Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duck_lee
#910893

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần liên hiệp thực phẩm Hà Tây

MỤC LỤC

Lời mở đầu

CHƯƠNG I: Tiêu thụ sản phẩm và sự cần thiết phải sử dụng các giải pháp tài chính để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp

I. Tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm

2. Khái niệm doanh thu tiêu thụ sản phẩm

 2.1. Doanh thu của doanh nghiệp

2.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm

2.2.1.Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp

2.2.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm

3.1.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề, từng doanh nghiêp

3.2. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ

3.3. Chất lượng sản phẩm đưa ra tiêu thụ

3.4. Kết cấu sản phẩm tiêu thụ

3.5. Giá cả sản phẩm tiêu thụ

3.6. Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp

4. Lập kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

II. Sự cần thiết phải sử dụng các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy quá trình

tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

1. Mối quan hệ giữa tiêu thụ sản phẩm và tài chính doanh nghiệp

1.1. Tác động của tiêu thụ sản phẩm đến tài chính doanh nghiệp

1.2.Vai trò của tài chính trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

2. Tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

3. Một số biện pháp tài chính thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu

CHƯƠNG II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty CP LHTP Hà Tây.

I. Khát quát tình hình tổ chức ở công ty CP LHTP Hà Tây

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty

2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1. Tổ chức bộ máy của công ty

2.2. Tổ chức quản lý của Công ty

2.3. chức hoạt động kinh doanh của công ty

2.4. Đặc điểm về lao động

3. Kết quả kinh doanh của công ty CP LHTP Hà Tây những năm gần đây

3.1. Chỉ tiêu về vốn

3.2.Các chỉ tiêu tài chính khác

II. Tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm công ty CP LHTP Hà Tây

1. Đặc điểm sản phẩm của công ty

2. Đặc điểm tổ chức tiêu thụ ở công ty

3. Những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh ảnh hưởng đến công tác

 tiêu thụ sản phẩm tại công ty

3.1.Những thuận lợi

3.2. Những khó khăn

III. Tình hình tiêu thụ hàng hoá và những biện pháp thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá của công ty CP LHTP Hà Tây

3.1.Tình hình tiêu thụ mặt hàng chính của công ty CP LHTP Hà Tây

năm 2007

1. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ hàng hoá của công ty

2. Tình hình và kết quả tiêu thụ những mặt hàng chính năm 2007 của công ty CP LHTP Hà Tây

3. Phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng chính của công ty CP LHTP Hà Tây

3.1. Về yếu tố số lượng hàng hoá tiêu thụ

3.2. Giá bán bình quân các mặt hàng

3.2.Những biện pháp được sử dụng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại công ty CP LHTP Hà Tây

1. Chuẩn bị các yếu tố cần thiết cho công tác tiêu thụ hàng hoá

1.1. Chuẩn bị kỹ lưỡng các yếu tố đầu vào

1.2. Chuẩn bị hệ thống kho bãi

2.Các biện pháp tài chính chủ yếu được công ty áp dụng để hỗ trợ công tác tiêu thụ năm 2007

2.1. Đối với giá cả

2.2. Mở rộng thị trường tiêu thụ

2.3. Đa dạng hoá hình thức thanh toán

2.4. Các biện pháp trợ giúp tiêu thụ

2.5. Hoàn thiện cách bán hàng

3. Đánh giá chung về thực trạng tiêu thụ hàng hóa tại công ty CP LHTP Hà Tây năm 2007

CHƯƠNG III: Giải pháp tài chính nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tiêu thụ hàng hoá ở Công ty CP LHTP Hà Tây

I. Những định hướng cơ bản của công ty trong những năm tới

II.Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty CP LHTP Hà Tây

1.Tăng cường quản lý chi phí kinh doanh để hạ giá thành hàng hoá

1.1.Chú trọng đến việc tăng nhanh tốc độ quay vòng vốn

1.2.Phấn đấu giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

2. Tổ chức công tác điều tra nghiên cứu thị trường

3. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược thị trường

4. Đa dạng hoá hàng hoá tiêu thụ, đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã hàng hoá

 5. Xây dựng hệ thống giá cả hợp lý

6.Tăng cường áp dụng các biện pháp kinh tế tài chính nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

6.1. Hoàn thiện cách chiết khấu hàng bán

6.2.Sử dụng chế độ hỗ trợ về cước phí vận chuyển một cách linh hoạt

7. Tạo mối quan hệ khăng khít với khách hàng

8. Đẩy mạnh đầu tư tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g ty :
Phòng tổ chức lao động tiền lương, Phòng kế toán tài vụ, Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng tổ chức hành chính, Phòng kỹ thuật KCS, Phòng vật tư tiêu thụ sản phẩm, Phòng kinh doanh- dịch vụ.
Quan hệ với các phòng ban chức năng khác trong lĩnh vực kế toán, tài chính thống kê tiền lương.
+ Cửa hàng kinh doanh: Là một bộ phận quan trọng của công ty, là nơi thực hiện các chức năng bán buôn, bán lẻ các mặt hàng mà công ty kinh doanh.Đây chính là nơi tìm hiểu diễn biến thị trưòng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để từ đó tư vấn cho việc kinh doanh.
+ Trạm kho: Thực hiện việc tiếp nhận, giao nhận kiểm kê và bảo quản các loại hàng hoá mà công ty kinh doanh. Đây là nơi trung gian kết nối giữa công ty với nhà cung cấp và khách hàng. Trạm kho thực hiện việc quản lý hàng hoá, đảm bảo cho việc cung cấp hàng hoá bán ra được liên tục không bị ngắt quãng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, giúp cho việc lưu thông hàng hoá được thông suốt.
+ Đại lý: là kênh phân phối thay mặt bán hàng hóa cho công ty tại các tỉnh.
Mặc dù mỗi bộ phận có một chức năng cụ thể nhưng để đảm bảo cho sự hoạt động của công ty được thông suốt, liên tục nên các phòng ban luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, giúp đỡ nhau. Chính vì vậy đã tạo nên tập thể vững mạnh hoạt động có hiệu quả.
2.3. chức hoạt động kinh doanh của công ty.
- Công ty LH CPTP Hà Tây là một công ty sản xuất các loai mặt hàng rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo…bên cạnh việc sản xuất thì công tác tiêu thụ sản phẩm là hoạt đông chính và chủ yếu. Vì vậy nguồn nhân lực của công ty cũng được tập trung vào việc nâng cao hiệu quả trong hoạt động tiêu thụ. Để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ nhằm đạt kết quả cao trong kinh doanh, công ty đã chú ý trong tổ chức cơ cấu hoạt động kinh doanh nhằm phù hợp nhất với công tác tiêu thụ.
- Về hàng hoá xuất kho: Do phòng kinh doanh nhận và nắm chắc tình hình hiện có của từng loại hàng hoá, làm cơ sở ký kết hợp đồng tiêu thụ để mở rộng thị trường.
- Về thủ tục xuất kho để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi phòng kế toán chuyển hoá đơn, khách hàng có thể xuống kho lấy hàng một cách dễ dàng thuận lợi.
- Về giá bán: Giá bán của công ty được xây dựng trên định mức và tình hình thị trường.
- Đối với khách hàng có biểu hiện dây dưa công nợ công ty sẽ có giải pháp thích hợp xử lý.
2.4. Đặc điểm về lao động.
Đối với bất cứ công ty hay tổ chức kinh tế nào thì lực lượng lao động luôn là yếu tố đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nhận thức rõ điều này ngay khi thành lập, công ty đã chú trọng vấn đề tổ chức sắp xếp lao đông một cách khoa học hợp lý, không ngừng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lao động của công ty.
Công ty gồm 317 công nhân viên. Trong đó 119 lao động trực tiếp, 198 lao động gián tiếp. Có 144 nhân viên nam và 173 nhân viên nữ. Xét về lực lượng lao động gián tiếp ở đây cho ta thấy rằng công ty là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghệ bán tự động nên nhu cầu sử dụng lao động trực tiếp lớn, tuy nhiên ta có thể thấy công ty sử dụng lao động gián tiếp quá lớn nên ta có thể thấy rằng việc bố trí lao động của công ty còn chưa hợp lý và cần có những điều chỉnh để phù hợp với tình hinhf sản xuất kinh doanh của công ty. Trong những năm qua công ty đang cố gắng đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cũng như ý thức kỷ luật của cán bộ công nhân viên cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.
3. Kết quả kinh doanh của công ty CP LHTP Hà Tây những năm gần đây.
3.1. Chỉ tiêu về vốn.
Bảng tăng giảm từng loại vốn trong 2 năm 2006, 2007
Chỉ tiêu
Năm 2006
Năm 2007
Chênh lệch
ST
TT%
ST
TT%
ST
TL%
1.Vốn lưu động
7.082.364.560
63,9
7.298.728.910
61,2
216.364.350
3,05%
2.Vốn cố định
3.995.592.730
36,1
4.622.466.440
38,8
626.873.710
15,69%
∑Vốn kinh doanh
11.077.957.290
100
11.921.195.350
100%
843.238.060
7,6%
3.2.Các chỉ tiêu tài chính khác.
Chỉ tiêu
Năm 2006
Năm 2007
Tăng/ giảm
TT (đồng)
Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu
40387594400
44059723640
3672129240
9.09
Doanh thu thuần
40387594400
44059723640
3672129240
9.09
Tổng LN trước thuế
432716390
509354285
76637895
17.7
Các khoản phải nộp ngân sách
121160590
142619200
21458610
17.7
LN sau thuế
311555800
366735085
55179285
17.7
Vốn kinh doanh năm 2007: 11.921.195.350 đồng
II. Tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm công ty CP LHTP Hà Tây.
1. Đặc điểm sản phẩm của công ty.
- Công ty sản xuất và kinh doanh các mặt hàng chủ yếu: Bia hơi, bia chai, rượu, nước giải khát, bánh kẹo các loại…
Trong nền kinh tế thị trường yếu tố quyết định đến công tác tiêu thụ sản phẩm là sản phẩm phải có chất lượng cao, giá bán phù hợp, nguồn gốc đáng tin cậy, chính những yếu tố này mới khiến người tiêu dựng dễ chấp nhận sản phẩm của công ty.
2. Đặc điểm tổ chức tiêu thụ ở công ty.
Thị trường tiêu thụ của công ty ngày càng được mở rộng, hiện nay công ty đã có những khách hàng truyền thống ở hầu hết các tỉnh phía Bắc.
Tuy nhiên công ty vẫn chưa chiếm lĩnh được hoàn toàn thị trường các tỉnh phía Bắc. Mục tiêu trong tương lai là mở rộng được thị trường hầu hết các tỉnh phía Bắc và thăm dò thị trường Trung, Nam. Mở rộng thêm hệ thống đại lý.
Công tác tiêu thụ hàng hoá của công ty do bộ phận kinh doanh đảm nhận và cung cấp cho nhều đối tượng khách hàng.
- Bán hàng trực tiếp cho khách hàng với số lưọng tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, cách thanh toán đa dạng: bằng tiền mặt (thanh toán ngay, trả chậm) séc, chuyển khoản…
- Với mục tiêu mở rộng các đại lý tiêu thụ trong cả nước nên việc tiêu thụ hàng hoá của công ty chủ yếu thông qua các đại lý của công ty. Nếu một cơ sở nào muốn làm đại lý của công ty sẽ trực tiếp đến công ty để ký kết hợp đồng. Dựa trên hợp đồng này công ty sẽ cung cấp các mặt hàng cho đại lý với giá riêng (do công ty xây dựng giá bán cho các đại lý). Thời gian nhận làm đại lý của các cơ sở có thể kéo dài ngắn tuỳ hợp đồng. cách thanh toán có thể dùng tiền mặt, séc, trả chậm… (Tùy theo thoả thuận trong hợp đồng nhưng thường là trả chậm). Mặc dù bán thông qua đại lý nhưng công ty coi là xuất bán trực tiếp luôn.
Để khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh công ty có áp dụng phương pháp chiết khấu đối với đại lý và các khách hàng thường xuyên, tỷ lệ chiết khấu có thể dao động từ 1-3 % tuỳ theo hợp đồng.
Nhờ có chính sách tiêu thụ đúng đắn kịp thời nên khối lượng hàng hoá tiêu thụ của công ty ngày một tăng, thị trường tiêu thụ trong nước ngày càng được mở rộng.
3. Những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty.
Công ty CP LHTP Hà Tây là một doanh nghiệp kinh doanh tự chủ có quy mô không phảI là lớn, tuy có thời gian chưa lâu, trong thời gian từ khi thành lập cho đến nay công ty đã từng bước thay đổi của nền kinh tế thị trường. Đứng trước thực trạng có nhiều doanh nghiệp bị phá sản, giải thể do không thích ứng được với nền kinh tế thị trường, thì công ty vẫn luôn phát huy thế mạnh cạnh tranh và luôn g...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online