổng hợp nhập ,xuất ,tồn thành phẩm
bảng 10:Báo cáo nhập,xuất,tồn TP
Báo cáo nhập-xuất-tồn -thành phẩm
Tháng 6 năm 2007

TP
Tên TP
đvt
Tồn đầu kỳ
Nhập trong kỳ
Xuát trong kỳ
Tồn cuối kỳ
SL
TT
Nhập sản xuất
Nhập khác
Tổng nhập
SL
TT
SL
TT
SL
TT
SL
TT
SL
TT
HT01
Kg
890
8.544
215
208.550
21.500
208.500
19271
186.328
3.173
30.765
HT02
Kg
1270
12.192
19100
185.277
19100,8
185.277
16457
159.706
3.985
37.361
..,
cộng nhóm
297.309
4.982.741
4.982.741
4.618.885
46.710
661.164
BC01
Kg
43520
239.360
321500
1.800.400
321.500
1.800.400
1.778.776
29040
261.043
BC02
Kg
21260
121.182
256340
1.486.772
256340
1.486.772
1.439.639
168294
...
Cộng nhóm
527.142
4.421.355
60145,5
4.421.335
4.758.411
9.448
190.065
Tổng cộng
2.500.490
14.375.950
14.375.950
14.223.960
2.652.480
1.2.2.3 Kế toán tổng hợp thành phẩm
Công ty bánh kẹo hải châu hoạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên .
Kế toán...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement