Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By luuduchung_hero
#909118

Download miễn phí Đề tài Bàn về cách tính và phương pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp hiện nay

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Phần I: Cơ sở lý luận chung về phương pháp pính và kế toán khấu hao TSCĐ 2

I. Khái quát chung về hao mòn và khấu hao TSCĐ 2

1. Theo chuẩn mực kế toán Quốc tế 2

2. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 3

II. Các phương pháp tính khấu hao 6

1. Phương pháp khấu hao đường thẳng 6

2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần. 8

3. Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm 10

4. Các phương pháp khấu hao trên thế giới, sự khác biệt so với kế toán Việt nam 11

5. Chế độ tài chính liên quan đến việc tính khấu hao qua các thời kỳ. 14

III. Phương pháp hạch toán KHTSCĐ 16

1. Tài khoản sử dụng 16

2. Trình tự hạch toán 17

3. Hệ thống sổ sách sử dụng để hạch toán KHTSCĐ 22

Phần II: Thực trạng, kiến nghị và hướng giải quyết 25

I. Thực trạng 25

1. Về thời gian và phương pháp tính khấu hao TSCĐ. 25

2. Về phương pháp hạch toán. 27

II. Kiến nghị và hướng giải quyết 27

1. Về thời gian và phương pháp tính khấu hao TSCĐ 27

2. Về hạch toán khấu hao TSCĐ 29

Kết Luận 31

Danh mục tài liệu tham khảo 32

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ủa thiết bị trên 5
b, Điều kiện vận dụng
Phương pháp khấu hao này chỉ thích hợp cho việc tính khấu hao đối với các TSCĐ hoạt động trong điêù kiện ổn đinh như: nhà cửa, vật kiến trúc, TSCĐ vô hình....còn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính chất thời vụ, không ổn định mà áp dụng phương pháp này thì sẽ dẫn đến tình trạng có những TSCĐ trong kỳ không dùng nhưng vẫn được trích khấu hao, làm cho khoản mục chi phí khấu hao trong giá thành đơn vị sản phẩm tăng đột biến và do đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
c, Ưu, nhược điểm.
* Ưu điểm: Phương pháp này đơn giảm dễ tính toán và do đó giúp cho quá trình phân bổ khấu hao trở nên dễ dàng hơn.
* Nhược điểm: Khi sử dụng phương pháp này thì mức khấu hao được trích qua mỗi năm là như nhau nên khả năng thu hồi vốn để đầu tư vào TSCĐ là chậm. Mặt khác, do mỗi năm có thể hiệu suất của TSCĐ bị giảm đi do hao mòn nên vẫn tính mức khấu hao của những năm sau như những năm đầu sẽ làm tăng chi phí khấu hao/ 1 sản phẩm làm tăng giá thành do đó làm mất giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Hơn nữa, phương pháp trên không phù hợp với những doanh nghiệp sản xuất có tính chất mùa vụ như: chế biến nông, lâm, thuỷ hải sản.
2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần.
ở phương pháp này, giá trị tận dụng không được tính đến, tỷ lệ khấu hao được tính bằng cách nhân đôi tỷ lệ khấu hao theo phương pháp trung bình
Khấu hao ở năm thứ nhất sẽ được tính bằng cách lấy nguyên giá của tài sản đó nhân với tỷ lệ khấu hao. Khấu hao ở năm thứ hai được tính bằng cách lấy giá trị còn lại của tài sản (tức nguyên giá trừ đi khấu hao năm thứ nhất của tài sản đó) nhân với tỷ lệ khấu hao. Khấu hao của các năm sau được tính tương tự.
Giá trị phải = Nguyên giá
khấu hao.
Mức khấu hao = Giá trị phải x Tỷ lệ khấu hao.
của năm thứ 1 khấu hao
Giá trị ghi sổ
còn lại của = Giá trị phải khấu hao - Mức khấu hao năm 1.
năm thứ 1
Mức khấu hao = Giá trị ghi sổ x Tỷ lệ khấu hao.
của năm thứ 2 còn lại của
năm thứ 1
a, Ví dụ: Lấy ví dụ trên.
Bước 1: Tính giá trị phải khấu hao = 540 (triệu).
Bước 2: Tỷ lệ khấu hao = 1/5 x 2 = 40%.
Tính mức khấu hao năm 1 = 540 x 40% = 216.
Giá trị còn lại sau năm 1 = 540 - 216 = 324.
Ta có bảng tính: Đơn vị ( 1000 đ)
STT năm
Tính mức khấu hao hàng năm
Mức khấu hao / năm
Giá trị còn lại ghi sổ
1
540 x 40%
216
324
2
324x 40%
129,6
194,4
3
194,4x 40%
77,760
116,640
4
116,640 x 40%
46,656
69,984
5
69,984 x40%
27,993
41,990
Giả sử giá trị thanh lý vẫn là 40 (triệu) thì mức khấu hao của năm thứ năm là: 69,984 - 40 = 29,984 (triệu).
b, Điều kiện vận dụng.
Phương pháp này thường được áp dụng đối với: Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải thường gắn liền với quá trình sản xuất kinh doanh, chức năng công suất sử dụng bị giảm dần. Đặc biệt đối với máy móc thiết bị có chức năng cao như: Máy móc trong ngành điện tử, viễn thông do tính cạnh tranh và đòi hỏi kỹ thuật cao nên loại máy móc này thường xuyên được tối tân, do vậy doanh nghiệp cần khấu hao nhanh để thu hồi vốn.
c, Ưu, nhược điểm.
* Ưu điểm: Lợi ích mà phương pháp này mang lại là được hoãn trả tiền thuế thu nhập từ những năm đầu của tài sản cố định đến những năm cuối cùng của tài sản cố định đó. Theo phương pháp này, các mức khấu hao rất lớn trong những năm đầu. Điều này dẫn đến những khoản thu nhập nhỏ và do đó thuế thu nhập cũng nhỏ trong các năm này. Tuy nhiên, tiền thuế chỉ được hoãn lại chứ không tránh được.
* Nhược điểm: Phương pháp này sẽ cho ta chi phí khấu hao / đơn vị sản phẩm lớn trong những năm đầu do đó làm cho giá / 1 sản phẩm cao làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Nếu sản phẩm trên đã được khách hàng tín nhiệm thì điều trên có thể không thành vấn đề, nhưng nếu chưa được tín nhiệm trên thị trường thì sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần áp dụng đồng thời nhiều phương pháp khấu hao sao cho chi phí là hợp lý nhất.
3. Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm
Để tính được khấu hao TSCĐ theo phương pháp này thì trước hết chúng ta phải xác định được mức khấu hao ước tính cho một đơn vị sản lượng dự kiến. sau đó hàng năm căn cứ vào sản lượng thực tế thực hiện được khi sử dụng TSCĐ xác định mức khấu hao hàng năm.
Công thức tính khấu hao:
Mức khấu hao cho Nguyên giá - Giá trị thanh lý (ước tính)
1 đơn vị sản phẩm =
ước lượng Tổng sản phẩm dự kiến
Mức trích khấu = Số lượng sản x Mức khấu hao cho 1 đơn vị
hao hàng năm phẩm thực hiện sản phẩm ước lượng.
a, Ví dụ: Lấy ví dụ trên
Giả sử tổng sản lượng ước tính mà thiết bị đó sản xuất ra là:1000 đv.
Mức khấu hao / 1 đv sản phẩm (ước lượng) = 500/1000 = 0,5
Ta có bảng tính: đơn vị tính (triệu đ)
Năm
Sản lượng
SX thực tế
Công thức tính
khấu hao
Mức khấu hao
1
350
0,5 x 350
175
2
300
0,5 x 300
150
3
200
0,5 x 200
100
4
150
0,5 x 150
75
5
100
0,5 x 100
50
b, Điều kiện vận dụng.
Thường áp dụng đối với những máy móc, thiết bị sử dụng theo mùa vụ mà sản phẩm của nó có tính đồng đều như: Trong ngành thuỷ điện, nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng cầu đường.
c, Ưu, nhược điểm.
* Ưu điểm: Có thể khắc phục được phương pháp khấu hao đều. Khi đó giá thành sản phẩm sẽ được tính hợp lý hơn.
* Nhược điểm: Khó xác định được sản lượng mà máy móc đó có thể sản xuất được trong quá trình sử dụng, đặc biệt tổng số sản lượng ước tính đó có thể khác xa so với tổng số sản lượng thực tế sản xuất.
Bảng phân so sánh khấu hao theo 3 phương pháp.
Đơn vị: triệu đ
STT năm
Khấu hao luỹ kế theo phương pháp
Bình quân
Số dư giảm dần
Sản lượng
1
100
324
175
2
100
194
150
3
100
116,6
100
4
100
69,9
75
5
100
41,9
50
Như vậy, qua bản phân tích trên có thể thấy mức khấu hao tính theo phương pháp số dư giảm dần và phương pháp theo sản lượng trong những năm đầu lớn hơn phương pháp bình quân, những năm sau thì ngược lại. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động trong việc lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp tuỳ từng ngành, từng thời điểm.
4. Các phương pháp khấu hao trên thế giới, sự khác biệt so với kế toán Việt nam
ở Việt nam hiện nay, ngoài các doanh nghiệp trong nước còn có rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài như công ty liên doanh, các công ty 100% vốn nước ngoài, các công ty cổ phần có vốn nước ngoài... tất cả các doanh nghiệp này đều hoạt động theo pháp luật tại Việt nam. Tuy nhiên, về công tác kế toán thì trong khuôn khổ cho phép các doanh nghiệp này có thể vận dụng kế toán của các nước khác nhau. Hệ thống kế toán ở các nước khác nhau lại có những đặc điểm riêng. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu kế toán tại các nước đó làm sao để phát huy được công tác kế toán phục vụ cho quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế hiện nay.
a, Tại Anh: ở đây người ta cũng sử dụng hai phương pháp khấu hao cơ bản đó là phương pháp khấu hao trực tuyến và phương pháp khấu hao giảm dần.Trong những trường hợp cụ thể người ta sử dụng đến các phương pháp khác, song nhìn chung phương pháp trự...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement