Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Wilmer
#909184

Download miễn phí Đề tài Công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam dưới góc nhìn quan điểm phát triển

 Mục lục

A) Phần mở đầu

B) Phần nội dung

Chương1:Quan điểm phát triển

1) Sự phát triển và nguồn gốc của nó

1.1:Các khái niệm

1.2.Quan điểm phát triển

2)Nguồn gốc quan điểm phát triển

3).Quan điểm phát triển trong kinh tế

Chương2:Công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam dưới góc nhìn quan điểm phát triển

1)Nguồn gốc tiền đề động lực cho quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam

2)Đổi mới kinh tế Việt Nam nhìn từ quan điểm phát triển

2.1.Nền kinh tế Việt nam trong thời kì đổi mới đánh giá qua các kì Đại hội

2.2.Tại sao phải vận dụng quan điểm phát triển vào quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.3.Ưu khuyết điểm nền kinh tế thị trường

2.3.1.Ưu điểm nền kinh tế thị trường

2.3.2.Những hạn chế khuyế điể nền kinh tế thị trường

3)Vận dụng quan điểm phát triển cho thực tại và tương lai

3.1.Bài học chủ yếu qua 15 năm đổi mới

3.2.Tiếp tục đổi mới công cuộc quản lí nền kinh tế vĩ mô của Nhà nước

4)Một số kiến nghị chung

C)Phầnkết

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n là hầu như không sắp xếp lại cơ sở sản suất để khắc phục sự chồng chéo, bất hợp lí, không tập trung được nguồn năng lượng, nguyên liệu vật tư có hạn vào những cơ sở trọng điểm nhằm khai thác tốt nhất năng lực sản suất hiện có. Mặt khác, trong xây dựng cơ bản tuy đã đình hoãn một số công trình lớn tập trung vào một số trọng điểm, nhưng về căn bản vẫn chư điều chỉnh hợp lí, không kiên quyết hoãn những công trình chưa thật cấp bách và kém hiệu quả, còn ham xây dựng nhiều công trình quy mô lớn. Khối lượng xây dựng dở dang quá nhiều, khiến cho vốn bị đọng quá lâu. các địa phương các nghành còn xây thêm nhiều công trình ngoài kế hoạch, làm tăng thêm sự phân tán về tiền vốn và vật tư.
Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, đi đôi với việc xây dựng những cơ sở và lực lượng kinh tế mới, phải rất coi trọng cải tạo và sử dụng tốt các cơ sở và lực lượng kinh tế sẵn có bằng những hình thức và bước đi thích hợp. Nhưng chúng ta chưa xác định rõ ràng nhất quán quan điểm chủ chương và chính sách cải tạo công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa mà trọng tâm là phát triển kinh tế. Đã có những biểu hiện nóng vội muốn xoá bỏ ngay các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, nhanh chóng biến kinh tế tư bản tư nhân thành quốc doanh. đối với kinh tế tiểu sản xuất hàng hoá ít chú ý những đặc điểm về tính chất của từng nghành, từng nghề, để lựa chon hình thức tổ chức thích hợp, có xu hướng muốn tổ chức ngay các hợp tác xã qua mô lớn không tính đến khả năng trang bị kĩ thuât, trình độ quản lí và năng lực của cán bộ. Về nội dung cải tạo, thường nhấn mạnh việc thay đổi quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất mà không coi trọng giải quyết những vấn đề tổ chức quản lí và chế độ phân phối làm thường theo kiểu chiến dịch, gò ép, chạy theo số lượng, coi nhẹ chất lượng và hiệu quả; sau những đợt làm nóng vội lại buông lỏng. Do đó không ít tổ chức kinh tế được gọi là công tư hợp doanh, hợp tác xã, tổ chức sản xuất chỉ là hình thức, không có thực chất của quan hệ sản xuất mới.
Việc chưa xắp xếp lại các nghành và các cơ sở sản xuất, chậm thay đổi cơ chế quản lí kinh tế đã dẫn tới làm suy yếu vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh, làm cho kinh tế tập thể chậm được củng cố, hạn chế việc sử dụng và caỉ tạo các thành phần kinh tế khác. Thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán chư được mở rộng , ít tiến bộ về tổ chứcvà cách kinh doanh để làm chủ thị trường ;một bộ phận bị lôI cuốn vào những hoạt động tiêu cực, tuồn hàng cho tư thương. Thương nghiệp tư nhân chậm được cải tạo. Chúng ta cũng chưa đánh trúng và nghiêm trị bon đầu cơ, buôn lậu, bọn địch phá hoại thị trường.
Trong nhận thức cũng như trong hành động, chúng ta chưa thật sự thừa nhận cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta còn tồn tảitong một thời gian tương đối dài, chư nắm vẵng và vận dụng đúng quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất.
Về cơ chế quản lí cho tới trước công cuộc đổi mới kinh tế năm 1986, cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp về căn bản chưa bị xoá bỏ. Cơ chế mới chưa được thiết lập đồng bộ. Nhiều chính sách,thể chế đã lỗi thời chưa được thay đổi, một số thể chế mới còn chắp vá, không ăn khớp thậm chí tráI ngược nhau. Tình trạng tập trung quan liêu còn nặng, đồng thời những hiện tượng vô tổ chức vô kỉ luật cũng khá phổ biến.
Việc chậm đổi mới cơ chế và bộ máy quản lí, việc điều hành không nhạy bén, là những nguyên nhân quan trọng dẫn tới hành động không thống nhất từ trên xuống dưới. Một số người và cơ sở đã lợi dụng những sơ hở của cơ chế quản lí để mưu lợi ích cá nhân và lợi ích cục bộ.
Chúng ta mới nêu ra được phương hướng chủ yếu của cơ chế mới, còn nội dung , hình thức, bước đi, cách làm cụ thể, thì còn nhiều vấn đề chưa giảI đáp được thoả đáng cả về lí luận và thực tiễn.
Rõ ràng chúng ta còn thiếu nhiều hiểu biết và ít kinh nghiệm quản lí, lại chưa chú trọng tổng kết kinh nghiệm. Cho nên lúc bấy giờ phải khắc phục ngay cả hai khuynh hướng: bảo thủ, trì trệ, không muốn đổi mới; và nóng vội, giản đơn, muốn giảI quyết mọi vấn đề trong một thời gian ngắn.
Suốt những năm trước đổi mới lĩnh vực phân phối, lưu thông luôn căng thẳng rối ren. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã dành nhiều thời giờ vào công việc này, nhưng các giải pháp đưa ra chyưa thực sự có hiêu quả. Tình hình như vậy là hậu quả tổng hợp của nhiều yếu tố cùng tác động trong nền kinh tế và đời sống xã hội.
Trước hết, đó là những sai lầm trong bố trí cơ cấu kinh tế, và trong cảI tạo xã hội chủ nghĩa, là tác hại của của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp tồn tại nhiều năm trong quản lí kinh tế, dãn tới sản xuất chậm phát triển, mâu thuẫn giữa cung và cầu ngày càng gay gắt. trong lúc đó lại chưa cảnh giác đầy đủ, thiếu những biện pháp ngăn chặn những phần tử xấu phá hoại. Chúng ta chưa có chính sách cơ bán về tài chính gắn liền với chính sách không đúng đắn về giá cả, tiền tệ – tín dụng, tiền lương. Nhà nước không điều tiết đúng mức thu nhập của tư thương, không tước đoạt những nguồn thu bất chính, không bảo vệ tốt tài sản quốc gia, chưa tập trung những nguồn thu quan trọng vào ngân sách và phân phối đúng các nguồn vốn, vật tư hàng hoá trong tay. Các khoản chi của ngân sách mang nặng tính bao cấp và trong một thời gian dài vượt quá nguồn thu. Việc sử dụng các nguồn vốn vay và viện chợ kém hiệu quả. Chúng ta đã tiêu dùng cả một phần nguồn vốn từ bên ngoài và quỹ khấu hao cơ bản. tất cả các cái đó gây ra thâm hụt ngân sách, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến lam phát trầm trọng.
Việc giải quyết vấn đề giá, lương, tiền đã phạm sai lầm . thiếu biện pháp đồng bộ có hiệu quả để nhà nước nắm được hàng và tiền. Các giải pháp cụ thể về định mức giá và quản lí giá, về định mức lương và quản lí quỹ lương, về đổi tiền và bước đi trong việc điều chỉnh giá, lương, tiền được tiến hành thiếu chuẩn bị chu đáo , không phù hợp với tình hình thực tế.sai lầm trong lĩnh vực phân phối lưu thông là sai lầm rất nghiêm trọng trong lãnh đạo và quản lí kinh tế trong những năm trước đổi mới.
Phát triển kinh tế đi đôi với việc phát triển xã hội. Sự phát triển của xã hội loài người được đánh dấu bằng sự thay đổi của các nền văn minh, từ văn minh nông nghiệp đến văn minh công nghiệp và hiện nay loài người đang tiến tới nền văn minh trí tuệ. Công bằng mà nói, tiếp cận, đánh giá sự phát triển xã hội từ nền văn minh trí tuệ, từ hoạt động sáng tạo năng động của con người, từ sự phát triển của khoa học, công nghệ điều đó hàm chứa những giá trị nhất định. Song những giá trị ấy không thể thay thế được lí luận về sự vận động sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội mà Mác đã xây dựng. Ngược lại, nó chỉ bổ sung làm sáng tỏ hơn lí luận của Mác trong thời đại phát triển công nghệ hiện nay. Triết học Mác nhấn mạnh rằng sự phát triển xã hội, xét ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement