Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By shady_1994
#910885

Download miễn phí Đề tài Nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu ở Công Ty Thiết Bị 1

 .Mục Lục.

Lời mở đầu: 3

Chương 1. Cơ sở lý luận chung về hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu 5

I. Tổng quan về kinh doanh hàng nhập khẩu 5

1. Khái niệm và vai trò nhập khẩu hàng hoá 5

2. Các hình thức nhập khẩu: 6

3. Nội dung qui trình nhập khẩu 9

3.1. Nghiên cứu thị trường: 9

3.2. Giao dịch và đàm phán ký hợp đồng trong nhập khẩu: 13

3.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 17

3.4. Đánh giá kết quả kinh doanh hàng hoá nhập khẩu: 22

4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu. 22

4.1. Lợi nhuận: 22

4.2. Hiệu quả sử dụng vốn; 24

4.3. Năng suất lao động 25

Chương 2. Phân tích thực trạng kinh doanh hàng nhập khẩu của Công Ty Thiết Bị 1 26

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 26

1. Sự ra đời của công ty 26

2. Ngành nghề kinh doanh: 27

3. Cơ cấu tổ chức của công ty: 28

II. Thực trạng hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu ở công ty 31

1. Kết quả kinh doanh hàng nhập khẩu ở công ty 31

2. Kết quả tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu: 35

3. Phân tích hiệu quả kinh doanh nhập khẩu ở công ty 37

4. Đánh giá hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty 40

4.1 Những thành tựu và thuận lợi: 41

4.2. Các nhân tố tác động đến các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu của doanh nghiệp cần khắc phục trong thời gian tới : 43

Chương 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng nhâp khẩu của Công Ty. 48

I. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 48

1. Mục tiêu cổ phần hoá: 48

2. Phương án cổ phần hoá: 48

3. Cơ cấu vốn cổ phần : 51

4. Phương án đầu tư phát triển sau cổ phần hoá: 51

4.1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty: 51

4.2. Định hướng về kế hoạch, kết quả kinh doanh và sản xuất trong năm tới: 53

II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu: 55

1. Nghiên cứu thị trường: 55

2. Giảm thiếu các chi phí khác trong kinh doanh hàng nhập khẩu: 56

3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: 57

4. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá NK. 58

4.1. Tăng cường các hoạt động Marketing cho bán hàng nhập khẩu: 58

4.2. Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng: 61

4.3. Hỗ trợ đội ngũ bán hàng: 62

5. Mở rộng và phát triển thị trường, ngành nghề, mặt hàng mới: 63

6. Đào tạo và nâng cao đội ngũ cán bộ kinh doanh nhập khẩu: 64

7. Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực. 65

Kêt luận: 67

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Nội cấp:
- Kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh trong nước và đại lý mua bán: các loại máy móc thiết bị phục vụ xây dựng, thi công cơ giới, sản xuất công nghiệp va nông nghiệp, phương tiện vẩn tải, dây chuyền sản xuất, thiết bị toàn bộ, phôi thép, thép thông dụng, vật tư, nguyên vật liệu cho sản xuất, phụ tùng ôtô, các loại hàng, hàng công nghiệp, điện tử, tiêu dùng, nông sản
- Tổ chức sản xuất gia công lắp giáp; sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy ,thiết bị, phương tiện vẩn tải
- Sản xuất, gia công và kinh doanh da giầy
- Đại lý bán xăng dầu
- Thực hiện các dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho tàng
3. Cơ cấu tổ chức của công ty:
Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Thiết bị:
Giám đốc
PGĐ KD
PGĐ tổ chức
P. Tổ chức hành chính
Phòng kinh doanh
Phòng kế hoach và đầu tư
Phòng tài chính kế toán
Các cửa hàng
Phòng tổ chức hành chính:
Chức năng: có nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc về.
Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính, quản trị, thanh tra bảo vệ, quân sự, thực hiện mọi chính sách, chế độ với người lao động, đảm bảo đúng pháp luật.
Triển khai thực hiện các phong trào thi đua, tiết kiệm, đảm bảo các trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo phương hướng, mục tiêu của Công ty
Mối quan hệ: Phòng tổ chức hành chính là bộ phận nghiệp vụ trực thuộc công ty, chựu sự chỉ đạo trực tiếp và điều hành của Giám đốc. Mọi chỉ thị, mệnh lệnh đối với Phòng phải do giám đốc hay phó giám đốc (được uỷ quyền) đưa ra.
Mối quan hệ giữa phòng TCHC với các Phòng, Ban, Cửa hàng trong công ty là quan hệ ngang cấp, bình đẳng về mọi mặt, hợp tác giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Phòng kinh doanh:
Chức năng: Phòng kinh doanh là phòng nghiệp vụ tham mưu, giúp việc cho Giám đốc công ty trong các lĩnh vực quản lí, điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu theo quy chế quản lí XNK của nhà nước .
Xây dựng chiến lược kinh doanh, phương án kinh doanh XNK và kinh doanh tạo nguồn vốn cho công ty.
Triển khai các phương án kinh doanh đã dược giám đốc ký phê duyệt.
Mối quan hệ: Phòng kinh doanh là phòng trực thuộc công ty, chựu sự chỉ đạo, điều hành của giám đốc. Mọi mệnh lệnh chỉ thị đối với phòng phải do Giám đốc hay Phó Giám đốc (uỷ quyền) đưa ra.
Mối quan hệ giữa các bộ phận khác là ngang cấp bình đẳng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao
Phòng kế hoạch đầu tư:
Chức năng: Phòng kế hoạch và đấu tư là phòng nghiệp vụ tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Công ty quản lý điều hành trong lĩnh vực kế hoạch, thống kê, tổng hợp tình hình kinh doanh, sản xuất của công ty, xây dựng cơ bản và hợp tác liên doanh, liên kết kinh tế với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, theo phương hướng, mục tiêu của công ty
Mối quan hệ: Phòng KH&ĐT là bộ phận nghiệp vụ trực thuộc Công ty, chựu sự điều hành và chỉ đạo của Giám đốc. Mọi chỉ thị và mệnh lệnh của phòng phải do Giám đốc hay Phó Giám đốc được uỷ quyến đưa ra.
Mối quan hệ với các phòng nghiệp vụ khác và các cửa hàng trong Công ty là ngang cáp bình đẳng về mọi mặt, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao
Phòng tài chính kế toán:
Chức năng: Phòng TCKT là phòng nghiệp vụ tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lí tài chính và thực hiện công tác tài chính, kế toán trong Công ty nhằm mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Công ty, thực hiện nghĩa vụ thhu nộp ngân sách nhà nước theo chế độ TCKT nhà nước quy định. Hướng dẫn và tổ chức chấp hành các chính sách, các quy định nghiệp vụ của cấp trên, của nhà nước về TCKT theo đúng luật định
Mối quan hệ: Mối quan hệ với các phòng ban, của hàng là bình đẳng ngang cấp, cùng giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiẹm vụ được giao.
Phong TCKT chựu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc. Moi chỉ thị, mệnh lệnh đối với phòng phải do Giám đốc hay Phó Giám đốc(được uỷ quyền) đưa ra
Các cửa hàng:
Chức năng: Các cử hàng là đơn vị tổ chức kinh doanh hoạch toán phụ thuộc để trực tiếp thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty
Mối quan hệ: Cửa hàng là đơn vị tổ chức kinh doanh trực thuộc Công ty, chựu sự chỉ đạo điều hành trực tiép của Giám đốc. Mọi chỉ thị, mệnh lệnh đối với cử hàng phải do Giám đốc, hay phó Giám đốc (được uỷ nhiệm) đưa ra.
Mọi quan hệ giữa Cửa hàng với các phòng, Ban nghiệp vụ trong Công ty là quan hệ ngang cấp, bình đẳng về mọi mặt, hợp tác giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. Thực trạng hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu ở công ty
1. Kết quả kinh doanh hàng nhập khẩu ở công ty
Để tìm hiểu tình hình NK của công ty ta đánh giá kim ngạch NK qua các năm thể hiện ở bảng sau:
Bảng1: Kim ngạch NK của công ty ( Đơn vị: Triệu USD)
Chỉ tiêu
Năm2003
Năm2004
Năm2005
Tông kim ngạch NK
17,25
13,8
17,2
Nguồn: Báo cáo tổng kết cuối năm và báo cáo kinh doanh hàng nhập khẩu
về công ty
Qua bảng 1 ta thấy tình hình tổng kim ngạch NK bình quân 3 năm 2003-2005 đạt 16,08333 triệu USD, riêng năm 2004 Tổng kim ngạch NK giảm còn 13,8 triệu USD tương ứng giảm 24,9% so với năm 2003, nhưng tỷ suất lợi nhuận sau thuế của công ty đạt được 0,97% cao nhất trong 3 năm gần đây, năm 2003 chỉ đạt 0,3% . Qua đó cho thấy công ty có một chiến lược kinh doanh đúng khi nhập khẩu cơ cấu mặt hàng phù hợp với nhu cầu trong nước và bán được giá, đem lại tỷ suất lợi nhuận cao cho công ty
Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu: Công ty Thiết Bị là một kinh doanh chủ yếu NK hàng hoá từ nước ngoài về và bán trong nước, ta đi xem xét cơ cấu mặt hàng NK qua các năm để biết được mặt hàng chủ lực của công ty thể hiện qua bảng2 sau:
Bảng2: Cơ cấu, tỷ trọng giá trị các mặt hàng NK của công ty(Đơn vị: USD)
Măt hàng
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
Giá trị
Tỷ
trọng
Giá trị
Tỷ
trọng
Giá trị
Tỷ trọng
Phôi thép
12.295.071
60,08
9.860.000
71,5
13.570.027
79
Nguyên vật liệu
3.185.863
22,84
3.309.600
24
3.579.442
21
Máymócthiết bị, phụtùng, phương tiện vẩn tải
1.732.224
16,81
620.550
4,5
0
0
Mặt hàng khác
45.277
0,27
0
0
0
0
Tổng KNNK
17.258.435
100%
13.790.000
100%
17.149.469
100%
Nguồn: Báo cáo mua bán nguồn hàng kinh doanh trong năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch hàng năm.
Qua Bảng 2 Cơ cấu mặt hàng NK của công ty ta thấy mặt hàng chủ lực NK chính của công ty là các sản phẩm thép, trong đó phôi thép là mặt hàng NK đứng vị trí số1 bình quân 3 năm: 2003, 2004, 2005 Nhập Khẩu được 11,88 triệu USD. Năm 2003 NK 12,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 60,08% trong tổng kim nghạch NK, nhưng đến năm 2004 chỉ NK được 9,86 triệu USD, giảm 19,8% so với năm 2003 là do Phôi thép trên thị trường thế giới biến động làm giá cả tăng lên, đồng thời nhu cầu thép ở một số nước mà công ty mua phôi thép (Nga và Trung Quốc) tăng lên dẫn đến giá thép NK tăng lên cao, làm cho nhu cầu mua thép cho xây dựng ở Việt Nam chững lại, đồng thời đầu vào của các nhà máy sản xuất thép cao nên họ giảm quy mô sản xuất tạm thời chờ đợi để qua cơn sốt giá, đến năm 2005 Tổng kim nghạch NK tăng lên 17,15 triệu USD là do mặt hàng Phôi thếp NK tăng lên đạt 13,57 triệu USD, tương ứng tăng trên 20% so với năm 2004 là do thị trường t...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement