Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By daomytriduc
#909127

Download miễn phí Đề tài Bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp ở Việt nam hiện nay

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương I- Khái quát chung BHXH và chế độ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 2

I. Vai trò ý nghĩa bảo hiểm xã hội 2

1. Đối với các lĩnh vực kinh tế _ chính trị xã hội. 2

2. Đối với các đối tượng tham gia. 3

a. Đối với người lao động: 3

b. Đối với người sử dụng lao động: 3

c. Đối với nhà nước: 4

II. Những nội dung cơ bản của BHXH: 4

1. Đối tượng của BHXH: 4

2. Hình thức BHXH: 5

3. Hệ thống các chế độ BHXH: 6

4. Tính chất và một số nguyên tắc của BHXH 6

5. Quỹ BHXH 8

III. Sự ra đời và phát triển của BHXH Việt Nam 8

IV. Chế độ trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp trong hệ thống BHXH 10

1. Sự cần thiết khách quan của chế độ bảo hiểm tai nạ lao động-bệnh nghề nghiệp 10

Chương II 13

Những vấn đề cơ bản về chế độ trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. 13

I. Khái niệm về tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. 13

1. Khái niệm, phân loại tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. 13

2. Đặc điểm của tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. 14

II. Cơ sở khoa học và thực tiễn khi xây dựng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. 15

III. Nội dung cơ bản của chế độ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. 16

1. Đối tượng bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. 16

2. Điều kiện xét trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. 16

3. Thời gian và mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. 18

Mức trợ cấp một lần 18

IV. Một số khó khăn và thuận lợi khi thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp ở nước ta. 19

1. Thuận lợi 19

2. Khó khăn. 20

Chương III- Tình hình tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp và công tác tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay. 22

I. Thực trạng về điều kiện, môi trường lao động và công tác an toàn lao động. 22

1. Điều kiện lao động và môi trường lao động : 22

2. Công tác an toàn và bảo hộ lao động. 24

II. Tình hình tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp ở nước ta. 25

1. Tình hình tai nạn lao động 25

2. Tình hình bệnh nghề nghiệp. 27

III. Thực trạng công tác quản lý chế độ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. 29

1. cách quản lý để giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp hiện nay trong hệ thống bảo hiểm xã hội. 29

2. Những thuận lợi khó khăn trong quản lý chế độ chính sách BHXH về tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp . 31

a. Thuận lợi : 31

b. Những khó khăn : 32

3. Kết quả và tồn tại trong giải quyết chế độ tnlao động-bệnh nghề nghiệp . 34

a. Kết quả : 34

IV- Kết luận và một số ý kiến đề xuất. 36

1. Những ý kiến đề xuất về BHXH. 36

2. Một số ý kiến về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. 37

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


bệnh xảy ra đối với người lao động trong quá trình lao động (gắn với công việc, nhiệm vụ lao động) do các yếu tố môi trường, điều kiện lao động tác động với họ thì mới được coi là tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp.
Hậu quả của tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp làm giảm khả năng lao động của người lao động khi họ bị tai nạn lao động hay mắc bệnh nghề nghiệp. Để phản ánh tác động của tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp đối với khả năng lao động của người lao động khi họ bị tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp người ta dùng khái niệm mức độ suy giảm khả năng lao động ( hay tỷ lệ suy giảm khả năng lao động). Coi một người lao động bình thường có khả năng lao động là 100%. Việc xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do hội đồng giám định y khoa xác định dự trên hệ thống bảng chuẩn về mức độ tổn thương, mức độ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt hàng ngày, đến tuổi đời, tuổi nghề …
II. Cơ sở khoa học và thực tiễn khi xây dựng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.
Trong quá trình nghiên cứu các vấn đề xã hội, để thoả mãn mục tiêu của xã hội. Con người đã dựa trên các cơ sở khoa học để nghiên cứu tìm ra các phương pháp nhằm hạn chế được những nhược điểm, những tiêu cực trong đời sống xã hội và chế độ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp cũng vậy. Nó được xây dựng trên những cơ sở khoa học và thực tiễn. Như chúng ta đều nhận thấy một điều là : tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp luôn luôn là một vấn đề nan giải chưa thể khắc phục được không chỉ ở nước ta mà hầu hết các nước trên thế giới, kể cả các nước phát triển. Mặc dù ngày nay cùng với xu thế phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ và thông tin đó là vấn đề : môi trường ô nhiễm điều đó gây ra nhiều bệnh khác nhau. Chẳng hạn như Canada là một nước có thể nói là phát triển vậy mà bình quân một ngày có hai người chết vì tai nạn lao động và mỗi năm có gần 1 triệu người bị thương vì tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp xảy ra làm cho giảm hay mất khả năng lao động của người lao động, gây ra hậu quả nặng nề cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Không những về tiền của mà còn cả tính mạng con người. Cũng chính vì đã nhận thức được điều này ngày 27/2/1961 điều lệ tạm thời về BHXH đối với công nhân viên chức nhà nước ban hành theo nghị định số 218/CP của hội đồng chính phủ trong đó chế độ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp đã được áp dụng và chính phủ giao cho tổng liên đoàn lao động việt nam quản lý chế độ. Thông qua việc ban hành chế độ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp không những đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của người lao động, mà nó còn phù hợp với công ước số 102 của tổ chức lao động quốc tế (ILO). Trong đó có quy định các chế độ bảo hiểm này là một chế độ bắt buộc đối với các nước thành viên.
Vì tình hình ở nước ta những năm gần đây có một thực tế đáng quan tâm đối với mọi cấp, nghành đó là vấn đề tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp ngày càng gia tăng. Đi xem xét ta thấy một thực trạng cụ thể chung xảy ra cũng chính vì chúng ta chưa cải thiện được điều kiện lao động cho doanh nghiệp thiếu vốn, không đủ khả năng tài chính đầu tư vào mua sắm các trang bị và công nghệ mới. Và đặc biệt là công cụ bảo hộ lao động cho người lao động. Cùng với nó đó là máy móc thiết bị lạc hậu không đảm bảo an toàn lao động cho người lao động khi sử dụng, cũng như thải ra môi trường những chất độc hại. Đây lại là những nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. Điều này chúng ta cần xem xét để có những biện pháp hạn chế những tổn thất không đáng xảy ra tạo điều kiện cho quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước được tốt hơn.
III. Nội dung cơ bản của chế độ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.
1. Đối tượng bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.
ở nước ta chế độ này trong hệ thống các chế độ BHXH nói chung được thực hiện từ năm 1962. Theo hệ thống BHXH cũ, đối tượng của BHXH chỉ áp dụng đối với công nhân viên chức nhà nước và quân nhân thuộc lực lượng vũ trang, cùng với sự thay đổi của xã hội sự phát triển của đất nước dần dần hoàn thiện và chế độ BHXH cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Chính vì vậy trong các chính sách của BHXH cũng có sự thay đổi cho phù hợp với từng điều kiện từng thời kỳ của đất nước thì đối tượng của BHXH nói chung và bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp nói riêng được mở rộng như sau :
Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước.
Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có sử dụng 10 lao động trở lên.
Người việt nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu chế xuất, khu công nghiệp, trong các cơ quan tổ chức nước ngoài hay tổ chức quốc tế tại việt nam trừ những trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam đã đăng ký hay tham gia.
Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ thuộc lực lượng vũ trang.
Người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể.
Sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội nhân dân và công an nhân dân.
Người giữ chức vụ dân cử, bầu cử làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể từ cấp trung ương tới cấp huyện.
Công chức, viên chức nhà nước làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính, sự nghiệp, người làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể từ cấp trung ương tới cấp huyện.
Các đối tượng trên gọi chung là những người lao động.
2. Điều kiện xét trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.
Để có thể được hưởng chế độ trợ cấp này thì cần có những điều kiện cụ thể, điều đó được quy định bởi pháp luật. Thông qua đó khi người lao động bị tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng một khoản tiền trích từ tiền quỹ bảo hiểm xã hội chi trả. Trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp có nhiều loại : trợ cấp một lần, trợ cấp thường xuyên hàng tháng, và có tính chất hỗ trợ thêm tương ứng với mức suy giảm khả năng lao động. Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp phải căn cư vào mức suy giảm khả năng lao động, thời gian đóng phí …
Có những văn bản, thông tư, nghị định đã cụ thể hoá vấn đề này như sau :
Điều kiện được hưởng trợ cấp đối với trường hợp bị tai nạn lao động …
Người lao động bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động trong các trường hợp sau :
Bị tai nạn trong giờ làm việc, tại nơi làm việc kể cả làm việc ngoài giờ theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
Bị tai nạn lao động ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc.
Điều kiện hư
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online