Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chimcucku7
#908670 Download miễn phí Đề án Những biện pháp cơ bản đảm bảo nguồn lao động và giải quyết việc làm cho thời kỳ phát triển kinh tế 2001-2010MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
Chương 1: Sự cần thiết giải quyết việc làm 3
1. Một số khái niệm. 3
1.1. Nguồn nhân lực: 3
1.2. Nguồn lao động: 3
1.2. Việc làm: 3
2. Đặc điểm một số thị trường lao động. 4
2.1. Việc làm và thị trường lao động khu vực thành thị chính thức. 4
2.2. Việc làm và thị trường lao động khu vực thành thị không chính thức. 4
2.3. Việc làm và thị trường lao động khu vực nông thôn. 4
3. Vai trò của lao động đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. 5
3.1. Đặc điểm lao động ở các nước đang phát triển. 5
3.1.1. Số lượng lao động tăng nhanh. 5
3.1.2. Phần lớn lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp. 5
3.1.3. Hầu hết người lao động được trả tiền công thấp. 5
3.2.4. Còn một bộ phận lớn lao động chưa được sử dụng. 6
3.2. Vai trò của lao động đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế 6
4. Những vấn đề nguồn lao động và việc làm cần giải quyết. 7
4.1. Vấn đề di chuyển nguồn lao động. 7
4.2. Tình trạng thừa thầy thiếu thợ 7
4.3. Tỷ trọng lao động giản đơn qúa cao. 8
Chương 2: Thực trạng giải quyết việc làm 9
1. Thực trạng nguồn lao động ở nước ta. 9
1.1. Cung lao động. 9
1.1.1.Khái niệm cung lao động: 9
1.1.2. Tình trạng cung lao động. 9
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cung lao động. 12
1.2.1. Dân số: 12
1.2.2. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 13
1.2.3. Thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp: 13
1.2.4. Thời gian lao động: 13
2. Thực trạng giải quyết việc làm. 14
2.1. Cầu lao động. 14
2.1.1. Khái niệm cầu lao động. 14
2.1.2. Đặc điểm cầu lao động ở nước ta. 14
2.1.3. Những nguyên nhân của việc hạn chế cầu lao động. 15
2.2. Thực trạng việc làm. 16
2.2.1. Tình hình chung về giải quyết việc làm ở nước ta. 16
2.2.2. Hiện trạng việc làm ở khu vực nông thôn. 17
2.2.3. Hiện trạng việc làm ở khu vực thành thị. 18
2.2.4. Thực trạng việc làm theo nhóm ngành kinh tế. 19
2.2.5. Thực trạng việc làm theo khu vực kinh tế. 19
2.2.6. Thực trạng việc làm thông qua các chương trình mục tiêu. 19
Chương 3 : Phương hướng việc làm cho thời kỳ phát triển kinh tế 2001- 2010 21
1. Quan điểm của chính sách việc làm 21
2. Mục tiêu giải quyết việc làm. 22
2.1. Trên cơ sở đó mục tiêu cụ thể trong 10 năm tới. 22
2.2. Đào tạo đội ngũ lao động. 23
2.3. Đảm bảo nguồn lao động phục vụ qúa trình CNH, HĐH, đất nước. 24
2.4. Nâng cao chất lượng nguồn lao động cho cạnh tranh và hội nhập 25
3. Phương hướng giải quyết việc làm. 26
3.1. Dân số là cơ sở hình thành nguồn lao động vì vậy cần: 26
3.2. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ tích cực với những nét đặc trưng chủ yếu sau: 26
3.3. Cải tiến và đổi mới cơ chế huy động vốn, sử dụng và quản lý vốn đầu tư theo những hướng sau: 26
3.4. Nhà nước cùng toàn dân ra sức đầu tư phát triển thực hiện tốt kế hoạch và các chương trình phát triển kinh tế xã hội. 27
4. Giải pháp giải quyết việc làm giai đoạn 2001-2010. 27
4.1. Các giải pháp tăng cầu lao động trong thời gian tới. 27
4.1.1. Phát triển toàn diện khu vực nông thôn. 27
4.1.2. Khai thác các yếu tố tăng việc làm tự thân. 28
4.1.3. Mở rộng các ngành sản xuất nhỏ, công nghệ sản xuất phù hợp . 28
4.1.4. Kiểm soát yếu tố giá cả tiền lương, phân phối, tiêu dùng. 29
4.2. Các giải pháp giải quyết việc làm cho giai đoạn 2001- 2010. 29
4.2.1. Giải pháp phát triển kinh tế. 29
4.2.2. Giải pháp đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 30
4.2.3. Gắn kết giáo dục đào tạo với việc làm. 31
Kết luận 33
Danh mục tài liệu tham khảo 34

LỜI MỞ ĐẦU

Sự phát triển của một đất nước nói chung và phát triển kinh tế nói riêng được phản ánh một phần trong vấn đề lao động và việc làm. Một đất nước thực sự phát triển khi hầu như mọi người trong xã hội đều có việc làm vì việc làm là nguồn gốc của thu nhập, thu nhập phản ánh chất lượng cuộc sống của mỗi người trong xã hội, qua đó thể hiện sự phát triển của toàn xã hội. Thanh niên đến tuổi lao động, học sinh, sinh viên ra trường cũng như mọi người lao động nói chung chỉ cảm giác mình hữu ích khi có việc làm có thu nhập nuôi được bản thân gia đình và làm nghĩa vụ đóng góp cho xã hội. Do đó lao động và việc làm luôn là vấn đề then chốt trong các vấn đề xã hội của mỗi quốc gia.
Đối với nước ta hiện nay nó là vấn đề bức xúc và mang tính thời sự cao. Nước ta là một nước đông dân nên nguồn lao động khá dồi dào song chưa có cách giải quyết phù hợp để nó trở thành một lợi thế nguồn nhân lực. Tình trạng thất nghiệp ở mức cao, nhất là thất nghiệp trá hình mọi người vẫn có việc làm nhưng đời sống của người dân không cao không được cải thiện, xu hướng người lao động thiếu việc làm trầm trọng nhưng lại thiếu lao động có trình độ cao, tình trạng di dân ồ ạt dẫn đến nơi thừa nơi thiếu lao động....
Lao động và việc làm hiện nay và trong tương lai vẫn là vấn đề bức xúc nhạy cảm và có tác động đến các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, tác động trực tiếp đến mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, mỗi hộ gia đình và từng người lao động trong cả nước. Vì vậy giải quyết việc làm không chỉ là mối quan tâm của các cá nhân, các tổ chức xã hội mà còn trở thành nhiệm vụ hàng đâù của nhà nước.
Những lý do trên thúc đẩy em chọn đề tài: “Những biện pháp cơ bản đảm bảo nguồn lao động và giải quyết việc làm cho thời kỳ phát triển kinh tế 2001-2010" nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về vấn lao động và việc làm ở nước ta hiện nay và những phương hướng giải quyết việc làm trong tương lai.

Bài viết gồm ba chương:
Chương 1: Sự cần thiết giải quyết việc làm
Chương 2: Thực trạng nguồn lao động và giải quyết việc làm
Chương 3: Phương hướng giải quyết việc làm cho thời kỳ phát triển kinh tế 2001-2010
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan bài viết còn nhiều hạn chế nên mong được sự góp ý của các thầy cô giáo cũng như các bạn
Để hoàn thành bài viết này em xin Thank sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của GS-TS Vũ Thị Ngọc Phùng và nhiều thầy cô giáo khác.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002
Sinh viên
Trần Lan Hương.CHƯƠNG1
SỰ CẦN THIẾT GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM.
1.1. Nguồn nhân lực:
Nguồn nhân lực là một bộ phận của dân số trong độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật có khả năng tham gia lao động. Nguồn nhân lực được biểu hiện trên hai mặt: về số lượng đó là tổng số những người trong độ tuổi lao động và thời gian làm việc có thể huy động được của họ. Việc quy định độ tuổi lao động của mỗi nước khác nhau và theo từng giai đoạn. Tại Việt Nam, theo Bộ luật lao động hiện nay quy định tuổi lao động 15 đến 60 tuổi (với nam) và 15 đến 55 tuổi (với nữ). Về chất lượng nguồn nhân lực, đó là trình độ chuyên môn và sức khoẻ của người lao động.
1.2. Nguồn lao động:
Nguồn lao động (hay lực lượng lao động): là một bộ phận dân số trong độ tuổi quy định (15-55 tuổi với nữ, 15-60 tuổi với nam), thực tế có tham gia lao động và những người không có việc làm nhưng đang tích cực tìm việc làm. Nguồn lao động được biểu hiện trên hai mặt số lượng và chất lượng. Về mặt số lượng cần chú ý những người lao động không có việc làm nhưng không tích cực tìm việc làm không được tính vào nguồn lao động như những người đang đi học, những người đang làm nội trợ trong gia đình và những người thuộc tình trạng khác. Về mặt chất lượng nguồn lao động thể hiện ở trình độ chuyên môn và sức khoẻ của người lao động. Trong giai đoạn hiện nay yếu tố trình độ chuyên môn đặc biệt được coi trọng.
1.2. Việc làm:
Trước đây trong cơ chế kế hoạch hoá quan liêu bao cấp nhà nước lo việc làm cho nguời lao động, nguời lao động không phải tìm kiếm việc làm. Do đó khái niệm việc làm rất hạn hẹp và trong xã hội cũng không có khái niệm thất nghiệp. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường khái niệm này đã được mở rộng, trong bộ luật lao động đầu tiên Việt Nam được Quốc hội khoá 9 phê duyệt khẳng định ” Mọi hoạt động tạo ra thu nhập không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm”. Như vậy khái niệm việc làm được mở rộng hơn so với
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#980037 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement