Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Stanhop
#910871

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thú ba tại công ty bảo hiểm PJICO

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA 3

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 3

1.Bảo hiểm trách nhiệm 3

2. Trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người ba. 4

3.Chủ xe cơ giới. 5

4. Người thứ ba. 5

II- SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI TRIỂN KHAI BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA 6

1.Tình hình tai nạn giao thông đường bộ. 6

2. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba. 9

2.1 . Sự cần thiết khách quan. 9

2.2 Tác dụng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba. 10

III- NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA. 11

1 . Đối tượng bảo hiểm 11

2. Phạm vi bảo hiểm. 15

2.1 Rủi ro được bảo hiểm. 15

2.2 Rủi ro loại trừ. 16

3. Hạn mức trách nhiệm và phí bảo hiểm. 17

3.1 Hạn mức trách nhiệm. 17

3.2 Phí bảo hiểm. 18

a) Khái niệm 18

b) Phương pháp tính phí. 19

4.Trách nhiệm và quyền lợi của các bên trong hợp đồng bảo hiểm. 23

4.1 Đối với công ty bảo hiểm. 23

a) Trách nhiệm : 23

b) Quyền lợi của công ty bảo hiểm. 24

4.2 Đối với chủ xe cơ giới (Người tham gia bảo hiểm) 25

a) Trách nhiệm 25

b) Quyền lợi của chủ xe cơ giới. 26

5. Giám định và bồi thường tổn thất. 26

5.1 Công tác giám định 26

5.2 Công tác bồi thường tổn thất. 28

CHƯƠNG II 33

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ 3 TẠI PJICO. 33

I . MỘT VÀI NÉT VỀ PJICO 33

1 – Lịch sử hình thành 33

2 . Quá trình phát triển. 35

3. Nguyên tắc hoạt động của PJICO . 36

4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2000-2005. 37

5. Phương hướng và nhiệm vụ năm 2006 39

a) Những định hướng lớn năm 2006 39

b) Các mục tiêu cơ bản năm 2006: 40

II . TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI PJICO 40

1. Khâu khai thác. 41

2. Công tác giám định và bồi thường tổn thất. 54

2.1 Công tác giám định 54

2.2 Công tác bồi thường 58

3. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất. 67

4. Đánh giá tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở Công ty bảo hiểm PJICO. 71

4.1 Kết quả kinh doanh. 71

4.2 Hiệu quả kinh doanh 73

CHƯƠNG III 76

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA Ở CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO 76

I . ĐÁNH GIÁ CHUNG 76

1. Thuận lợi 76

2. Khó khăn 78

a) Môi trường kinh doanh: 78

b) Về phía người tham gia bảo hiểm: 79

c) Về phía PJICO 80

d) Về môi trường pháp lý: 80

e) Khó khăn khác: 81

f) Đánh giá chung về nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba của PJICO 81

II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA Ở CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO 83

1.Công tác khai thác. 83

2. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất. 88

3 . Công tác giám định và bồi thường tổn thất. 89

4. Công tác đào tạo cán bộ 91

KẾT LUẬN 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ững đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm nói chung. Ngoài ra Nghị định 30/HĐBT ban hành ngày 10 tháng 3 năm 1988 quy định các chủ xe bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba nên việc khai thác cũng sẽ có nhiều thuận lợi hơn so với các sản phẩm bảo hiểm khác.
Khai thác là khâu đầu tiên và cũng là khâu quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Nó có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của nghiệp vụ bảo hiểm. Xuất phát từ nguyên tắc chung của hoạt động kinh doanh bảo hiểm là lấy số đông bù số ít, nhằm tạo lập nguồn quỹ bảo hiểm đủ lớn để dễ dàng san xẻ rủi ro. Doanh nghiệp bảo hiểm phải tổ chức tốt khâu khai thác.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác khai thác với hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba. Ý thức được PJICO là một công ty còn non trẻ, nguồn vốn và kinh nghiệm còn hạn chế so với các công ty bảo hiểm hoạt động lâu năm trên thị trường như Bảo Việt, Bảo Minh. Mặt khác, nhận thức được tâm lý của người dân là thích tham gia bảo hiểm ở công ty nhà nước nên trong thời gian vừa qua dưới những khó khăn của môi trường cạnh tranh đầy bất lợi, để tăng doanh thu, mở rộng thị phần, chiếm được lòng tin và sự ủng hộ của khách hàng đối với công ty, để đạt được mục tiêu PJICO đã rất quan tâm và tổ chức khâu khai thác với những kế hoạch, chiến lược và mục tiêu khai thác cụ thể. Ngay từ khi hoạt động và nhất là từ sau khi Chính phủ ra Nghị định 30/HĐBT ban hành ngày 10 tháng 3 năm 1988 và sau đó là Nghị định 155/CP/1997 quy định các chủ xe bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba thì PJICO đã không ngừng có những kế hoạch, chiến lược đặt ra đối với ngiệp vụ này.
Để có thêm nhiều khách hàng công ty không ngừng mở rộng mạng lưới khai thác, các chi nhánh văn phòng thay mặt được mở ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tính cho đến năm 2005, công ty đã có trên 40 chi nhánh, công ty đã thành lập thêm 07 chi nhánh ( trên cơ sở nâng cấp từ văn phòng đại diện) tại Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Ninh, Hà Nam, Tiền Giang, Cà Mau : tách 3 phòng bảo hiểm khu vực của Sài Gòn thành trung tâm PJICO Sài Gòn. Năm 2005 Công ty đã tổ chức được 3 lớp tập huấn nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới cho 304 cán bộ. Ngoài ra việc mở rộng và phát triển hệ thống đại lý khai thác cũng là một công tác rất quan trọng bởi vì nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba là một nghiệp vụ đại chúng và có tính bắt buộc, tất cả các chủ phương tiện đều phải tham gia. Đại lý là lực lượng bán hàng, tiếp thị có hiệu quả nhất, giúp doanh nghiệp bảo hiểm đưa sản phẩm đến tận tay khách hàng và giải thích cho khách hàng biết được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của nghiệp vụ bảo hiểm này. Hàng năm công ty đều mở các lớp tập huấn đại lý, giúp đại lý nhận thức và nắm rõ những nội dung quan trọng của nghiệp vụ chính vì vậy mà công tác khai thác của nghiệp vụ bảo hiểm này đạt được kết quả rât khả quan.
Bảng 3 : Tình hình khai thác bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại PJICO (2001-2005)
Năm
Chỉ tiêu
Đơn vị
2001
2002
2003
2004
2005
Sỗ xe thực tế lưu hành
Ô tô
Xe máy
xe
8.952.930
557.092
8.395.835
10.880.400
607.400
10.273.000
12.675.402
655.992
12.019.410
14.474.618
705.192
13.769.426
16.201.344
761.606
15.439.738
Số xe tham gia bảo hiểm
-Ô tô
- Xe máy
xe
115.909
67.785
48.124
183.845
105.785
78.060
646.453
120.385
526.068
1.604.255
135.410
1.468.845
1.919.539
128.321.
1.791.218
Tỷ lệ tham gia bảo hiểm
Ô tô
Xe máy
%
1,30
12,16
0,57
1.70
17,41
0,76
5,10
18,35
4,37
11,08
19,20
10,67
11,85
16,85
11,60
Tốc độ tăng số xe tham gia bảo hiểm
Ô tô
Xe máy
%
-
-
-
58,61
56,06
62,21
251,63
13,80
573,93
148,16
12,48
179,21
19,65
-5,24
21,95
Nguồn: Phòng quản lý thị trường PJICO
Qua bảng số liệu ta thấy số lượng xe cơ giới lưu hành tăng dần qua các năm.
Xe ô tô tăng trung bình mỗi năm từ 6 – 8%, xe máy tăng trung bình từ 17 – 20%. Có sự biến động như vậy là do một số nguyên nhân sau:
- Kinh tế phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, do vậy nhu cầu về phương tiện đi lại đã trở nên thiết yếu.
- Mặt khác, lượng xe máy tăng nhanh đó là do hiện nay xe máy là phương tiện rất cơ động, có giá thành rẻ, xe máy Việt Nam chỉ khoảng 14 triệu đáp ứng được với thu nhập của đông đảo người lao động. Giá một chiếc xe ô tô do Việt Nam lắp ráp cũng đã rẻ hơn rất nhiều, hơn nữa nhiều ngân hàng thực hiện chính sách cho cá nhân, tổ chức vay tiền để mua ô tô và nhiều cơ sở bán hàng còn cho mua trả góp…Vì thế để có thể mua được một chiếc xe không còn là vấn đề tài chính khó khăn đối với mọi người dân.
- Các phương tiện giao thông công cộng của nước ta chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, còn nhiều hạn chế trong việc đi lại (phải đi đúng tuyến, đúng giờ…), thái độ phục vụ chưa được tốt. Do vậy, mọi người thường đi lại bằng phương tiện riêng để chủ động hơn về thời gian.
Tỷ lệ xe tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ở PJICO cũng tăng qua các năm. Năm 2001 tỷ lệ xe tham gia bảo hiểm là 1,3%, là một tỷ lệ thấp; năm 2004 tỷ lệ xe tham gia bảo hiểm ở PJICO đã là 11,08%, đây là một kết quả đáng khích lệ, chứng tỏ sự cố gắng nỗ lực của ban lãnh đạo công ty cũng như các cán bộ nhân viên đã tăng cường công tác khai thác, thực hiện tốt các khâu sau bán hàng. Qua đó, uy tín của công ty ngày càng được khẳng định trên thị trường. Năm 2005 tỷ lệ xe tham gia bảo hiểm là 11,85%, công ty cần cố gắng hơn nữa trong công tác khai thác cũng như công tác giám định bồi thường để có thể thu hút nhiều hơn lượng xe tham gia bảo hiểm vì đây là loại hình bảo hiểm có ý nghĩa kinh tế- xã hội rất lớn. Công ty cũng cần có sự cố phối hợp chặt chẽ với cảnh sát giao thông, các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức kinh tế trong việc thực hiện nghiêm chỉnh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba. Cụ thể:
Đối với xe máy: năm 2002 tốc độ tăng trưởng xe máy đạt 62,21% so với năm 2001. Sang năm 2003 tốc độ tăng trưởng đạt 573,93% so với năm 2002, do có sự hỗ trợ của Nghị định 15/2003 về xử phạt hành chính với quy định xử phạt xe máy chưa tham gia bảo hiểm, cùng với sự chỉ đạo đúng đắn của ban giám đốc số người tham gia bảo hiểm xe máy ở PJICO đã tăng rất nhanh. Năm 2004 tốc độ tăng trưởng đạt 179,21% so với năm 2003. Năm 2005 tốc độ tăng trưởng đạt 21,95% so với năm 2004. Hiện nay, trên toàn quốc tỷ lệ xe tham gia bảo hiểm đang giảm đó là do sự buông dần việc thực hiện xử phạt hành chính, không có kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng, người mua bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy do đó không còn tự giác như trước. Năm 2003, các doanh nghịêp khai thác được 35% số lượng xe vào thời điểm cao nhất, năm 2005 khai thác được khoảng 20% thị trường bảo hiểm xe máy. Tuy vậy, tỷ lệ xe tham gia bảo hiểm ở PJICO tăng dần qua các năm : ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement