Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Iakovos
#910912

Download miễn phí Chuyên đề Cơ chế quản lý Ngân sách nhà nước cho ngành giáo dục và đào tạo của Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG I: GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 4

1.1 VAI TRÒ VÀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 4

1.1.1 Vai trò của giáo dục và đào tạo trong nền KTQD 4

1.1.2 Hệ thống giáo dục quốc dân 6

1.2 VAI TRÒ CỦA NSNN VỚI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 9

1.2.1 Khái niệm bản chất của NSNN 9

1.2.1.1 Khái niệm 9

1.2.1.2 Bản chất 9

1.2.2 Vai trò của NSNN với giáo dục đào tạo 10

1.2.3 Cơ chế chi tiêu NSNN cho giáo dục đào tạo 12

1.3 CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. 13

1.3.1 Khái niệm cơ chế quản lý NSNN cho giáo dục và đào tạo 13

1.3.2 Nội dung cơ chế quản lý NSNN cho giáo dục đào tạo. 14

1.3.2.1 Cơ chế phân cấp ngân sách. 14

1.3.2.2 Cơ chế lấp dự toán và phân bổ NSNN cho giáo dục đào tạo 15

1.3.2.3 Cơ chế cấp phát và chấp hành chi NSNN 18

1.3.2.4 Kế toán, kiểm tra và quyết toán NSNN 19

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẠI VIỆT NAM 22

1.1 KHÁI QUÁT SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC. 22

2.2 ĐẦU TƯ NSNN CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 26

2.2.1 Về tỷ trọng NSNN chi cho giáo dục và đào tạo 26

2.2.2 Cơ cấu chi NSNN cho giáo dục đào tạo 27

2.2.2.1 Xét theo tính chất kinh tế 27

2.2.2.2 Chi NSNN cho giáo dục đào tạo theo phân vùng tự nhiên và dân cư. 31

2.2.2.3 Chi NSNN cho giáo dục và đào tạo sắp xếp theo cấp học, trình độ đào tạo. 31

2.2.3 Chi NSNN cho giáo dục đào tạo theo phân cấp ngân sách. 33

2.2.4 Cơ chế NSNN hỗ trợ cho học sinh nghèo 33

2.2.4.1 Về học bổng 33

2.2.4.2 Về trợ cấp xã hội 34

2.3. CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 35

2.3.1Cơ chế phân cấp quản lý NSNN giáo dục và đào tạo 35

2.3.2 Cơ chế lập dự toán và phân bổ dự toán NSNN 35

2.3.2.1 Quy trình lập dự toán chi tiết và phân bổ nguồn NSNN cho giáo dục đào tạo 35

2.3.2.2 Căn cứ lập kế hoạch phân bổ NSNN cho giáo dục đào tạo 37

2.3.3. Cơ chế cấp phát và chấp hành chi NSNN. 39

2.3.4. Kế toán, kiểm tra và quyết toán NSNN 40

2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 41

2.4.1 Ưu điểm 41

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 42

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 47

3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 47

3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 48

3.2.1 Hoàn thiện cơ chế lập và phân bổ dự toán NSNN 48

3.2.1.1 Đối với căn cứ lập, phân bổ dự toán NSNN 48

3.2.1.2. Đối với quy trình lập và phân bổ dự toán NSNN cho giáo dục đào tạo. 50

3.2.2 Hoàn thiện cơ chế chấp hành và quyết toán NSNN 50

3.2.3 Lựa chọn ưu tiên hợp lý trong phân bổ NSNN cho giáo dục giữa các cấp, bậc học và trình độ đào tạo. 51

3.2.4 Hoàn thiện cơ chế quản lý chi chương trình mục tiêu Quốc Gia về giáo dục đào tạo. 53

3.2.6 Cấp kinh phí NSNN cho đào tạo theo đầu ra 56

KẾT LUẬN 58

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ong nhiều năm qua, nước ta đã thực hiện tốt công tác DS& KHHGĐ, dẫn đến dân số trong độ tuổi tiểu học giảm xuống đáng kể và công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được đẩy mạnh trong cả nước. Số học sinh trung học cơ sở là: 6.218.457, giảm 240.061 học sinh so với năm học 2005-2006 do số học sinh lớp 5 giảm trong những năm qua và công tác phổ cập THCS được đẩy mạnh, giảm được số học sinh lưu ban và bỏ học. Số học sinh THPT là 3.111.280 tăng 134.408 học sinh so với năm trước. Số học sinh TCCN là 515.670 tăng 11.418 so với năm trước. Tổng quy mô đại học, cao đẳng là 1.540.201 sinh viên, đạt 183,3 sinh viên trên 1 vạn dân. Như vậy so với năm học 2002-2003 thì số học sinh THPT, số sinh viên cao đẳng và đại học năm học 2006-2007 tăng khá nhanh. Chứng tỏ chất lượng giáo dục và trình độ học vấn của người dân đã có nhiều chuyển biến đáng kể.
- Đội ngũ cán bộ giáo viên: Đến năm 2006-2007, cả nước có 848.659 giáo viên, giảng viên, trong đó: 163.809 Giáo viên mầm non; 344.521 Giáo viên tiểu học, 310.620 giáo viên THCS, 125.460 giáo viên THPT, 14.540 giáo viên TCCN và 53.518 giảng viên đại học cao đẳng. Tỷ lệ cháu/ cô ở nhà trẻ là 12,44 và mẫu giáo là 21,6; Tỷ lệ giáo viên/ lớp tính chung trên cả nước, ở bậc tiểu học là 1,28; THCS là 1,9 và THPT là 1,87 ( Trong năm học trước năm học 2005-2006, các tỷ lệ tương ứng là: 10; 21; 1,28; 1,83; 1,83 )
Bảng 2.2: Quy mô học sinh, sinh viên từ năm 2002-2007
Đơn vị: Số học sinh, sinh viên
Cấp học
Năm học
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
Mầm non
2.547.430
2.588.837
2.754.094
3.042.662
3.147.252
Tiểu học
8.841.004
8.350.191
7.773.484
7.321.739
7.041.312
THCS
6.497.548
6.612.009
6.670.714
6.458.518
6.218.457
THPT
2.458.446
2.616.207
2.802.101
2.976.872
3.111.280
TCCN
389.326
360.392
466.504
500.252
515.670
Cao đẳng
215.544
232.263
273.463
299.294
367.054
Đại học
805.123
898.767
1.046.291
1.087.813
1.173.147
Nguồn: Thống kê giáo dục đào tạo, Bộ giáo dục đào tạo
- Chất lượng và hiệu quả giáo dục ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo có chuyển biến tích cực.
+ Giáo dục mầm non: Do được chăm lo đầu tư nên cơ sở vật chất trường lớp tốt điều kiện chăm sóc tốt hơn nên thể chất và nhận thức của trẻ cao hơn hẳn so với nhưng trẻ không đến lớp. Tỷ lệ nhập học ngày càng tăng chẳng hạn như năm học 2003-2004 tỷ lệ nhập học của trẻ em trong độ tuổi: dưới 3 tuổi là 15%, trẻ em từ 3 đến 6 tuổi là 62% và trẻ em 5 tuổi là 91,6%
+ Giáo dục phổ thông : Tỷ lệ nhập học, tỷ lệ học sinh khá giỏi và học sinh tốt nghiệp ở các cấp ngày càng tăng. Tỷ lệ học sinh yếu kém, bỏ học, lưu ban ngày càng giảm. Năm học 2003-2004 tỷ lệ nhập học đúng tuổi: tiểu học là 98,1%, THCS là 80,6%, THPT là 38,6%. Tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học là 3,64% ở cấp tiểu học, 6,56% ở cấp THCS và 8,45% ở THPT.
+ Giáo dục dạy nghề: Tỷ lệ tốt nghiệp năm học 2006-2007 là 163.529 giảm 16.870 tương ứng 10,31% so với năm học 2005-2006.
+ Đào tạo đại học và sau đại học: Số sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng và đại học tăng lên đáng kể trong thời gian qua. Năm học 2002-2003 có 50.197 sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và 113.763 sinh viên tốt nghiệp đại học. Và đến năm học 2006-2007 có 71.064 sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, 161.411 sinh viên tốt nghiệp đại học. Qua khảo sát ở nhiều doanh nghiệp, và cơ quan nhìn chung đại bộ phận cán bộ thuộc các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước đều có trình độ từ cao đẳng trở lên và được đánh giá có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm thuộc lọai khá và tốt.
ĐẦU TƯ NSNN CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
2.2.1 Về tỷ trọng NSNN chi cho giáo dục và đào tạo
Trong chi NSNN nói chung thì chi NSNN cho giáo dục đào tạo được chú trọng ưu tiên hơn so với các lĩnh vực kinh tế xã hội khác.
Giai đoạn 2002-2007, chi NSNN cho giáo dục đào tạo ở nước ta đã không ngừng tăng lên cả về số tuyệt đối, về tỷ trọng chi NSNN và so với GDP. Trong giai đoạn 2002 - 2006, NSNN chi cho GDĐT đã tăng gấp 2,4 lần, từ hơn 22.600 tỷ đồng năm 2002 lên đến gần 55.000 tỷ đồng năm 2006. Tỷ trọng chi NSNN cho GDĐT trong GDP tăng từ 4,2% (năm 2002) lên 5,6% (năm 2006). Theo Thứ trưởng Bộ TC Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đây là mức chi cao so với các nước trong khu vực và thế giới dành cho GDĐT. Trong đó, chi thường xuyên cho GD Đại học đã tăng hơn 2,4 lần trong giai đoạn 2002 - 2006. Mức chi NSNN cho giáo dục bình quân một người tăng từ 283.000 đồng năm 2002 lên 784.000 đồng vào năm 2007.
Bảng 2.3: Chi NSNN cho giáo dục đào tạo giai đoạn 2002- 2005
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu
Năm
2003
2004
2005
2006
2007(ước đạt)
GDP( tỷ đồng )
613.443
710.000
815.000
973.791
1.143.442
Tổng chi NSNN ( Tỷ đồng)
178.541
200.050
229.750
321.377
368.340
Chi NSNN cho GD-ĐT
27.510
32.730
41.630
55.300
66.770
NSNN cho GD- ĐT so với GDP
4,48
4,6
5,11
5,67
5,83
Chi NSNN cho GD- ĐT so với tổng chi NSNN
15,4
16,36
18,11
17,20
18,12
Chi NSNN cho GD-ĐT/ 1 người dân (nghìn đồng )
340
399
489
657
784
Nguồn: Thống kê Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ tài chính
Nhà nước luôn tăng chi NSNN cho giáo dục cả về quy mô và tỷ trọng trong tổng chi NSNN để không ngừng nâng cao công tác giảng dạy đáp ứng nhu cầu dạy va học, thực hiện tốt công bằng xã hội trong giáo dục. Chi NSNN cho giáo dục và đào tạo không ngừng tăng qua các năm. Năm 2005 là 41.630 tỷ đồng thì đến năm 2006 là 55.300 và đến năm 2007 thì con số đó là 66.770 ( chiếm 20% tổng chi NSNN ) hoàn thành chỉ tiêu này sớm hơn 3 năm so với mục tiêu Quốc hội đề ra.
2.2.2 Cơ cấu chi NSNN cho giáo dục đào tạo
2.2.2.1 Xét theo tính chất kinh tế
Xét theo tính chất kinh tế, chi NSNN cho giáo dục đào tạo gồm chi: Chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển
Bảng 2.4 Chi NSNN cho giáo dục đào tạo xét theo tính chất kinh tế
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm
Tổng chi NSNN cho GD- ĐT
Chi thường xuyên
Chi đầu tư phát triển
Số chi
Tỷ lệ
Số chi
Tỷ lệ
2003
27.510
24.310
88,36%
3.200
11,63%
2004
32.730
27.830
85%
4.900
14,97%
2005
41.360
35.007
84,6%
6.623
15,36%
2006
55.300
45.595
82,45%
9.705
17,55%
2007
66.770
55.240
82,73%
11.530
17,26%
Nguồn: Thống kê giáo dục và đào tạo, Bộ giáo dục
Chi đầu tư phát triển
Chi đầu tư phát triển của NSNN cho giáo dục và đào tạo đã được ưu tiên hàng đầu trong cơ cấu chi đầu tư phát triển của NSNN cho linh vực hạ tầng xã hội và không ngừng tăng lên. Số liệu cho thấy chi đầu tư phát triển của NSNN cho giáo dục và đào tạo có xu hướng tăng nhanh cả về quy mô và tỷ trọng chi NSNN cho giáo dục đào tạo. Năm 2007, toàn nghành được bố trí 11.530 tỷ đồng chi đầu tư phát triển, tăng 18,8% so với năm 2006.
Chi đầu tư phát triển bao gồm các khoản chi mang tính chất đầu tư như mua sắm, xây dựng, sửa chữa trường lớp… Đây là khoản chi nhằm củng cố và phát triển quy mô trường lớp, góp phần quan trọng trong việc phát triển của nghành. Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mạng lưới trường lớp không chỉ được mở rộng về quy mô mà còn được nâng cao về chất lượng. Cơ sở trường lớp khang trang, sạch sẽ và có kiến trúc hiện đại sẽ góp phần không nhỏ trong việc thu hút học sinh đến trường. Để làm được như vậy đòi hỏi phải có các khoản chi đầu tư lớn cho nghành giáo dục trong thời gian tới và phải đảm bảo được tỷ trọng chi hợp lý giữa chi đầu...
Hình đại diện của thành viên
By robi9x
#1012400 Cho mình xin link tài liệu này với ạ
Blog Tâm sự:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online