Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Doogan
#909169 Download miễn phí Đề tài Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực ở Việt NamMỤC LỤC

Trang
PHẦN I- MỞ ĐẦU 1
PHẦN II- NỘI DUNG 2
CHƯƠNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 2
I Khái niệm cơ bản 2
1. Khái niệm về nguồn nhân lực 2
2. Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 3
3. Vai trò nguồn nhân lực trong sự phát triển kinh tế xã hội 4
4. Sự cần thiết đào tạo nguồn nhân lực 5
II- Nội dung đào tạo nguồn nhân lực 6
1. Đào tạo kiến thức phổ thông 6
2. Đào tạo kiến thức chuyên nghiệp 6
III - Phương pháp đào tạo 6
1. Đào tạo trong công việc 6
2. Đào tạo ngoài công việc 7
IV- Các nhân tố tác động tới quá trình đào tạo nguồn nhân lực 7
1. Chính sách của Nhà nước 7
2. Số học sinh tốt nghiệp PTTH, PTCS hàng năm 7
3. Vốn đầu tư cho đào tạo 8
4. Cơ sở vật chất kỹ thuật 8
5. Đội ngũ cán bộ giảng dạy 8

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY 9
I Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực nước ta hiện nay 9
II Thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực hiện nay 15
1. Giáo dục trung học chuyên nghiệp 15
2. Đào tạo đại học,cao đẳng và sau đại học 16
3. Đào tạo nghề 17

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 20
I Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 20
1. Quan điểm chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực 20
2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực hiện nay 21
II Một số giải pháp phát triển giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp và giáo dục đại học 22
1. Đổi mới tổ chức quản lý giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp và giáo dục đại học 22
2. Về mạng lưới cơ sở giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp23
3. Nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy 23
4. Tiếp tục đổi mới quy trình, nội dung phương pháp đào tạo đại học và giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp 24
5. Đa dạng hoá và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư cho giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp và giáo dục đại học 24
6. Liên kết chặt chẽ giữa đào tạo nghiên cứu khoa học và sản xuất 24
7. Tăng cường hợp tác quốc tế 24

Phần III- Kết luận 25

PHẦN I- MỞ ĐẦU


Trong những năm qua công cuộc đổi mới ở nước ta đã dần dần có những chuyển biến sâu sắc và tích cực trên các mặt hoạt động kinh tế xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần đáng kể cho hầu hết các tầng lớp dân cư.
Ngay từ đầu thập kỷ 90 Nhà nước đã thông qua “ Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000” mà trong đó nổi lên một quan điểm then chốt là “ đặt con người vào vị trí trung tâm, khơi dậy mọi tiềm năng của mỗi cá nhân và cả cộng đồng dân tộc”. Chiến lược đó chính là nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực – một nguồn lực quan trọng nhất của mỗi quốc gia để từ đó nguồn lực này có thể đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.
Vì thực chất quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình cải biến lao động thủ công lạc hậu thành lao động sử dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để đạt được năng suất lao động cao trong sản xuất.
Vậy vấn đề đạt ra trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là phải có chính sách đào tạo nguồn nhân lực thích hợp, đảm bảo đủ cả về số lượng và chất lượng.
Vì giới hạn là một đề tài, em chỉ đi phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo cao đẳng đại học, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề. Từ đó đề ra một số giải pháp phát triển giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
PHẦN II- NỘI DUNG

CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

I-KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1 Khái niệm nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực là nguồn lực về con người và được nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh
- Nguồn nhân lực với tư cách là nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội, bao gồm toàn bộ dân cư có cơ thể phát triển bình thường (không bị khiếm khuyết hay bị dị tật bẩm sinh)
- Nguồn nhân lực với tư cách là một yếu tố của sự phát triển kinh tế xã hội là khả năng lao động của xã hội được hiểu theo nghĩa hẹp hơn, bao gồm nhóm dân cư trong độ tuổi lao động có khả năng lao động. Với cách hiểu này nguồn nhân lực tương đương với nguồn lao động.
- Nguồn nhân lực còn có thể hiểu là tổng hợp cá nhân những con người cụ thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về vật chất và tinh thần được huy động vào quá trình lao động. Với cách hiểu này nguồn nhân lực bao gồm những người từ giới hạn dưới độ tuổi lao động trở nên. Ở nước ta quy định đối với nam từ 15 tuổi đến 60 tuổi còn đối với nữ từ 15 tuổi đến 55 tuổi.
Các cách hiểu trên chỉ khác nhau về việc xác định quy mô nguồn nhân lực, song đều nhất trí với nhau đó là nguồn nhân lực nói lên khả năng lao động của xã hội.
Nguồn nhân lực thường được xem xét trên giác độ về số lượng và chất lượng
Số lượng nguồn nhân lực được biểu hiện thông qua chỉ tiêu quy mô và tốc độ tăng nguồn nhân lực. Các chỉ tiêu này có quan hệ mật thiết với chỉ tiêu quy mô và tốc độ tăng dân số. Quy mô dân số càng lớn, tốc độ tăng dân số càng cao thì quy mô và tốc độ tăng nguồn nhân lực càng lớn và ngược lại. Tuy nhiên mối quan hệ này được biểu hiện sau một thời gian nhất định.
Chất lượng nguồn nhân lực được xem xét trên trạng thái sức khoẻ, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, năng lực phẩm chất …
- Trạng thái sức khoẻ là trạng thái thoái mái về vật chất và tinh thần và xã hội trứ không đơn thuần là không có bệnh tật. Sức khoẻ là tổng hoà các yếu tố tạo nên giữa bên trong và bên ngoài, giữa thể chất và tinh thần.
- Trình độ văn hoá của người lao động là trạng thái hiểu biết của người lao động đối với kiến thức phổ thông về tự nhiên và xã hội. Trình độ văn hoá của dân số thường biểu hiện bằng mặt bằng dân trí của người dân quốc gia đó, nó được biểu hiện qua các chỉ tiêu sau:
+ Số lượng người biết chữ và chưa biết chữ
+ Số người có trình độ học tiểu học
+ Số người có trình độ phổ thông cơ sở
+ Số người có trình độ phổ thông trung học
+ Số người có trình độ đại học và trên đại học …
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By ngoquyenviolet
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#976185 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977556 Link tải ngon mà
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement