Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Tuathal
#910882

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Long

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG 3

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

2. Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ của việc sản xuất sản phẩm 6

3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 7

4. Đặc điểm tổ chức quản lý 11

.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 15

5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 15

5.2. Đặc điểm hệ thống chứng từ kế toán 16

5.3. Đặc điểm tổ chức tài khoản kế toán 17

5.4. Đặc diểm hệ thống sổ kế toán 18

5.5. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán 21

II. HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG 21

1. Quỹ tiền lương 21

2.Chứng từ và tài khoản sử dụng 22

2.1. Chứng từ sử dụng 22

2.2. Tài khoản sử dụng 25

3. Hình thức trả lương và cách tính tiền lương áp dụng tại công ty 26

4. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Long 30

4.1. Hạch toán tiền lương 30

4.2. Hạch toán các khoản trích theo lương 46

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG 51

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG 51

1. Ưu điểm 51

2. Nhược điểm 53

II PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG 55

KẾT LUẬN 58

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


1. Quỹ tiền lương
Quỹ tiền lương của công ty là toàn bộ tiền lương trả cho tất cả các loại lao động mà công ty quản lý và sử dụng. Thành phần quỹ tiền lương của công ty bao gồm các khoản chủ yếu như tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế làm việc (có thể trả theo thời gian, theo sản phẩm…); tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ phép hay đi học; các loại tiền thưởng trong sản xuất, các khoản phụ cấp thường xuyên (phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp làm đêm, phụ cấp làm thêm giờ, …).
Quỹ tiền lương hay tiền công bao gồm nhiều loại có thể phân theo nhiều tiêu thức khác nhau như phân theo chức năng tiền lương, đối tượng trả lương hay theo cách thức trả lương…Tuy nhiên để thống nhất trong việc tính toán và hạch toán tiền lương theo quy định của bộ lao động thương binh và xã hội công ty cũng đã phân tiền lương thành tiền lương chính và tiền lương phụ Trong đó tiền lương chính là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế có làm việc bao gồm cả tiền lương cấp bậc, tiền thưởng và các khoản phụ cấp có tính chất lương. Tiền lương phụ là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế không làm việc nhưng được chế độ quy định như nghỉ phép, hội họp, học tập, lễ tết, ngừng sản xuất… Cách phân loại này không những giúp cho việc tính toán, phân bổ chi phí tiền lương được chính xác mà còn cung cấp thông tin cho việc phân tích chi phí tiền lương.
Dựa vào nội dung và các thành phần của quỹ tiền lương hàng năm công ty phải tiến hành xác định quỹ tiền lương căn cứ vào đơn giá tiền lương. Sau khi đã xác định được quỹ tiền lương công ty tiến hành sử dụng quỹ tiền lương đó thể thực hiện chi trả tiền công cho người lao động. Việc chi trả tiền lương này tuỳ từng trường hợp vào hình thức trả lương mà công ty áp dụng nhưng vẫn phải tuân theo những quy định của Nhà nước và bộ lao động thương binh và xã hội.
2.Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.1. Chứng từ sử dụng
Chứng từ hạch toán tiền lương
Mỗi công ty khác nhau thì có chế độ quản lý tài chính khác nhau, sự khác biệt này càng rõ nét ở những công ty có loại hình kinh doanh khác nhau. Và ở mỗi công ty khác nhau thì có thể vận dụng các hình thức trả lương khác nhau vì thế việc vận dụng chứng từ là rất linh hoạt ở các công ty sao cho phù hợp với hình thức trả lương mà công ty mình vận dụng. Tuy nhiên dù công ty sử dụng chứng từ như thế nào thì vẫn phải tuân theo quy định của Bộ tài chính và Bộ lao động thương binh và xã hội để làm sao theo dõi được tình hình sử dụng lao động, các khoản thanh toán cho người lao động đồng thời cung cấp được những tài liệu cần thiết cho việc hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.
Để thực hiện hạch toán tiền lương công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Long cũng đã sử dụng các bảng biểu giống như các đơn vị khác và tuân theo quy định của Nhà nước
- Bảng chấm công: Dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ BHXH… để có căn cứ tính trả lương cho từng người lao động và quản lý lao động trong đơn vị. Bảng chấm công được lập riêng cho từng đội thi công trong đó ghi rõ ngày làm việc, nghỉ việc của từng người lao động. Bảng chấm công so tổ trưởng phụ trách đội thi công trực tiếp ghi và để nơi công khai để cán bộ công nhân viên theo dõi thời gian lao động của từng người. Cuối tháng bảng chấm công được sử dụng để tổng hợp thời gian lao động và làm căn cứ tính lương phải trả cho người lao động.
- Hợp đồng giao khoán nội bộ: Là biên bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán về khối lượng công việc, thời gian làm việc, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó đồng thời làm cơ sở để thanh toán tiền công lao đông cho người nhận khoán.
- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành: Để xác nhận số sản phẩm hay công việc hoàn thành của đơn vị hay cá nhân người lao động. Và nó cũng là cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương cho người lao động.
- Phiếu báo làm thêm giờ, bảng chấm công làm ngoài giờ, : Là chứng từ xác nhận số giờ công, đơn giá và số tiền làm thêm được hưởng. Phiếu này do người báo làm thên giờ lập và chuyển cho người có trách nhiệm kiểm tra và ký duyệt chấp nhận số giờ làm thêm và đồng ý thanh toán.
- Bảng thanh toán tiền lương: Là chứng từ sử dụng cho việc thanh toán tiền lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động. Trên bảng thanh toán tiền lương ghi rõ từng khoản tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, các khoản khấu trừ và số tiền người lao động còn được lĩnh.
- Hợp đồng thuê nhân công: Là chứng từ sử dụng khi công ty thi công những công trình ở xa mà nhân viên của công ty không thể đi theo công trình được hay chi phí cho nhân viên công ty đi theo công trình là rất lớn.
- Giấy nhận tiền, giấy biên bản thanh toán: Là chứng từ sử dụng cho việc thanh toán tiền lương cho những nhân công thuê ngoài.

Chứng từ hạch toán các khoản trích theo lương:
Các khoản trích theo lương là một phần quan trọng trong việc hạch toán tiền lương, nó gắn chặt với lợi ích của người lao động do đó cần hạch toán chặt chẽ khoản này để đảm bảo cho đời sống của công nhân viên cũng như khuyến khích họ trong lao động.
Để thực hiện hạch toán các khoản trích theo lương công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Long đã sử dụng những chứng từ sau:
- Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT): Danh sách này giúp cho kế toán biết được những người tham gia BHXH, BHYT để thu các khoản này.
- Danh sách lao động điều chỉnh mức lương, phụ cấp nộp BHXH: Danh sách này cho biết những ai vẫn giữ mức lương và phụ cấp như cũ, những ai thay đổi để hạch toán cho đúng.
- Phiếu nghỉ hưởng BHXH: Phiếu này có tác dụng xác định số ngày nghỉ do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ trông con ốm… của người lao động, làm căn cứ tính trợ cấp BHXH trả thay lương theo chế độ quy định.
- Bảng thanh toán tiền lương: Là căn cứ để tính ra các khoản BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn trừ vào thu nhập của người lao động.
- Bảng thanh toán BHXH: Là căn cứ tổng hợp và thanh toán trợ cấp BHXH trả cho người lao động.
2.2. Tài khoản sử dụng
Để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Long sử dụng một số tài khoản sau:
Tài khoản 334 “Phải trả công nhân viên”: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thanh toán với công nhân viên của công ty về tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội và các khoản khác thuộc về thu nhập của người lao động. Tài khoản này được mở chi tiết theo từng đối tượng và nội dung thanh toán. Tài khoản này có kết cấu của một tài khoản nguồn:
Bên Nợ: - Tiền lương, tiền công và các khoản khác đã trả cho công nhân viên;
- Kết chuyển tiền lương công nhân viên chức chưa lĩnh;
Bên Có: - Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho công nhân viên;
Dư Nợ (nếu có): Số trả thừa cho công nhân viên chức;
Tài khoản 338: “Phải trả và phải n
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement