Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By luv_ruoi
#910903

Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng tổ chức hạch toán bán hàng hàng hóa và xác định kết quả bán hàng tại Công ty môi giới thương mại và đầu tư phát triển giao thông vận tải

Công ty chủ yếu tiến hành xuất khẩu hàng hóa theo hợp đồng kinh tế. Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết về thời gian. số lượng. qui cách. phương tiện vận chuyển. cách thanh toán. Công ty sẽ tiến hành chuyển hàng cho khách hàng theo đường biển (Cảng Hải Phòng) hay đường bộ qua biên giới đất liền (cửa khẩu Lào Cai. Lạng Sơn).

cách thanh toán chủ yếu với khách hàng nước ngoài của Công ty là thư tín dụng (L/C). chỉ đối với khách hàng thật sự tin cậy đã có quan hệ lâu dài thì doanh nghiệp mới thực hiện cách thanh toán khác như chuyển khoản trực tiếp. T/T.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


. (Nếu doanh nghiệp áp dụng cách tính thuế VAT theo phương pháp trực tiếp).
Việc tổ chức hạch toán chi tiết do doanh nghiệp tự lựa chọn dưới sự hướng dẫn của chế độ tài chính kế toán phù hợp với loại hình kinh doanh. ngành hàng kinh doanh. yêu cầu của nhà quản lý...Như vậy kế toán có thể mở sổ chi tiết bán hàng. sổ chi tiết thanh toán với người mua .... các sổ này cung cấp những thông tin như doanh thu. các khoản giảm trừ doanh thu. giá vốn. doanh thu bán chịu theo chủng loại mặt hàng . theo thị trường (trong nước và xuất khẩu) hay theo đối tượng khách hàng...
II. Các cách bán hàng hàng hóa và phương pháp hạch toán:
Trong nền kinh tế thị trường. để bán được nhiều hàng và đem lại lợi nhuận cao nhất. các doanh nghiệp sử dụng nhiều cách bán hàng khác nhau. Việc doanh nghiệp áp dụng hình thức bán hàng này hay hình thức bán hàng khác là do nhà cung cấp và người tiêu dùng quyết định.
A. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng HH theo phương pháp kê khai thường xuyên:
1. Bán buôn qua kho theo cách trực tiếp:
Khái niệm: Theo cách này. hàng hóa được giao cho người mua trực tiếp tại kho của người bán. Số hàng khi bàn giao cho khách hàng được chính thức coi là bán hàng và người bán mất quyền sở hữu về số hàng này. Người mua thanh toán hay chấp nhận thanh toán số hàng mà người bán đã giao.
2. Bán buôn qua kho theo cách chuyển hàng. chờ chấp nhận:
Khái niệm : Hàng chờ chấp nhận là cách mà bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng. Số hàng chuyển đi này vẫn thuộc quyền sở hữu của bên bán. Khi được bên mua thanh toán hay chấp nhận thanh toán về số hàng chuyển giao (một phần hay toàn bộ) thì số hàng được bên mua chấp nhận này mới được coi là bán hàng và bên bán mất quyền sở hữu về số hàng đó.
3. Bán buôn vận chuyển thẳng:
Theo cách bán buôn vận chuyển thẳng. hàng hóa bán cho bên mua được giao thẳng từ kho của bên cung cấp (đơn vị bán hàng cho doanh nghiệp bán buôn) hay giao hàng thẳng từ nhà ga. bến cảng ... mà không qua kho của doanh nghiệp bán buôn. Trong cách này được thực hiện bằng hai hình thức bán: bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán và bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán.
3.1 Bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán:
Khái niệm : Theo hình thức bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán. doanh nghiệp bán buôn vừa tiến hành thanh toán với bên cung cấp về mua hàng. đồng thời vừa tiến hành thanh toán với bên mua về bán hàng nghĩa là đồng thời phát sinh cả nghiệp vụ mua hàng và cả nghiệp vụ bán hàng ở đơn vị bán buôn. Tuỳ theo hợp đồng giữa các bên. nếu hàng giao thẳng do đơn vị bán buôn chuyển cho bên mua bằng phương tiện vận tải của mình hay thuê ngoài thì số hàng này vẫn thuộc quyền sở hữu của đơn vị bán buôn và chỉ chuyển quyền sở hữu khi bên mua đã trả tiền hay chấp nhận thanh toán. Còn bên mua đến nhận hàng trực tiếp. khi giao hàng xong. thì số hàng này được coi là bán hàng.
3.2. Bán buôn vận chuyển thẳng. không tham gia thanh toán:
Khái niệm : Theo hình thức bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán. doanh nghiệp bán buôn là “người” trung gian giữa bên cung cấp với bên mua. Khi đó doanh nghiệp bán buôn ủy nhiệm cho bên mua trực tiếp nhận hàng và làm thủ tục thanh toán tiền mua hàng với bên cung cấp. Theo hình thức này. doanh nghiệp bán buôn không phát sinh các nghiệp vụ về mua bán hàng. mà chỉ được hưởng thủ tục phí do bên cung cấp hay bên mua trả.
4. cách bán hàng đại lý. ký gửi:
Khái niệm : Theo cách gửi hàng đại lý. ký gửi là đơn vị có hàng đại lý. ký gửi chuyển hàng cho đơn vị nhận bán hàng đại lý. ký gửi bán hộ và thanh toán tiền hoa hồng cho bên nhận bán. Khi bên nhận bán hàng đại lý. ký gửi thông báo đã bán được hàng hay trả tiền về hàng nhận bán đại lý. ký gửi thì hàng mới được coi là bán hàng.
Theo luật thuế VAT. nếu bên đại lý bán hàng theo đúng giá do bên giao đại lý quy định và phần hoa hồng được hưởng tính theo tỷ lệ thỏa thuận trên phần doanh thu chưa có thuế VAT thì toàn bộ thuế VAT sẽ do chủ hàng chịu. bên đại lý không phải nộp thuế VAT trên phần hoa hồng được hưởng. Ngược lại. nếu bên đại lý hưởng hoa hồng tính theo tỷ lệ thỏa thuận trên tổng giá thanh toán (Gồm cả thuế VAT) hay bên đại lý hưởng khoản chênh lệch giá thì bên đại lý sẽ phải chịu thuế VAT tính trên phần giá trị gia tăng này. bên chủ hàng chỉ chịu thuế VAT trong phạm vi doanh thu của mình.
Sơ đồ hạch toán bán hàng tại đơn vị bán hàng đại lý. ký gửi
TK 911 TK 511 TK 111. 112. ...
Kết chuyển DTT Hoa hồng đại lý
được hưởng
Toàn bộ
tiền hàng
TK 003 TK 331
- Nhận - Bán Phải trả chủ hàng
- Trả lại
Thanh toán tiền hàng cho chủ hàng
5. cách bán hàng trả góp:
Khái niệm : Bán hàng trả góp là cách bán hàng thu tiền nhiều lần. Người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. Thông thường. số tiền trả ở các kỳ tiếp theo bằng nhau. trong đó bao gồm một phần doanh thu gốc và một phần lãi trả chậm.
Theo cách trả góp. về mặt hạch toán. khi giao hàng cho người mua thì lượng hàng chuyển giao được coi là bán hàng. Về thực chất. chỉ khi nào người mua thanh toán hết tiền hàng thì doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu.
sơ đồ hạch toán bán hàng trả góp
TK 911 TK 511 TK 111. 112
Kết chuyển DTT Doanh thu theo giá bán
thu tiền ngay Số tiền người mua
(không kể thuế VAT) trả lần đầu
TK 33311 TK 131 Thuế VAT phải nộp tính Tổng số tiền Thu tiền ở
trên giá bán thu tiền ngay còn phải thu người mua ở người mua các kỳ sau
TK 711
Lợi tức trả chậm
6. cách hàng đổi hàng:
Khái niệm : Là cách doanh nghiệp dùng hàng hóa đổi lấy hàng hóa. công cụ. công cụ cần thiết cho quá trình kinh doanh của mình.
7. Xuất hàng hóa trả lương cho CBCNV:
Ngoài các cách trên. các doanh nghiệp còn sử dụng hàng hóa để thanh toán tiền lương cho CBCNV. Trường hợp này cũng được coi là bán hàng
8. Bán lẻ hàng hóa :
Khái niệm : - Theo cách bán hàng thu tiền trực tiếp: người bán hàng trực tiếp thu tiền của khách hàng mua hàng và trực tiếp giao hàng cho khách hàng.
- Theo phương pháp bán hàng thu tiền tập trung: là cách bán hàng mà doanh nghiệp giao hàng và thu tiền bán hàng tách rời nhau. ở quầy hàng có nhân viên thực hiện viết hóa đơn bán hàng... giao cho người mua hàng đồng thời thu tiền bán hàng của người mua hàng. Người mua hàng mang hóa đơn bán hàng vừa nhận đến nhận hàng ở quầy hàng và trả hóa đơn cho người bán hàng.
Sơ đồ hạch toán tổng hợp bán hàng hàng hóa
(Theo phương pháp kê khai thường xuyên)
TK 111. 112. 131 TK 531. 532. 811 TK 511. 512 TK 111.112.131
Các khoản CK. GG. K/c GG. DTHBTL Doanh thu bán hàng (*)
DTHBTL đã thực hiện
TK 911 Doanh thu bán hàng
TK 156. 157 TK 632 K/c CK TK 3331 Thuế VATĐR (**)
Trị giá hàng K/c giá vốn K/c DTT xuất bán hàng bán TK 334
Thuế VAT
Trả lương CBCNV
Ghi chú: (*): Cơ sở kinh doanh nộp thuế VAT theo phương pháp trực tiếp. (**): Cơ sở kinh doanh...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement