Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Iakovos
#910912 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I: GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 4
1.1 VAI TRÒ VÀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 4
1.1.1 Vai trò của giáo dục và đào tạo trong nền KTQD 4
1.1.2 Hệ thống giáo dục quốc dân 6
1.2 VAI TRÒ CỦA NSNN VỚI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 9
1.2.1 Khái niệm bản chất của NSNN 9
1.2.1.1 Khái niệm 9
1.2.1.2 Bản chất 9
1.2.2 Vai trò của NSNN với giáo dục đào tạo 10
1.2.3 Cơ chế chi tiêu NSNN cho giáo dục đào tạo 12
1.3 CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. 13
1.3.1 Khái niệm cơ chế quản lý NSNN cho giáo dục và đào tạo 13
1.3.2 Nội dung cơ chế quản lý NSNN cho giáo dục đào tạo. 14
1.3.2.1 Cơ chế phân cấp ngân sách. 14
1.3.2.2 Cơ chế lấp dự toán và phân bổ NSNN cho giáo dục đào tạo 15
1.3.2.3 Cơ chế cấp phát và chấp hành chi NSNN 18
1.3.2.4 Kế toán, kiểm tra và quyết toán NSNN 19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẠI VIỆT NAM 22
1.1 KHÁI QUÁT SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC. 22
2.2 ĐẦU TƯ NSNN CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 26
2.2.1 Về tỷ trọng NSNN chi cho giáo dục và đào tạo 26
2.2.2 Cơ cấu chi NSNN cho giáo dục đào tạo 27
2.2.2.1 Xét theo tính chất kinh tế 27
2.2.2.2 Chi NSNN cho giáo dục đào tạo theo phân vùng tự nhiên và dân cư. 31
2.2.2.3 Chi NSNN cho giáo dục và đào tạo sắp xếp theo cấp học, trình độ đào tạo. 31
2.2.3 Chi NSNN cho giáo dục đào tạo theo phân cấp ngân sách. 33
2.2.4 Cơ chế NSNN hỗ trợ cho học sinh cùng kiệt 33
2.2.4.1 Về học bổng 33
2.2.4.2 Về trợ cấp xã hội 34
2.3. CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 35
2.3.1Cơ chế phân cấp quản lý NSNN giáo dục và đào tạo 35
2.3.2 Cơ chế lập dự toán và phân bổ dự toán NSNN 35
2.3.2.1 Quy trình lập dự toán chi tiết và phân bổ nguồn NSNN cho giáo dục đào tạo 35
2.3.2.2 Căn cứ lập kế hoạch phân bổ NSNN cho giáo dục đào tạo 37
2.3.3. Cơ chế cấp phát và chấp hành chi NSNN. 39
2.3.4. Kế toán, kiểm tra và quyết toán NSNN 40
2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 41
2.4.1 Ưu điểm 41
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 42
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 47
3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 47
3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 48
3.2.1 Hoàn thiện cơ chế lập và phân bổ dự toán NSNN 48
3.2.1.1 Đối với căn cứ lập, phân bổ dự toán NSNN 48
3.2.1.2. Đối với quy trình lập và phân bổ dự toán NSNN cho giáo dục đào tạo. 50
3.2.2 Hoàn thiện cơ chế chấp hành và quyết toán NSNN 50
3.2.3 Lựa chọn ưu tiên hợp lý trong phân bổ NSNN cho giáo dục giữa các cấp, bậc học và trình độ đào tạo. 51
3.2.4 Hoàn thiện cơ chế quản lý chi chương trình mục tiêu Quốc Gia về giáo dục đào tạo. 53
3.2.6 Cấp kinh phí NSNN cho đào tạo theo đầu ra 56
KẾT LUẬN 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
LỜI MỞ ĐẦU


Với mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và đến năm 2020 “ Cơ bản trở thành một nước công nghệ hiện đại”, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định: “ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” và “Muốn tiến hành CNH-HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục- đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đầu tư cho giáo dục và đào tạo trong những năm qua không ngừng tăng lên đã giúp cho giáo dục đào tạo đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, đầu tư tăng nhưng việc thực thi chưa hiệu quả, công tác quản lý chưa chặt chẽ, hiệu quả giáo dục còn thấp so với yêu cầu, phương pháp giáo dục còn lạc hậu do chậm đổi mới, đội ngũ giáo viên vừa thừa vừa thiếu, trình độ chuyên môn chưa đồng bộ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn và lạc hậu,….
Từ thực tiễn ấy thi bên cạnh nỗ lực tăng đầu tư NSNN cho giáo dục và đào tạo, việc không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý NSNN cho giáo dục và đào tạo là hết sức quan trọng.
Chuyên đề “Cơ chế quản lý Ngân sách nhà nước cho nghành giáo dục và đào tạo cảu Việt Nam. Thực trạng và giải pháp” phân tích cơ chế quản lý NSNN cho giáo dục và đào tại Việt Nam hiện nay, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế đồng thời cũng đưa ra nguyên nhân của những hạn chế đó. Từ đó, chuyên đề đã chỉ ra sự cần thiết cũng như đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý NSNN cho giáo dục.Chuyên đề được trình bày thành 3 chương.
Chương 1: Giáo dục đào tạo và cơ chế quản lý NSNN cho giáo dục đào tạo.
Chương 2: Thực trạng cơ chế quản lý NSNN cho giáo dục đào tạo tại Việt Nam
Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý NSNN cho giáo dục và đào tạo.

CHƯƠNG I
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN
CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1.1 VAI TRÒ VÀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN
1.1.1 Vai trò của giáo dục và đào tạo trong nền KTQD
Giáo dục được quan niệm như một hoạt động đặc thù riêng có ở xã hội loài người với mục đích rõ ràng là duy trì phát triển xã hội loài người như một thực thể có tổ chức- dù chưa còn hoàn thiện như ngày nay.Thực chất đó là quá trình hình thành và nâng cao phẩm chất, kiến thức, kỹ năng, khả năng học tập nhận thức của con người qua học tập.
Bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển bền vững cũng phải xây dựng và phát triển con người, đặc biệt là trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá, khi kinh tế tri thức đang trở thành một xu thế thời đại.Chất lượng cuộc sống được đánh giá qua các tiêu chí thu nhập, giáo dục, sức khoẻ và dinh dưỡng, mức cùng kiệt khổ,…Vì vậy giáo dục là một trong những mục đích phát triển kinh tế.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By robi9x
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012422 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement