Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duck_lee
#910893 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG I: Tiêu thụ sản phẩm và sự cần thiết phải sử dụng các giải pháp tài chính để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp
I. Tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm
2. Khái niệm doanh thu tiêu thụ sản phẩm
2.1. Doanh thu của doanh nghiệp
2.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm
2.2.1.Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp
2.2.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm
3.1.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề, từng doanh nghiêp
3.2. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ
3.3. Chất lượng sản phẩm đưa ra tiêu thụ
3.4. Kết cấu sản phẩm tiêu thụ
3.5. Giá cả sản phẩm tiêu thụ
3.6. Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp
4. Lập kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
II. Sự cần thiết phải sử dụng các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy quá trình
tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1. Mối quan hệ giữa tiêu thụ sản phẩm và tài chính doanh nghiệp
1.1. Tác động của tiêu thụ sản phẩm đến tài chính doanh nghiệp
1.2.Vai trò của tài chính trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm
2. Tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
3. Một số biện pháp tài chính thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu
CHƯƠNG II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty CP LHTP Hà Tây.
I. Khát quát tình hình tổ chức ở công ty CP LHTP Hà Tây
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1. Tổ chức bộ máy của công ty
2.2. Tổ chức quản lý của Công ty
2.3. chức hoạt động kinh doanh của công ty
2.4. Đặc điểm về lao động
3. Kết quả kinh doanh của công ty CP LHTP Hà Tây những năm gần đây
3.1. Chỉ tiêu về vốn
3.2.Các chỉ tiêu tài chính khác
II. Tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm công ty CP LHTP Hà Tây
1. Đặc điểm sản phẩm của công ty
2. Đặc điểm tổ chức tiêu thụ ở công ty
3. Những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh ảnh hưởng đến công tác
tiêu thụ sản phẩm tại công ty
3.1.Những thuận lợi
3.2. Những khó khăn
III. Tình hình tiêu thụ hàng hoá và những biện pháp thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá của công ty CP LHTP Hà Tây
3.1.Tình hình tiêu thụ mặt hàng chính của công ty CP LHTP Hà Tây
năm 2007
1. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ hàng hoá của công ty
2. Tình hình và kết quả tiêu thụ những mặt hàng chính năm 2007 của công ty CP LHTP Hà Tây
3. Phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng chính của công ty CP LHTP Hà Tây
3.1. Về yếu tố số lượng hàng hoá tiêu thụ
3.2. Giá bán bình quân các mặt hàng
3.2.Những biện pháp được sử dụng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại công ty CP LHTP Hà Tây
1. Chuẩn bị các yếu tố cần thiết cho công tác tiêu thụ hàng hoá
1.1. Chuẩn bị kỹ lưỡng các yếu tố đầu vào
1.2. Chuẩn bị hệ thống kho bãi
2.Các biện pháp tài chính chủ yếu được công ty áp dụng để hỗ trợ công tác tiêu thụ năm 2007
2.1. Đối với giá cả
2.2. Mở rộng thị trường tiêu thụ
2.3. Đa dạng hoá hình thức thanh toán
2.4. Các biện pháp trợ giúp tiêu thụ
2.5. Hoàn thiện cách bán hàng
3. Đánh giá chung về thực trạng tiêu thụ hàng hóa tại công ty CP LHTP Hà Tây năm 2007
CHƯƠNG III: Giải pháp tài chính nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tiêu thụ hàng hoá ở Công ty CP LHTP Hà Tây
I. Những định hướng cơ bản của công ty trong những năm tới
II.Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty CP LHTP Hà Tây
1.Tăng cường quản lý chi phí kinh doanh để hạ giá thành hàng hoá
1.1.Chú trọng đến việc tăng nhanh tốc độ quay vòng vốn
1.2.Phấn đấu giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
2. Tổ chức công tác điều tra nghiên cứu thị trường
3. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược thị trường
4. Đa dạng hoá hàng hoá tiêu thụ, đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã hàng hoá
5. Xây dựng hệ thống giá cả hợp lý
6.Tăng cường áp dụng các biện pháp kinh tế tài chính nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm
6.1. Hoàn thiện cách chiết khấu hàng bán
6.2.Sử dụng chế độ hỗ trợ về cước phí vận chuyển một cách linh hoạt
7. Tạo mối quan hệ khăng khít với khách hàng
8. Đẩy mạnh đầu tư tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ
LỜI MỞ ĐẦU
Hội nhập và phát triển là xu thế chung của thời đại, hơn 20 năm qua nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu mới đưa đất nước từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đời sống của tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao. Đảng và nhà nước phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, văn minh, tiến bộ.
Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đầy thách thức của thời đại đang đạt ra trước các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế Nước ta những nhiệm vụ hết sức to lớn và nặng nề.
Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế các doanh nghiệp cũng hội nhập và thay đổi theo xu thế chung đó, việc các doanh nghiệp thực hiện quyền tự chủ và hạch toán độc lập kinh tế, có quyền cạnh tranh kinh doanh theo khuôn khổ pháp luật mà mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là lợi nhuận.
Trong cơ chế thị trường hiện nay mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp họat động trên thị trường đều hướng tới mục tiêu chung là lợi nhuận. Để có đựơc lợi nhuận như mong muốn các doanh nghiệp phải trải qua nhiều công đoạn trong quá trình hoạt động của mình, đối với doanh nghiệp sản xuất thì đó là các khâu từ thu mua nguyên vật liệu, sản xuất chế tạo ra sản phẩm và cuối cùng là khâu tiêu thụ sản phẩm để thu tiền về. Còn đối với loại hình doanh nghiệp thương mại thì không có khâu sản xuất chế tạo sản phẩm mà chỉ có thu mua hàng hóa và tiêu thụ số hàng hóa đó. Như vậy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa là khâu cuối cùng của quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có có ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, các doanh nghiệp muốn đạt được lợi nhuận cao thì một trong những vấn đề cần quan tâm đó là phải thúc đẩy được nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của mình.
Tiêu thụ sản phẩm giờ đây đã đựoc doanh nghiệp chú trọng đến vì tầm quan trọng của nó đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nhưng làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm thì không phải là điều dễ dàng mà mọi doanh nghiệp có thể làm đựơc. Trong điều kiện hiện nay, công tác tiêu thụ sản phẩm trở thnàh một vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý. Để công tác tiêu thụ trở thnàh thế mạnh của mình, đòi hỏi doanh nghiệp phải trải qua hàng loạt quá trình nghiên cứu, tìm tòi phân tích đánh giá tình hình mọi mặt của doanh nghiệp mình, tình hình thị trường, tình hình của các đối thủ cạnh tranh, tình hình kinh tế - xã hội… kết hợp với việc quản lý sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén của các nhà quản lý để vạch ra được những hướng đi đúng đắn.
Thực hiện tốt công tác tiêu thụ sẽ góp phần giúp doanh nghiệp khẳng định sự tồn tại và phát triển của mình. Ngược lại nếu không làm tốt công tác này có nghĩa là doanh nghiệp tự đào thải mình ra khỏi thị trường.
Nhận thức được điều này Công ty CPLH Thực Phẩm Hà Tây đã tổ chức tốt công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường tiêu thụ, đứng vững và ngày càng phát triển trong cơ chế thị trường. Bằng sự kết hợp lý thuyết học ở trường với thực tế ở công ty, trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty CPLH Thực Phẩm Hà Tây em đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu công tác tiêu thụ của công ty trên góc độ nhìn nhận của tài chính doanh nghiệp thông qua đề tài “Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại Công ty CP LHTP Hà Tây”. Bên cạnh phần mở đầu và kết luận bài chuyên đề gồm 3 chương sau:
CHƯƠNG I: Tiêu thụ sản phẩm và sự cần thiết phải sử dụng các giải pháp tài chính để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp.
CHƯƠNG II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty CP LHTP Hà Tây.
CHƯƠNG III: Giải pháp tài chính nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tiêu thụ hàng hoá ở công ty CP LHTP Hà Tây.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1024855 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement