Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lynkxu_luvmubra
#910884

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán thu mua và tiêu thụ hàng hoá ở Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN I: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU MUA VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI. 5

I.Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội có ảnh hưởng tới kế toán thu mua và tiêu thụ hàng hoá. 5

1.Lịch sử hình thành và phát triển. 5

2.Đặc điểm hàng hoá. 7

3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 8

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán 12

1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 12

1.1.cách tổ chức bộ máy kế toán tại công ty . 12

1.2.Chức năng nhiệm vụ theo phần hành 12

2.Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán. 13

III.Thực trạng kế toán thu mua và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội. 16

1.Kế toán thu mua hàng hoá. 16

1.1.Các cách thu mua hàng hoá. 16

1.2.Phương pháp hạch toán kế toán thu mua hàng hoá. 17

2.Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội. 24

2.1.Các cách tiêu thụ hàng hoá 27

2.2.Phương pháp hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá. 28

PHẦN II: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THU MUA VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY 40

CHỮA CHÁY HÀ NỘI. 40

I. Đánh giá khái quát tình hình kế toán thu mua và tiêu thụ tại Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội. 40

1. Tổ chức chứng từ kế toán. 40

2 .Đối với kế toán thu mua hàng hoá. 42

3. Đối với kế toán tiêu thụ hàng hoá. 44

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thu mua và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội. 45

1. Tổ chức hoàn thiện chứng từ kế toán. 45

2. Đối với kế toán thu mua hàng hoá. 47

3. Đối với kế toán tiêu thụ hàng hoá. 49

KẾT LUẬN 51

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


sổ hay nhiều loại hàng hoá được ghi trên một quyển sổ chi tiết.
Công tác kế toán thu mua và tiêu thụ hàng hoá hết sức quan trọng.Vì vậy các loại sổ kế toán liên quan đến hàng hoá được kế toán trưởng giao cho một nhân viên có trách nhiệm và trình độ năng lực cao quản lý.Đồng thời kế toán trưởng thường xuyên theo dõi đôn đốc nhắc nhở nhân viên này.
Việc mở và ghi sổ kế toán đều được nhân viên ghi sổ phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, và liên tục theo trình tự thời gian để theo dõi đúng số phát sinh và số hàng tồn cuối ngày, làm căn cứ để thu mua và xuất hàng hoá.Hết niên độ kế toán thì phải tiến hành khoá sổ kế toán.
Bên cạnh đó việc lưu giữ sổ kế toán hàng hoá được nhân viên giữ sổ thực hiện một cách cẩn thận.
III.Thực trạng kế toán thu mua và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội.
1.Kế toán thu mua hàng hoá.
1.1.Các cách thu mua hàng hoá.
a. Mua hàng trong nước: bao gồm hai cách sau:
- cách mua hàng trực tiếp: Doanh nghiệp cử cán bộ cung ứng mang giấy uỷ nhiệm nhận hàng đến bên cung cấp để nhận hàng theo qui định trong hợp đồng kinh tế đã ký với bên cung cấp. Các chứng từ mua hàng do bên cung cấp lập trong đó phải ghi rõ từng mặt hàng, đơn giá và số tiền thanh toán để phòng kế toán kiểm tra ghi sổ số hàng về kho doanh nghiệp.
- cách chuyển hàng: Căn cứ vào điều kiện của hợp đồng đã ký với doanh nghiệp, bên cung cấp định kỳ chuyển hàng cho doanh nghiệp tại địa điểm qui định ghi trong hợp đồng. Khi chuyển hàng, bên cung cấp phải chuyển cho bên mua chứng từ bán hàng, trong đó ghi rõ chất lượng, số lượng từng mặt hàng và tổng số tiền phải thanh toán đã thoả thuận. Doanh nghiệp sau khi nhận được chứng từ do bên cung cấp gửi đến chuyển cho phòng nghiệp vụ đối chiếu với hợp đồng đã ký và chuẩn bị nhập hàng. Sau đó, chuyển chứng từ cho phòng kế toán để kiểm tra ghi sổ kế toán và tiến hành thanh toán tiền hàng với bên cung cấp.
b. Nhập khẩu hàng hoá:
Đối với công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội thì các loại hàng hoá của công ty đa số đều là nhập khẩu do phần lớn các loại mặt hàng này trong nước chưa sản xuất được.Việc nhập khẩu hàng hoá có thể tiến hành theo hai cách:
- cách nhập khẩu trực tiếp: Sau khi ký kết hợp đồng nhập khẩu với các tổ chức kinh tế nước ngoài, doanh nghiệp phải làm đơn xin mở L/C gửi đến ngân hàng phục vụ mình. Khi doanh nghiệp nhận được giấy báo lô hàng nhập khẩu đã về đến biên giới thì doanh nghiệp phải cử cán bộ đến ngân hàng chấp nhận trả tiền cho đơn vị xuất khẩu, trả phí mở L/C cho ngân hàng và nhận chứng từ đi nhận hàng.
- cách nhập khẩu uỷ thác: Đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu và nhận uỷ thác nhập khẩu phải ký hợp đồng uỷ thác nhập khẩu. Bên nhận uỷ thác nhập khẩu thay mặt bên giao uỷ thác nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ nhập khẩu hàng hoá hàng hoá, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu và phải lưu giữ các chứng từ liên quan đến lô hàng nhập khẩu.Tuy nhiên hình thức này ít được công ty áp dụng.
1.2.Phương pháp hạch toán kế toán thu mua hàng hoá.
a.Chứng từ kế toán và tài khoản kế toán sử dụng.
Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội là đơn vị kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho nên kế toán nghiệp vụ mua hàng thường sử dụng các chứng từ sau:
- Hợp đồng mua bán hàng hoá
- Hoá đơn GTGT
- Hoá đơn bán hàng thông thường
- Phiếu nhập kho:
- Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (Mẫu số 03/GTGT).
Ngoài ra đối với hàng hoá nhập khẩu Công ty còn sử dụng một số chứng từ sau đây:
- Invoice : là chúng từ do bên bán cung cấp cho công ty.Trong đó nêu rõ số lượng, đơn giá của từng loại hàng hoá mà bên bán cung cấp cho công ty.
- Co (Certificate of Origin):Là chứng từ do bên bán cung cấp.Bản Co này chứng nhận nguồn gốc của các loại hàng hoá mà bên bán cung cấp.
- CQ (Certificate of Quantity): Chứng từ chứng nhận số lượng hàng hoá mà bên bán cung cấp.
-Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu
- Biên lai thu lệ phí hải quan
- Biên lai thu lệ phí bến bãi.
- Giấy thông báo Thuế, Phụ thu.
Để thực hiện quá trình hạch toán kế toán thu mua hàng hoá sử dụng các tài khoản sau:
Tài khoản 151: Hàng hoá đang đi đường.
Tài khoản 156: Hàng hoá.
Tài khoản 133: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.
Tài khoản 331 “Phải trả người bán”:
Tài khoản 111 “Tiền mặt”.
Tài khoản 112 “Tiền gửi ngân hàng”.
Tài khoản 141 “Tạm ứng”.
Ví dụ 1: Theo Hợp đồng kinh tế số 08/HĐKT ngày 3 tháng 10 năm 2005 Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hà Nội mua một lô hàng của công ty Guangxi Guangfa như sau :
No
Description
Unit
Quantity
Unit Price
(USD)
Amount
(USD)
1
Fire Extinguisher FZ4
PCS
3000
11.5
34500
2
Fire Extinguisher MFTZ35
-
50
109
5450
3
Fire Extinguisher MT3
-
500
21
10500
4
Fire Extinguisher MT5
-
300
22.5
6750
5
Fire Hose phi 50-13 Model
M
5000
2.8
14000
6
Fire Hose phi 65-13 Model
M
3000
3.2
9400
7
30m Fire Hose Reel
PCS
20
90
1800
Đơn vị: Công ty Thiết bị PCCC Hà Nội
28b Điện biên Phủ-Ba Đình-
Hà Nội
Phiếu nhập kho
Mẫu số: 01 - VT
QĐ số: 186 TC/CĐKT
Nagày 14 - 03 - 1995 của Bộ Tài chính
Ngày 5 tháng 10 năm 2005 Số: 66/3
Họ tên người giao hàng: Anh Tuấn Anh
Theo: Số hoá đơn 17019 ngày 5 tháng 10 năm 2005 của..
Nhập tại kho: Thanh Xuân
S T T
Tên, nhãn hiệu
quy cách phẩm chất vật tư
(Sản phẩm hàng hoá)
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Theo chứng từ
Thực nhập
1
Bình chữa cháy FZ4
Cái
3000
2
Bình chữa cháy MFTZ35
Cái
50
3
Bình chữa cháy MT3
Cái
500
4
Bình chữa cháy MT5
Cái
300
5
Vòi chữa cháy D50-Model:13
mét
5000
6
Vòi chữa cháy D65-Model:13
mét
3000
7
Vòi Rulô chữa cháy
mét
20
Tổng tiền hàng:
Thuế VAT: Tổng thanh toán:
Viết bằng chữ:
Nhập ngày 06 tháng 10 năm 2005
Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Mẫu số: 03 - GTGT
Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào
(Dùng cho cơ sở kê khai, khấu trừ thuế hàng tháng)
Đơn vị: Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội
Địa chỉ: Số 28B Điện biên Phủ -Ba Đình- Hà Nội
Chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ
Tên đơn vị bán
Thuế GTGT đầu vào
Ghi chú
Số
Ngày
1
2
3
4
5
17019
09/10/2005
Công ty Guangxi Guangfa
84.970.000
Tổng cộng
84.970.000
Ngày 09 tháng 10 năm 2005
Người lập biểu Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Tổng Hợp chi phí giá vốn hàng thiết bị chữa cháy
NK qua CK Lạng Sơn của Guangxi ngày 6/10/2005
HĐ: 08/HĐKT Ký ngày 03/09/2005.Trị giá: 82.600 USD
I.Tổng hợp chi phí :
- Phí vận chuyển: 14.230.000 (VAT: 711.500)
-Phí xe vào bãi: 80.000
-Phí bến bãi: 30.000
-Phí mở tờ khai: 200.000
-Phí khai thác:
Cộng: 14.540.000
II.Phân bổ giá vốn: Tỷ giá: 15.600
TT
Diễn Giải
Số lượng
ZNK
Chi Phí
Z Vốn
Thành tiền
1
Bình cc MFZ4
3000
179.400
600
180.000
540.000.000
2
Bình cc MFZT35
50
1.700.400
49.600
1.750.000
87.500.000
3
Bình cc MT3
500
327.600
2400
330.000
165.000.000
4
Bình cc MT5
300
351.000
1000
352.000
105.600.000
5
Vòi cc D50- Model:13
5000
43.680
1320
45.000
225.000.000
6
Vòi cc D65- Model:13
3000
49.920
80
50.0...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement