Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chasedown_xemdream
#910907 Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện quy chế trả lương ở công ty cổ phần VINACONEX 12MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG. 3
I. VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG. 3
1. Khái niệm và bản chất của tiền lương. 3
2.Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương. 4
2.1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương 4
2.2. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương. 5
3.Ý nghĩa của tiền lương. 6
3.1. Đối với người lao động. 6
3.2.Đối với tổ chức. 7
3.3.Đối với xã hội. 7
II.QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG 7
1.Khái niệm quy chế trả lương. 7
2.Cấu trúc và nội dung của quy chế tiền lương. 8
2.1. Những nguyên tắc chung. 8
2.2. Quỹ tiền lương. 8
2.2.1. Khái niệm. 8
2.2.2. Phân loại. 9
2.3. Các chế độ tiền lương và các hình thức trả lương. 9
2.3.1. Các chế độ tiền lương. 9
2.3.2. Các hình thức trả lương. 12
3. Nguồn hình thành quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương. 14
3.1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương. 14
4. Quy định trả lương gắn với kết quả lao động 15
4.1. Đối với người lao động trả lương theo thời gian . 15
4.2. Đối với lao động trả lương theo sản phẩm hay lương khoán. 19
5. Tổ chức xây dưng quy chế trả lương. 22
6.Vai trò của quy chế trả lương. 23
6.1 Đối với nhà nước 23
6.2. Đối vơi doanh nghiệp. 24
6.3. Quá trình hình thành và xây dựng quy chế trả lương. 25
III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY NHÀ NƯỚC. 27
PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 12. 29
I.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 29
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 29
2.Các đặc điểm của công ty. 32
II.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG 35
1.Đánh giá thực trạng xây dựng quy chế trả lương. 35
1.1.Căn cứ xây dựng phương án trả lương. 35
1.2.Quy chế trả lương hiện hành của Công ty VINACONEX 12 37
2.Lương trả cho CBNV gián tiếp 39
2.1.Lương trả cho bộ phận gián tiếp làm việc tại văn phòng công ty 39
3. Lương của ban quản lý điều hành tại công trường trực 42
4. Mức lương lao động hợp đồng thử việc. 44
5. Lương trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 44
6.Tổ chức thực hiện 44
PHẦN 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 12. 50
I.PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CẢU CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 50
II.CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY 51
LỜI MỞ ĐẦU
Có một câu hỏi mà bất cứ người lao động nào cũng đặt ra đầu tiên khi bán sức lao động của mình đó là Tiền lương anh ta sẽ kiếm được là bao nhiêu? Cũng là câu hỏi đầu tiên của những ông chủ - những người mua sức lao động, đó là: Trả công cho người lao động bao nhiêu để mà vừa đáp ứng nhu cầu của họ, vừa làm ăn có lãi? Rõ ràng trên cả khía cạnh Mua và Bán sức lao động thì yếu tố tiền lương luôn được đặt lên hàng đầu.
Tiền lương chỉ thực sự có ý nghĩa và tác dụng khi nó thực hiện đúng chức năng là phân phối theo sức lao động, qua đó giúp cho người lao động nhận được đúng giá trị mà mình đã bỏ ra. Chỉ có như vậy người lao động mới chuyên tâm vào công việc của mình vì họ tin rằng mình được bù đắp xứng đáng. Một chính sách tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động hăng hái làm việc, nâng cao năng suất lao động cũng như hiệu quả công việc, góp phần làm giảm chi phí tiền lương cho một đơn vị sản phẩm, gia tăng lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp.
Vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện quy chế trả lương của mình sao cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung.
Với mong muốn hoàn thiện hiểu biết của mình về tiền lương nên trong thời gian thực tập. em đã chon đề tài “Hoàn thiện quy chế trả lương ở công ty cổ phần VINACONEX 12”.
Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng quy chế trả lương tại Công ty, Qua đó thấy được ưu điểm và hạn chế trong Quy chế trả lương của công ty. Qua đó phát huy những mặt mạnh và đưa ra giải pháp hạn chế mặt yếu còn tồn tại trong Quy chế trả lương của Công ty.
Đối tượng nghiên cứu: Quy chế trả lương tại Công ty.
Phạm vi nghiên cứu: Các phòng ban, các công trường trực thuộc công ty.
Phương pháp nghiên cứu: Thống kê, tổng hợp, phân tích.
Chuyên đề gồm 3 phần:
Phần 1 : Lý luận chung về quy chế trả lương
Phần 2 : Phân tích thực trạng thực quy chế trả lương tại công ty cổ phần vinaconex 12.
Phần 3 : Giải pháp nhằm hoàn thiện quy chế trả lương tại công ty cổ phần vinaconex 12
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#979379 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement