Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cacpt2000
#909107

Download miễn phí Đề án Intranet & Extranet - Vai trò và ứng dụng

 Để tìm hiểu nhưng ứng dụng của mạng Intranet và mạng extranet ta tìm hiểu những ứng dụng trong nội doanh nghiệp và những ứng dụng và vai trò của nó qua việc liên kết với bên ngoài

Những ứng dụng chủ yếu hoạt động qua mạng là quá trình kinh doanh và hoạt động thông qua hình thức chủ yếu đó là các hoạt động của thương mại điện tử nhứng ứng dụng của mạng Intranet và extranet hầu hết đều thông qua quá trình hoạt động của thương mại điện tử .

Vai trò và ứng dụng của mạng Intranet có ý nghĩa rất to lớn đối với các doanh nghiệp cũng như các khách hàng trong quá trình sản xuất và kinh doanh

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ảo vệ hữu hiệu truyền thống là chính sách và hệ thống quyết định cho ai được vào lĩnh vực dữ liệu nào.
Extranet là mạng giữa các doanh nghiệp thực chất sự trao đổi qua mạng thực chất là quá trình kinh doanh thương mại điên tử nó mang đầy đủ những ứng dụng của mạng toàn cầu Internet mặt khắc mạng extranet còn có hệ thống bảo mật những thông tin nội bộ của mạng
1.2 cấu trúc mạng Intranet :
Từ các định nghĩa chúng ta thấy rằng:
Intranet là một mạng lưới sử dụng nội bộ, nó có thể là một mạng cục bộ LAN hay có thể là một mạng diện rộng WAN.
Intranet có thể chỉ dùng để chia sẻ thông tin nội bộ trong một tổ chức bằng các Web nội bộ nhưng cũng có thể nối với các Web ngoài trên Internet để sử dụng những thông tin chung.
Từ các định nghĩa chúng ta thấy rằng :
Do yêu cầu thực tế như vậy nên cấu trúc của Intranet có các kiểu sau :
Intranet là một mạng sử dụng nội bộ kết nối trên cơ sở của mạng viễn thông.
Nếu một tổ chức nhỏ trong một toà nhà có thể chỉ dùng LAN.
Nếu tổ chức lớn có các chi nhánh, văn phòng trên cả nước hay quốc tế dùng mạng diện rông WAN kết nối trên cơ sở của mạng viễn thông, thuê kênh riêng v.v..
Hình vẽ 1. Intranet diện rộng WAN dùng thuê kênh riêng.
2) Intranet sử dụng phương tiện truyền dẫn chung Internet.
Thực tế một số tổ chức lớn như Digital, Microsoft có các văn phòng chi nhánh trên khắp thế giới họ có thể dùng mạng viễn thông, thuê kênh riêng để kết nối mạng Intranet, nhưng như vậy giá rất cao mà hiệu quả thấp. Do vậy người ta đã tận dụng mạng Internet như một phương tiện truyền dẫn chung cho hai cách sử dụng.
Kiểu sử dụng tập thể : Một mạng cho nhiều người sử dụng (hình vẽ 2).
Kiểu sử dụng cá nhân : Chỉ một máy tính cho một cá nhân, hay một tập thể nhỏ dùng chung ở cách xa cơ quan, trung tâm.(hình vẽ 3)
Để Intranet là một mạng nội bộ kết nối trên phạm vi toàn cầu sử dụng môi trường truyền dẫn chung trên Internet người ta phải sử dụng một kỹ thuật mới, một phần mềm mới gọi là “tạo đường hầm” (Tunnelling) mà ý nghĩa vật lý tương tự như đường tàu điện ngầm riêng chạy dưới mạng lưới giao thông công cộng của một thành phố.
Hình vẽ 2 : Intranet dùng chung với môi trường truyền dẫn Internet (đường h
Hình vẽ 3. Intranet dùng cá nhân với môi trờng truyền dẫn Internet (Đờng hầm cá nhân)
Tuy nhiên để bảo vệ được các thông tin nội bộ trong mọi trường hợp cần có bức tường lửa cách làm việc kiểu khách chủ và các biện pháp mã hoá để kiểm soát các đối tượng truy nhập với cách làm việc như :
Khi một trạm đầu cuối (Workstation) tại một chi nhánh sử dụng phần mềm tạo đường hầm khách (Client tunnelling software) gửi yêu cầu truy nhập tới máy chủ (Server) có phần mềm tạo đường hầm chủ (tunnelling server software) ở trung tâm hay ở phía đầu xa qua mạng Internet. Trong máy chủ này đã có danh sách các trạm đầu cuối được phép truy nhập, nếu kiểm tra đúng danh sách, máy chủ cho phép kiến tạo một đường hầm và sử dụng các biện pháp mã hoá để kiểm soát, máy chủ gửi lại cho trạm đầu cuối kia một địa chỉ Internet nội bộ (IP address) để làm cơ sở kết nối, địa chỉ này chỉ sử dụng trong mạng máy chủ. Khi cuộc nối (hay đường hầm qua Internet) thiết lập đã được xác nhận là đúng, khách hàng ở trạm đầu cuối có thể truy nhập vào mạng máy chủ để trao đổi thông tin. Như vậy thực chất là tạo ra một sự kết nối tương đương với mạng ảo cá nhân ( VPN – Virtual Private Network).
Máy chủ kiểm tra tất cả các cuộc truy nhập vào, xác nhận đúng trước khi cho phép kiến tạo đường hầm. Ngoài ra, gói dữ liệu IP (Internet Protocol Datagram) sử dụng trong mạng máy chủ cũng đã được mã hoá bằng nhiều biện pháp khác nhau và sau đó mới lồng vào bên trong gói dữ liệu TCP/IP khác để truyền đi trên Internet, do vậy dữ liệu truyền cho nhau qua Internet được bảo vệ an toàn.
Chương II: Những ứng dụng và vai trò của mạng In1tranet và extranet trong hoạt động sản xuất kinh doanh
II.1 ứng dụng mạng intranet trong nội bộ doanh nghiệp
Để tìm hiểu nhưng ứng dụng của mạng Intranet và mạng extranet ta tìm hiểu những ứng dụng trong nội doanh nghiệp và những ứng dụng và vai trò của nó qua việc liên kết với bên ngoài
Những ứng dụng chủ yếu hoạt động qua mạng là quá trình kinh doanh và hoạt động thông qua hình thức chủ yếu đó là các hoạt động của thương mại điện tử nhứng ứng dụng của mạng Intranet và extranet hầu hết đều thông qua quá trình hoạt động của thương mại điện tử .
Vai trò và ứng dụng của mạng Intranet có ý nghĩa rất to lớn đối với các doanh nghiệp cũng như các khách hàng trong quá trình sản xuất và kinh doanh
ứng dụng của mạng máy tính Intranet trong các doanh nghiệp trong nội bộ các doanh nghiệp bao gồm những ứng dụng sau:
ứng dụng lập lịch làm việc của các phòng ban
Trong lĩnh vực đào tạo và phát triển của các doanh nghiệp
Thư tín điện tử trong nội bộ doanh nghiệp
Các ứng dụng công việc nói chung
Các sự kiện của công ty:truyền gửi các thông tin khẩn cấp tới nhânviên
Mua sắm ,bán hàng báo cáo hàng năm
Giới thiệu sản phẩm .tiếp thị
Quản lý tồn kho,vật tư
Xuất bản trực tuyến trên web các tài liệu của công ty
Nội quy an toàn của công ty
Bảo vệ an ninh bức tường lửa
Mạng Intranet không chỉ có những ứng dụng trong nội bộ doanh nghiệp mà nó còn có tác dụng to lớn trong việc liên kết với khách hàng và bạn hàng ,các đối tác kinh doanh đồng thời cũng có đầy đủ những ứng dụng của mạng Internet .Nó thay đổi căn bản pương thức quản lý và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp những ứng dụng to lớn thông qua hình thức kinh doanh thương mại điện tử bao gồm những ứng dụng sau :
Thư tín điện tử
Thanh toán điện tử
Trao đổi dữ liệu điện tử
Gửi số hoá các dữ liệu
Bán hàng hoá hữu hình
Giao dịch thương mại điện tử
Để liên kết với các khách hàng và các đối tác kinh doanh các doanh nghiệp dùng mạng Intranet có một trang web động giới thiệu và cập nhật các thông tin của công ty các khách hàng muốn tìm hiểu truy nhập vào trang web của công ty thông qua website các doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm và giới thiệu về công ty đồng thời công ty cũng tiến hành tiếp thị nhằm hướng tới các đối tượng mà công ty mong muốn .Để nâng cao tính hiệu quả và tăng cường tính liên kết giữa các doanh nghiệp các mạng Intranet phát triển thành mạng Extranet .extranet là sự kết nối của các mạng Intranet nó tăng cường tính hiệu quả giữa các đối tác và bạn hàng trong trao đổi dữ liệu thông tin .
Để hiểu được những ứng dụng trong nội bộ doanh nghiệp ta tìm hiểu một cách tường tận hơn về những ứng dụng đó .
Trong nội bộ doanh nghiệp :mạng Intranet liên kết các thành viên trong doanh nghiệp một cách gần gũi chặt chẽ hơn làm cho các thành viên trong doanh nghiệp cảm giác gắn bó thiết tha với doanh nghiệp đó là động lực giúp họ gắng sức phấn đấu và làm việc cho doanh nghiệp
Thông qua mạng máy tính Intranet doanh nghiệp lập lịch làm việc cụ thể của các phòng ban ,dễ dàng kiểm tra kiểm soát các thông tin được gửi tới các phòng ban thông qua hệ thống máy tính tránh được sử dụng các văn bản rườm rà lịch làmviệc rõ ràng giúp các b...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online