Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tthuythusaothuy2004
#909155

Download miễn phí Tổng hợp điều khiển hệ điện cơ

Mục lục

1. Chọn sơ bộ máy biến áp nguồn: 3

1.1. Các thông số của máy biến áp: 3

1.2. Tính thiết kế máy biến áp: 4

2. Tính chọn mạch lực: 10

2.1. Tính chọn Thyristor cho bộ chỉnh lưu điều khiển: 10

2.2. Tính chọn bộ bảo vệ cho Thyristor: 11

2.3. Đồ thị điện áp và dòng điện trên tải của bộ chỉnh lưu điều khiển: 12

3. Xây dựng họ đặc tính cơ: 13

4. Tổng hợp mạch vòng dòng điện: 15

4.1. Mô hình toán học của bộ chỉnh lưu: 15

4.2. Mô hình toán học của động cơ một chiều kích từ độc lập: 16

4.3. Sơ đồ cấu trúc mạch vòng dòng điện: 17

5. Tổng hợp mạch vòng tốc độ: 19

6. Mô phỏng hệ thống: 21

6.1. Mạch vòng dòng điện: 21

6.2. Mạch vòng tốc độ: 21

Mục lục 21

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Đề bài:
+ Chỉnh lưu đảo chiều điều khiển riêng
Uđk [V]
4,5
- 4,5
0
π/2
π


ωe.t
α1
α2
FX 1
FX 2
+ Cho đồ thị răng cưa
+ Cho động cơ một chiều kích từ độc lập:
Pđm = 2,8 [kW]
Uđm = 220 [V]
Iđm = 17 [A]
nđm = 1500 [v/ph]
Rư = 1,2 [Ω]
Lư = 0,025 [H]
J = 0,12 [kg.m2]
Đ
Chỉnh lưu 1
BAN
I2
Id
U2
Ud
Chỉnh lưu 2
+
-
U1
Phát xung 1
Phát xung 2
Uđk
Chọn sơ bộ máy biến áp nguồn:
Các thông số của máy biến áp:
+ Điện áp trên cuộn dây sơ cấp:
U1đm = 380 [V]
+ Phương trình cân bằng điện áp:
Ed = Ud + ΔUv + ΔUBA
Với: Ud: điện áp định mức của động cơ (Ud = Uđm = 220 V)
ΔUv: độ sụt áp trung bình trên các Thyristor
Chọn ΔUv = 2.2 = 4 [V] {sụt áp trên một van là: 2V}
ΔUBA: độ sụt áp trên máy biến áp (chọn ΔUBA = 5%.Ud)
ΔUBA = 5%.220 = 11 [V]
Do vậy:
Ed = 220 + 4 + 11 = 235 [V]
+ Công suất của tải:
Pd = Ed.Id
Trong đó:
Id = Iđm = 17 [A]
Do đó:
Pd = 235.17 4000 [W]
+ Công suất của máy biến áp nguồn:
SBA = 1,05.Pd = 1,05. 4000
=> SBA = 4200 [VA] = 4,2 [kVA]
+ Điện áp ở cuộn dây thứ cấp:
ku: hệ số điện áp của mạch chỉnh lưu điều khiển cầu 3 pha (ku = 2,34)
Từ đó: ta có hệ số máy biến áp KBA
+ Dòng điện ở cuộn dây thứ cấp:
I2đm = ksđ.Id = 0,816.Iđm = 0,816.17 => I2đm = 13.87 [A]
ksđ: hệ số dòng điện của sơ đồ cầu 3 pha (ksđ = 0,816)
+ Dòng điện ở cuộn dây sơ cấp:
Vậy ta cần dùng máy biến áp có các thông số:
Công suất của máy biến áp: SBA = 4,2 [kVA]
Hệ số máy biến áp: KBA = 3,78
Điện áp định mức ở sơ cấp: U1đm = 380 [V]
Điện áp định mức ở thứ cấp: U2đm = 100,43 [V]
Dòng điện định mức ở sơ cấp: I1đm = 3,67 [A]
Dòng điện định mức ở thứ cấp: I2đm = 13,87 [A]
Tính thiết kế máy biến áp:
Chọn máy biến áp ba pha ba trụ
Thiết diện của trụ:
Với: QFe: thiết diện của trụ máy biến áp
KQ: hệ số (KQ = 5,6 6,4). Chọn KQ = 6
m: số pha của máy biến áp (m = 3)
f: tần số lưới điện (f = 50 Hz)
SBA: công suất biểu kiến máy biến áp (SBA = 4,2 kVA = 4200 VA)
Từ đó, ta được:
Đường kính của trụ:
Chọn đường kính trụ theo tiêu chuẩn: d = 7 (cm)
Chọn loại thép kỹ thuất điên: $330 có độ dày 0.5 (mm)
Chọn mật độ từ cảm trong trụ: B = 1 [T]
Tính toán số vòng dây của dây quấn:
Từ công thức:
U1 = 4,44.f.w1. m
Và: m = B.QFe
Ta được:
=> w1 539 [vòng]
=>
=> w2 142 [vòng]
Tính toán đường kính dây của dây quấn:
Chọn dây dẫn làm bằng đồng có tiết diện tròn có mật độ dòng điện sơ bộ:
J = (2,5 3,5) [A/mm2]. Chọn J = 3 [A/mm2]
Tiết diện dây dẫn ở cuộn sơ cấp:
Đường kính dây dẫn sơ cấp:
=> Chọn d1 = 1,25 [mm] => S1 = 1,23 [mm2]
Đường kính dây dẫn sơ cấp kể cả cách điện: d’1 = 1,35 [mm]
Tính lại mật độ dòng điện trong dây dẫn sơ cấp:
Tiết diện dây dẫn ở cuộn thứ cấp:
Đường kính dây dẫn thứ cấp:
=> Chọn d2 = 2,50 [mm] => S2 = 4,91 [mm2]
Đường kính dây dẫn thứ cấp kể cả cách điên: d’2 = 2,60 [mm]
Tính lại mật độ dòng điện trong dây dẫn sơ cấp:
Tính chiều dài của các cuộn dây quấn:
Đường kính trong của cuộn dây sơ cấp:
D1 = d + d1 = 7 + 1,25 => D1 = 8,25 [cm]
Chiều dài của cuộn dây sơ cấp là:
L1 = w1.(π.D1) = 539.3,14.8,25
=> L1 = 13962.795 [cm] = 139,63 [m]
Đường kính trong của cuộn dây thứ cấp:
D2 = d + d1 + d2 = 7 + 1,25 + 2,50 => D2 = 10,75 [cm]
Chiều dài của cuộn dây sơ cấp là:
L2 = w2.(π.D2) = 142.3,14.10,75
=> L1 = 4793,21 [cm] = 47,93 [m]
Tính điện trở của các cuộn dây quấn:
Từ công thức tính điện trở:
Trong đó:
: điện trở suất dây quấn (với dây đồng: = 0,02133 [Ω.mm2/m])
Điện trở của dây quấn sơ cấp:
=> R1 = 2,42 [Ω]
Điện trở của dây quấn sơ cấp:
=> R2 = 0,21 [Ω]
Điện trở của máy biến áp đã quy đổi về thứ cấp:
=> RBA = 0,38 [Ω]
Tính điện cảm của các cuộn dây quấn:
+ Kết cấu dây quấn sơ cấp: thực hiện theo cách quấn đồng tâm
Tính sơ bộ số vòng dây trên một lớp của cuộn sơ cấp:
Trong đó:
h: chiều cao của trụ. Chọn h = 30 [cm]
hg: khoảng cách từ gông đến cuộn dây sơ cấp. Chọn hg = 1 [cm]
d’1: đường kính dây quấn sơ cấp kể cả lớp cách điện
do đó:
Số lớp dây ở cuộn sơ cấp là:
Lấy n11 = 3 [lớp]. Trong đó: 2 lớp có 215 vòng dây và 1 lớp có 109 vòng.
Chiều cao của cuộn dây sơ cấp:
h11 = w11.d’1 = 215.1,35.10-1
=> h11 = 29,03 [cm]
Bề dày cuộn sơ cấp:
B1 = d’1.n11 = 1,35.10-1.3 => B1 = 0,41 [cm]
+ Kết cấu dây quấn thứ cấp: thực hiện theo cách quấn đồng tâm
Tính sơ bộ số vòng dây trên một lớp của cuộn thứ cấp:
Trong đó:
h: chiều cao của trụ. Chọn h = 30 [cm]
hg: khoảng cách từ gông đến cuộn dây thứ cấp. Chọn hg = 1 [cm]
d’2: đường kính dây quấn thứ cấp kể cả lớp cách điện
do đó:
Số lớp dây ở cuộn thứ cấp là:
Lấy n22 = 2 [lớp]. Trong đó: 1 lớp có 112 vòng dây và 1 lớp có 30 vòng.
Chiều cao của cuộn dây thứ cấp:
h22 = w22.d’2 = 112.2,60.10-1
=> h22 = 29,12 [cm]
Bề dày cuộn thứ cấp:
B2 = d’2.n22 = 2,60.10-1.2 => B2 = 0,52 [cm]
+ Điện kháng của máy biến áp quy đổi về thứ cấp là:
Trong đó:
r: bán kính trong của cuộn dây thứ cấp (r = 6,36/2 = 3,18 cm)
ω: tần số góc của lưới điện (ω = 314 [rad/s])
h: là chiều cao của trụ
=> Xba = 1,69 [Ω]
Từ đó, ta được điện cảm của máy biến áp quy đổi về thứ cấp:
=> Lba = 5.10-3 [H] = 5 [mH]
Tính chọn mạch lực:
Tính chọn Thyristor cho bộ chỉnh lưu điều khiển:
Để tính chọn Thyristor ta cần dựa vào các yếu tố: dòng tải, điện áp ngược của các Thyristor. Các thông số của Thyristor được tính như sau:
+ Điện áp ngược của Thyristor:
Điện áp làm việc của van:
trong đó: knv: hệ số điện áp ngược của van (knv = = 2,45)
ku: hệ số điện áp tải (ku = 2,34)
Do đó:
=> Ulv = 230,34 [V]
Điện áp ngược mà van phải thỏa mãn:
Uv kdt.Ulv
Trong đó: kdt: hệ số dự trữ điện áp (Chọn kdt = 1,9)
Uv 1,9.230,34 = 437,65 [V]
+ Dòng điện trung bình của Thyristor:
=> Itbv = 5,67 [A]
Do vậy, Thyristor được chọn sao cho:
Iv klv.Itbv = .5,67 => Iv 8,05 [A]
Dựa vào bảng tra cứu ta chọn Thyristor có ký hiệu: BT152 - 600R có các thông số như sau:
+ Itbmax = 13 [A]
+ Ungmax = 600 [V]
+ Uđk = 1 [V]
+ Iđk = 32 [mA]
Tính chọn bộ bảo vệ cho Thyristor:
Để bảo vệ cho các Thyristor ta dùng mạch bảo vệ RC (mạch gồm điện trở R mắc song song với tụ điện C) mắc song song với mỗi Thyristor.
R
C
K
T
A
Mạch này sẽ bảo vệ cho Thyristor khi tốc độ tăng áp và tăng dòng trên van trong quá trình chuyển trạng thái của van. Ngoài ra, nó còn giúp cho Thyristor hoạt động ổn định khi điện áp trên van có tốc độ tăng trưởng (du/dt)lớn. Vì nếu trên van có tốc độ tăng trưởng của điện áp lớn thì Thyristor có thể chuyển từ trạng thái đóng sang trạng thái dẫn mà không cần có tín hiệu điều khiển trên cực điều khiển G. Tốc độ tăng trưởng điện áp (du/dt) sẽ sinh ra dòng điện đặt trên tụ điện C của mạch bảo vệ:
Chi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement