Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenquocdung_1702
#909167

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp mở rộng cho vay đối với kinh tế tư nhân tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

LỜI CẢM ƠN 1

LỜI NÓI ĐẦU 2

Chương I: NHỮNG NGHUYÊN LÝ CHUNG VỀ CHO VAY ĐỐI VƠÍ KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 4

1.1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1.1- Khái niệm Ngân Hàng Thương Mại. 4

1.1.2- Các hoạt động của Ngân Hàng Thương Mại. 5

1.1.3- Những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thương Mại. 8

1.1.3.1 -Khái niệm về cho vay: 8

1.1.3.2 -phân loại cho vay: 8

1.1.3.3 -Các quy định trong cho vay 13

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN 17

1.2.1- Kinh tế tư nhân là gì? 17

1.2.2-Các loại hình kinh tế tư nhân. 18

1.2.3- Nguồn vốn và các kênh huy động vốn chủ yếu của kinh tế tư nhân. 19

1.3. MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21

1.3.1- Những chỉ tiêu đánh giá mở rộng cho vay đối với kinh tế tư nhân tại các Ngân Hàng Thương Mại. 21

1.3.2- Những nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay đối với kinh tế tư nhân tại các Ngân Hàng Thương Mại. 22

Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KINH TẾ TƯ NHÂN TAỊ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY. 25

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HOÁ 25

2.1.1- Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương tỉnh Thanh Hóa. 25

2.1.2- Những hoạt động cơ bản của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương tỉnh Thanh Hóa trong năm 2007. 26

2.1.2.1. Tình hình kinh tế: 26

2.1.2.2-Kết quả một số mặt hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Thanh Hóa trong năm 2007 vừa qua. 26

2.2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA: 33

2.2.1- Sự phát triển của kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phân theo cơ cấu ngành. 33

2.2.2- Sự phát triển của kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phân theo cơ cấu vùng, lãnh thổ. 35

2.3. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VƠÍ KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA 38

2.3.1- Tình hình dư nợ đối với kinh tế tư nhân tại chi nhánh NHCT Thanh Hóa. 38

2.3.2- Tình hình nợ quá hạn đối với kinh tế tư nhân tại chi nhánh NHCT Thanh Hóa. 39

2.3.3- Mở rộng cho vay đối với kinh tế tư nhân phân theo thời hạn tín dụng tại chi nhánh NHCT Thanh Hóa. 41

2.3.4- Mở rộng cho vay đối với kinh tế tư nhân phân theo loại hình sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NHCT Thanh Hóa. 43

2.3.5- Những thành tựu đạt được trong việc mở rộng cho vay đối với kinh tế tư nhân tại chi nhánh NHCT Thanh Hóa. 44

2.3.6- Những hạn chế và nguyên nhân của hoạt động mở rộng cho vay đối với kinh tế tư nhân. 45

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HOÁ. 52

3.1. CÁC CHỈ TIÊU TÍN DỤNG NĂM 2008 VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TẠI CHI NHÁNH NHCT TỈNH THANH HÓA. 52

3.1.1- Các chỉ tiêu chủ yếu: 52

3.1.2- Các biện pháp thực hiện: 53

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NHCT THANH HÓA. 57

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: 64

KẾT LUẬN 69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


oại tệ. Phát hành kỳ phiếu có mục đích, dịch vụ tiết kiệm điện tử...
Kết quả huy động vốn tại chi nhánh thể hiện qua bảng sau:
Bảng 1: Kết quả huy động vốn đến 31/12/2007 tại chi nhánh như sau:
Đơn vị :Triệu đồng
Chỉ tiêu
Kế Hoạch năm 2007
Số dư 31/12/ 2006
Số dư 31/12/ 2007
số dư Bình Quân
2007
% so với thực hiện
Kế Hoạch
+- so với đầu năm
CK
BQ
CK
Bq
số tiền
tỷ lệ%
Toàn
chi nhánh
1.205.000
1.048.600
1.044.369
1.054.204
1.050.368
87,6
100,2
9835
0,94
( Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh 2007 NHCT_TH )
Năm 2007 nguồn vốn tiền gửi dân cư giảm mạnh, nhất là tiền gửi ngoại tệ do tỷ giá ngoại tệ giảm so với đầu năm, giá cả tiêu dùng lại tăng nhanh, nhất là giá vàng tăng đến 30% so với đầu năm nên những người có tiền tiết kiệm có xu hướng chuyển sang dự chữ vàng thay vì gửi tiền vào tiết kiệm.
Cơ cấu nguồn vốn huy động:
Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn huy động tại chi nhánh NHCT Thanh Hóa
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
VNĐ
Ngoại tệ
( quy ra VNĐ )
Số tuyệt đối
Tỷ trọng %
Số tuyệt đối
Tỷ trọng %
TG Không kỳ hạn
88.026,034
8,35
34.261,63
3,25
TG có kỳ hạn <1 năm
270.403,326
25,65
134.411,01
12,75
TG có kỳ hạn 1-2 năm
350.417,41
33,24
156.654,71
14,86
TG có kỳ hạn >2 năm
14.231,754
1,35
5.798,12
0,55
phát hành công cụ nợ
71.158,77
6,75
18.448,57
1,75
( Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh 2007 NHCT_TH )
Cơ cấu nguồn vốn có sự chuyển dịch tăng tỷ trọng nguồn vốn VND, đồng thời giảm tương ứng với nguồn ngoại tệ. Cơ cấu nguồn vốn phân theo hình thức huy động thay đổi tăng nguồn tiền gửi doanh nghiệp và tiền gửi tiết kiệm. Nhưng đặc biệt giảm nguồn công cụ nợ, mặc dù trong năm Ngân Hàng đã thực hiện hai đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn, huy động kỳ phiếu, nhưng do thanh toán kỳ phiếu đến hạn nên đã làm giảm nguồn này cả số tuyệt đối và tương đối.
Hoạt động tín dụng:
Với nhiều hình thức linh hoạt, thủ tục gọn nhẹ, nhanh chóng. NHCT Thanh Hóa cho vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn để các doanh nghiệp, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh, dịch vụ và phục vụ đời sống.
Để thấy rõ hơn về thực trạng cho vay tại chi nhánh NHCT TH ta xem xét bảng số liệu sau:
Bảng 3:Tình hình cho vay tại chi nhánh NHCT Thanh Hóa
Đơn vị :Triệu đồng
Chỉ tiêu
KH năm 2007
Số dư 31/12/
2006
Số dư 31/12/
2007
số dư BQ 12 tháng
% so với thựchiện
KH
+- so với đầu
năm
CK
BQ
CK
BQ
số tiền
tỷ lệ %
Dư nợ cho vay
1.200.600
993.000
854.947
1.149.743
904.235
95,8
91,1
294.796
34,5
( Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh 2007 NHCT_TH )
Tốc độ của tăng trưởng dư nợ cho vay nền kinh tế khá cao nhưng không đều đặn trong năm, dư nợ giảm ngay từ những tháng đầu năm và chi tăng mạnh trong khoảng hai tháng cuối năm, do đó dẫn đến dư nợ bình quân có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với cuối kỳ.
Cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn từ trước tới nay nguồn vốn đều cao hơn so với sử dụng vốn, nhưng đến cuối năm 2007 đã đảo ngược nguồn vốn thấp hơn sử dụng vốn. Nguyên nhân là trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay.
Sau đây ta xem xét đến cơ cấu cho vay nền kinh tế:
Nhìn chung cơ cấu cho vay vẫn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng cho vay trung và dài hạn, nhưng cho vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ của Ngân Hàng.
Bảng 4: Cơ cấu dư nợ cho vay nền kinh tế:
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
VNĐ
Ngoại tệ
( quy ra VNĐ )
Số tuyệt đối
Tỷ trọng
%
Số tuyệt đối
Tỷ trọng
%
Cho vay ngắn hạn
601.315,6
52,3
151.766,1
13,2
Cho vay trung và dài hạn
281.112,2
24,45
36.216,9
3,15
Cho vay tài trợ ủy thác & cho vay khác
58.866,84
5,12
20.465,43
1,78
( Nguồn:Báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh 2007 NHCT_TH )
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng tín dụng nhưng tỷ lệ nợ quá hạn của NHCT TH còn cao, thể hiện qua bảng thống kê sau:
Bảng 5: Nợ quá hạn tại chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Thanh Hóa:
Đơn vị :Triệu đồng
Chỉ tiêu
Số dư 31/12/ 2006
Số dư 31/12/ 2007
tỷ lệ so với TDN (%)
+-so với đầu năm (số tuyệt đối
+- so với đầu năm (%)
Nợ quá hạn bq năm
Tỷ lệ so với dư nợ BQ (%)
Nợ quá hạn
4.589
7943
0,69
+3.354
+73,1
40.903
4,18
( Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh 2007 NHCT_TH )
* Tình hình phân loại nợ của chi nhánh NHCT Thanh Hóa.
Theo QĐ 493 của NHNN và CV 234 của NHNN ta có thể phân loại nợ của chi nhánh theo các chỉ tiêu sau:
Bảng 6: Kết quả phân loại nợ của chi nhánh NHCT TH:
Đơn vị: Nghìn đồng
NỢ NHÓM 1
NỢ NHÓM 2
NỢ XẤU
Số tiền
% TDN
Số tiền
% TDN
Số tiền
%TDN
1.128.812
98,18
14.419
1,25
6.442
0,57
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh 2007 NHCT_TH )
Nhìn chung chất lượng tín dụng của toàn chi nhánh trong năm 2007 có xu hướng giảm đi, nợ quá hạn tăng so với đầu năm. Đánh giá chất lượng theo phân loại nợ thì nợ nhóm 2 là 14.419 trđ chiếm tỷ lệ 1,25% trong tổng dư nợ (toàn hệ thống 1,2%) so với đầu năm giảm 1,25%. Nợ xấu nhóm 3,4,5 chiếm 0,56% tổng dư nợ. So với đầu năm tăng 0,26% và thấp hơn so với toàn hệ thống là 0,46%
Chất lượng tín dụng của chi nhánh tuy vẫn nằm trong sự kiểm soát của chi nhánh và sự quản lý của các phòng nhưng nợ xấu vẫn có chiều hướng gia tăng do một số doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ không thực hiện đúng theo kế hoạch trả nợ nên phải đưa lên nhóm nợ cao hơn.
* Kết quả thu hồi nợ đã được xử lý rủi ro, nợ được chính phủ xử lý.
Kết quả thu hồi nợ đã được xử lý rủi ro bằng nguồn vốn, NHCT đạt 188,7% so với kế hoạch NHCT VN giao. Thu nợ ngoại bằng nguồn vốn chính phủ là 55,8 trđ đạt 29,5% so với kế hoạch..
Kết quả thu hồi nợ được thống kê cụ thể ở bảng sau:
Bảng 7: Kết quả thu hồi nợ đã được xử lý rủi ro, nợ được chính phủ xử lý
Đơnvị:Nghìn đồng
Chỉ tiêu
Kế hoạch năm
Thực hiện 2007
% thực hiện KH
Thu nợ XLRR
Thu nợ C.Phủ
Thu nợ XLRR
Thu nợ C.Phủ
Thu nợ XLRR
Thu nợ C.Phủ
Toàn chi nhánh
6.200.000
1000.000
2877.000
55.800
40
5,4
(Nguồn: Báo cáo Tổng hợp hoạt động kinh doanh 2007 NHCT_TH )
Một số hoạt động khác:
- Dịch vụ thanh toán điện tử: Ngân hàng công thương Thanh Hoá có mạng thanh toán điện tử được nhiều ngân hàng thương mại và các tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế đăng ký tham gia, đảm bảo thanh toán nhanh chóng, chính xác an toàn và tiện lợi như dịch vụ chuyển tiền toàn quốc, thanh toán chuyển khoản...
- Dịch vụ thẻ: Với nhiều hình thức thẻ đa dạng đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất như thẻ C-CARD,G_CARD,EPARNER...
Năm 2007chi nhánh đã triển khai công tác tìm kiếm khách hàng chi trả lương qua tài khoản thẻ, song cho đến nay kết quả đạt được còn thấp.
- Dịch vụ tư vấn: Về tiền tệ và tín dụng quản lý tài chính và giữ hộ tài sản, giấy tờ có giá
- Thực hiện các dịch vụ khác: Dịch vụ ngân hàng INTERNET, dịch vụ ngân hàng tại nhà, Dịch vụ ngân hàng quốc tế, dịch cụ ngân hàng điện thoại....
2.2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA:
2.2.1- Sự phát triển của kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phân theo cơ cấu ngành.
Thanh hóa là tỉnh nằm ở khu vực bắc trung bộ có nhi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement