Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By snow_flakes1507
#909190

Download miễn phí Đề án Ảnh hưởng của tình trạng dollar hoá đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay nguyên nhân và giải pháp khắc phục

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Nội dung 2

I- Khái niệm, nguyên nhân và các loại dollar hoá. 2

1. Khái niệm : 2

2. Nguyên nhân của dollar hoá : 2

3. Các loại dollar hoá : 3

a. Dollar hoá không chính thức (unoficial dollarization) : 3

b. Dollar hoá bán chính thức (semioficial dollarization) : 4

c. Dollar hóa chính thức (Dollar hoá hoàn toàn - full dollarization). 5

II- Tình trạng Dollar hoá ở một số nước trên thế giới 5

1. Tình trạng dollar hoá 5

2. Các tác động của dollar hoá 8

a. Tác động tích cực : 8

b. Tác động tiêu cực : 9

III- Tình trạng Dollar hoá ở Việt Nam . 11

1. Hình thức dollar hoá ở Việt nam. 11

a. Dollar hoá tiền gửi : 11

b. Dollar hoá cho vay : 13

c. Dollar trong xã hội : 15

2. Nguyên nhân dollar hoá ở nước Việt Nam : 15

a. Nguyên nhân sâu xa : 15

b. Nguyên nhân trực tiếp : 15

IV- Ảnh hưởng của dollar hoá đến nền kinh tế nước ta 18

1. Ảnh hưởng tích cực của dollar hoá 18

2. Ảnh hưởng tiêu cực của dollar hoá 19

V- Các giải pháp khắc phục tình trạng Dollar hoá ở nước ta 21

Kết luận 24

Tài liệu tham khảo 25

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


cho nền kinh tế " một cái van giảm nhẹ sức ép " của những mất cân đối, kết quả của tính không hiệu quả dưới cơ chế kế hoạch tập trung, đồng thời cung cấp cho các tác nhân kinh tế tự bảo vệ chống lại lạm phát và phương tiện đẻ mua hàng hoá ở thị trường phi chính thức.
Hạ thấp chi phí giao dịch : ở những nước dollar hoá chính thức, các chi phí như chênh lệch giữa tỷ giá mua và bán khi chuyển từ đồng tiền này sang đồng tiền khác được xoá bỏ. Dollar hoá chính thức cũng loại bỏ những giao dịch với các nước khác. Các chi phí dự phòng cho rủi ro tỷ giá cũng không cần thiết, điều này giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nước. Ví dụ thông qua việc dùng đồng USD, Mêhicô đã giảm được một khối lượng đáng kể chi phí giao dịch thương mại với Nhật bản vì khâu thương mại Pêso - Đô la được loại bỏ.
Một khía cạnh khác của lợi ích giảm chi phí là các ngân hàng có thể hạ thấp lượng dự trữ, vì thế giảm được chi phí kinh doanh. Việc tồn tại hai đồng tiền buộc các ngân hàng phải tiến hành danh mục đầu tư tách biệt giữa nội tệ và ngoại tệ. Những nghiên cứu của Moren năm 1999 cho thấy, thông qua dollar hoá chính thức, các nhân hàng Panama hạ thấp được mức dự trữ tương đương 5% GDP so với việc lưu hành hai đồng tiền.
Hạ thấp lạm phát hiện tại và rủi ro lạm phát trong tương lại thấp hơn : Bằng việc sử dụng đồng ngoại tệ, các nước dollar hoá chính thức bảo đảm duy trì tỷ lệ lạm phát gần với mức lạm phát thấp ở các nưóc phát hành đồng ngoại tệ. Lạm phát thấp làm tăng sự an toàn đối với tài sản tư nhân, khuyến khích tiết kiệm và cho vay dài hạn. Lạm thấp cũng giúp những người nghỉ hưu, những người có thu nhập cố định và các người cùng kiệt có các tài khoản tại ngân hàng và đảm bảo khoản tiết kiệm của họ được duy trì giá trị.
Lãi suất thấp hơn khuyến khích phát triển kinh tế : Tại các nước dollar hoá chính thức,người ta sẽ thực hiện so sánh vá tiếp nhận đồng tiền nào có giá trị hơn, có mật bằng lãi suất thấp hơn. Mặt bằng lãi suất thấp sẽ cho phép tăng trưởng kinh tế cao hơn và sẽ tạo điều kiện để thu hẹp khoảng cách so với các nước công nghiệp.
Dollar hoá ở mức độ lớn sẽ thu hẹp chênh lệch tỷ giá trên hai thị trường chính thước và phi chính thức : Tỷ giá chính thức càng sát với tỷ giá trên thị trường phi chính thức, các hoạt động càng có động cơ chyển từ thị trường "bất hợp pháp " sang thị trường " hợp pháp "(thị trường chính thức).
Mức độ mở cửa lớn hơn và minh bạch hơn : Các nước thực hiện dollar hoá chính thức có thể loại bỏ rủi ro cán cân thanh toán và những kiểm soát mua ngoại tệ, khuyến khích tự do thương mại và đầu tư quốc tế. Đấc biệt là khi một nền kinh tế bị dollar hoá hoàn toàn thì Ngân hành trung ương sẽ không còn khả năng phát hành tiền và gay ra lạm phát, đồng thời ngân sách nhà nước sẽ không trông chờ vào nguồn phát hành này để trang trải thâm hụt, kỷ luật về tiền tệ và ngân sách được thắt chặt. Do vậy, các chương trình ngân sách sẽ mang tính tích cực hơn.
b. Tác động tiêu cực :
Với những tác động tích cực nêu trên dollar hoá cũng bao hàm nhiều tác động tiêu cực. Đó là các tác động :
Xét về góc độ tài chính :
- Dollar hoá làm yếu kém hoạt động và hiệu quả chính sách tài chính : Nó hạ thấp doanh thu từ phát hành tiền(seigniorage- is revenue from issuing money) và làm trầm trọng hơn tác động lạm phát từ việc tài trợ thâm hụt ngân sách thông qua hệ thống ngân hàng(ở Achentina, những năm sâu khi tiến hành dollar hoá, doanh thu từ việc phát hành tiền giảm 0,3% GDP). Dollar hoá cũng cho phép một bộ phận nhất định các hoạt động kinh tế trốn thuế. Dollar hoá cũng làm yếu kém hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước xét về khả năng tạo lợi nhuận cũng như đóng góp cho ngân sách, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp vì nó đã góp phần làm chệch hướng sản xuất sang thị trường không chính thức.
Cần chi phí lớn trong việc thu hồi nội tệ và đưa nhoại tệ vào lưu thông : Các nước áp dụng dollar hoá chính thức cần có lượng ngoại tệ đủ để thay thế số nội tệ đang lưu thông. Nghiên cứu của Stanley Fihser năm 1982 cho thấy chi phí trung bình đối với các nước tiến hành dollar hoá chính thức vào những năm 70 tương đưong 4%- 5% GDP.
Xét về góc độ tiền tệ :
Dollar hoá làm giảm hiệu quả kiểm soát tiền tệ : Dollar hoá không chính thức có thể khiến cho cầu về nội tệ không ổnn định. Nếu mọi người bất ngờ chuyển sang ngoại tệ có thể làm cho đồng nội tệ mất giá và bắt đầu một chu kỳ lạm phát. Khi người dân giữ một khối lượng lớn tiền gửi bằng ngoại tệ, những thay đổi về lãi suất trong nước hay nước ngoài có thể gây ra sự chuyển dịch lớn từ đồng tièen này sang đồng tiền khác(hoạt động đàu cơ tỷ giá). Những thay đổi này sẽ gây khó khăn cho Ngân hàng trung ương trong việc đặt mục tiêu cung tiền trong nước và có thể gây ra những bất ổn trong hệ thống ngân hàng.
Những cố gắng của Ngân hàng trung ương nhằm kìm hãm(khuyến khích) tổng cầu thông qua giảm(tăng) tín dụng cũng sẽ ít hiệu quả, do thay đổi về lãi suất nước ngoài sẽ trực tiếp tác động đến các quyết định phân bổ tài sản của những người giữ USD. Nói cách khác, những thay đổi lãi xuất nước ngoài sẽ tác động đến tổng cầu nội địa vì khi lãi xuất nước ngoài tăng (giảm) người giữ dollar sẽ có xu hướng thu hẹp(mở rộng) tiêu dùng và đầu tư. Như vậy, việc thi hành chính sách lãi suất thấp trong trường hợp kinh tế suy thoái không nhất thiết khuyến khích đầu tư mà có thể làm nảy sinh tâm lý chuyển đổi sang USD nhằm bảo tồn giá trị.
Trong trường hợp dollar hoá chính thức, chính sách tiền tệ và chính sách lãi suất của đồng tiền lúc này sẽ được quyết định ở Mỹ, trong khi một nước đang phát triển và một nước công nghiệp phát triển như Mỹ không có những chu kỳ tăng trưỡng kinh tế giống nhau. Giả sử nếu có xảy ra một quá trình điều chỉnh cho phù hợp thì quá trình này cũng phải kéo dài nhiều năm. Sự khác biệt về chu kỳ tăng trưởng kinh tế tại hai khu vực kinh tế đòi hỏi phải có những chính sách tiền tệ khác nhau.
Cuối cùng, với doanh thu thuế lạm phát thấp hơn và những tác động bất lợi của dollar hoá đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước khiến cho chính sách tiền tệ, ở một mức độ nào đó, phải cung cấp những nhu cầu tài chính lớn hơn cần thiết cho khu vực Nhà nước.
Dollar hoá cũng làm giảm hiệu lực của chính sách tỉ giá : Dollar hoá tác động đến cơ chế truyền dẫn của tỷ giá hối đoái. Tác động khuếch đại của phá giá tiền tệ sẽ trở nên yếu kém do phá giá tiền tệ cỉ tác động đến một bộ phận nhỏ hơn các tài sản có tính thanh khoản . Sự yếu kém của chính sách tỷ giá xuất hiện bất kể có hay không trên thị trường phi chính thức so với thị trường chính thức.
Bên cạnh đó, nếu mặt bằng giá cả trong nước tăng nhanh hơn ở Mỹ thì hậu quả là đồng dollar sẽ tăng giá trị thực, khả năng cạnh tranh so với Mỹ(và các nước còn lại trên thế giới) sẽ giảm sút. Khi các đối thủ cạnh tranh trên thị trường thế giới thực hiịen phá giá đồng tiền thì quốc gia b
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement