Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xinhlaem01
#908631

Download miễn phí Đề án Ứng dụng visual basic 6.0 vào chương trình quản lý lương hành chinh sự nghiệp với cơ sở dữ liệu access

MỤC LỤC

Lời mở đầu.

Chương I.Giới thiệu ngôn ngữ lập trìnhVisual Basic 6.0

I. Khái quát về Visual basic 6.0 .

 II. Khả năng của Visual Basic 6.0 .

2.1.Các điểu khiển của Visual Basic 6.0.

2.2. Các tính năng ngôn ngữ của Visual Basic 6.0.

2.3. Internet.

2.4. Khả năng dữ liệu của Visual Basic 6.0.

2.5. Điều khiển giao diện người sử dụng.

Chương II: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 quản lý Lương HCSN.

I.Phân tích chương trình quản lý lương HCSN

1.1.Mô tả của chương trình.

1.2.Yêu cầu của chương trình.

1.3.Phân tích chương trình.

1.3.1. Phân tích sơ đồ chức năng (BFD) .

1.3.2. Phân tích sơ đồ luồng thông tin( IFD).

1.3.3. Phân tích sơ đồ luồng dữ liệu(DFD).

1.3.4. Phân tích sơ đồ quan hệ thực thể.

1.3.5. Các bảng trong chương trình.

II. Thiết kế chương trình quản lý lương HCSN. 2.1.Thiết kế giao diện.

2.2. Các giao diện màn hình.

2.2.1. Danh mục.

2.2.2.Bảng tiền lương tháng.

2.2.3. Tìm kiếm.

 2.3.Thiết kế các module chương trình.

2.4. Thiết kế các báo cáo.

2.4.1.Báo cáo lương theo phòng ban.

2.4.2.Báo cáo lương theo mã cán bộ.

2.4.3.Báo cáo nhân sự.

Đánh giá và kết luận

Tài liệu tham khảo

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ướng dẫn của thầy giáo em đã thực hiện đề án chuyên ngành với đề tài “ ứng dụng Visual Basic 6.0 vào chương trình quản lý lương HCSN với CSDL Access “.
Mục tiêu của đề án là xây dựng một chương trình quản lý để phục vụ cho nhu cầu quản lý lương của cơ quan, tổ chức hành chính.
Đề án được trình bày với các nội dung chính như sau:
Lời mở đầu
Chương 1:Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0
Chương 2:Phân tích và thiết kế HTTT Quản lý lương HCSN
Đánh giá và kết luận
Tài liệu tham khảo.
Do lần đầu tìm hiểu và xây dựng chương trình nên khả năng cũng như thời gian còn hạn chế do đó chương trình không tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết, kính mong các thầy cô cùng các bạn đóng góp ý kiến quý báu cho chương trình ngày càng được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành Thank toàn thể các thầy, cô đã giúp đỡ, dạy em và đặc biệt là thầy Nguyễn Trung Tuấn người đã tận tình chỉ bảo và hướng dẫn em trong quá trình thực hiện đề án này.
Một lần nữa em xin chân thành cám ơn!
Hà nội 11-2002 Người thực hiện
Bùi Thị Thu Hiền
Chương I.
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình
Visual Basic 6.0
I. Khái quát về Visual Basic 6.0:
Visual Basic là cái gì?
“Visual “(trực quan) là phần thảo khảo phương pháp được sử dụng để tạo ra giao diện người dùng đồ thị GUI, hơn là viết cho người dùng mã để mô tả sự xuất hiện và sự định vị (vị trí) của giao diện những phần tử, đơn giản bạn thêm vào trong chỗ trên màn ảnh. Nếu bạn đã từng sử dụng một chương trình bản vẽ như sơn bạn đã có hầu hết kỹ năng cần thiết để tạo ra một giao diện người dùng có hiệu quả.
“ Basic”(cơ bản) phần tham khảo cơ bản (lệnh tương đương đa năng với những người mới bắt đầu lập trình) một ngôn ngữ sử dụng bởi người lập trình hơn bất kỳ ngôn ngữ khác nào trong lịch sử tính toán. Văn bản đã tiến triển từ ngôn ngữ cơ bản nguyên mẫu và bây giờ chứa đựng vài trăm định nghĩa, những hàm và những từ khoá, nhiều trong nó có quan hệ trực tiếp với việc sử dụng Window. Những người mới bắt đầu có thể tạo ra hữu ích những ứng dụng bởi tệp học chỉ là một ít từ khoá, tuy thế sức mạnh của ngôn ngữ cho phép xử lý và hoàn thành bất cứ cái gì mà có thể được hình thành sử dụng bất kỳ những ngôn ngữ lập trình cửa sổ khác nào.
Visual Basic 6.0 là một phiên bản mới và phát triển nhất của Visual basic. Visual Basic 6.0 có rất nhiều chức năng mới. Các điều khiển mới cho phép ta viết các chương trình ứng dụng kết hợp giao diện, cách xử lý và chức năng của Office với trình duyệt WEB Internet Explorer. Visual Basic 6.0 cho phép ta lập trình để thêm điều khiển vào đề án tự động và ta còn có thể tạo ra các điều khiển ActiveX hiệu chỉnh.
Ta cũng có thể nhúng các kịch bản (Script) vào trang HTML trên client hay Web Server bằng sử dụng ngôn ngữ Vbscript. Thay vì hỏi Server, trình duyệt xét có thể thi hành kịch bản khi nó nạp trang HTML. Các kịch bản này có thể xử lý trên Client hay Web server. Một trong những ngôn ngữ thông dụng nhất của kịch bản phía client là VBScript.
Ngoài ra, một vài cải tiến cho phép làm việc với các ứng dụng truy cập dữ liệu ở tầm vĩ mô liên quan đến hàng trăm, hàng nghìn người sử dụng qua mạng hay qua Internet.
II. Khả năng của Visual Basic 6.0
2.1.Các điểu khiển của Visual Basic 6.0
Visual Basic 6.0 đưa vào nhiều điều khiển ActiveX mới. Ngoài những điều khiển được ứng dụng trên máy tính cá nhân độc lập còn có những điều khiển dành cho các đề án truy cập dữ liệu diện rộng. ở đây ta chỉ đưa ra một số điều khiển mới được ứng dụng trên máy tính cá nhân.
a. Visual Basic 6.0 đưa ra giải pháp mới cho phép xem và lựa chọn ngày tháng bằng đồ hoạ từ một lịch biểu hay danh sách cuộn với điều khiển MonthView và Data TimePicker.
b. Sử dụng đồ hoạ với ImageCombo & ImageList:
*) Điều khiển danh sách ảnh (ImageLists): ImageList có thể chứa các điều khiển đồ hoạ khác nhau: ảnh bitmap, gif, biểu tượng... Imagelist thường kết hợp với một điều khiển bằng cách gán ImageList vào thuộc tính ImageList của điều khiển đó.
*) Điều khiển kết hợp ảnh (ImageComBo) là điều khiển mới của VB6,
cho phép nhúng ảnh đồ hoạ trong ComboBox.
*)Visual Basic 6.0 còn cung cấp một thay đổi mới của điều khiển thanh cuộn FlatScrollBar với nhiều kiểu hiển thị (hiển thị chuẩn, hiển thị ba chiều và kiểu hai chiều).
2.2. Các chức năng ngôn ngữ của Visual Basic 6.0.
Visual Basic 6.0 không chỉ cung cấp các điều khiển ActiveX và các cải tiến mà Visual Basic 6.0 còn cung cấp các chức năng mới trong ngôn ngữ của chính Visual basic.
a. Các đối tượng hệ thống tập tin:
Trong Visual Basic 6.0 việc lấy ra thông tin của hệ thống tập tin hay thi hành các tác vụ trên hệ thống tập tin (ghi vào tập tin hay thay đổi thư mục ...) trở nên ngắn gọn hơn nhiều nhờ đối tượng mới: FileSystemObject (đối tượng hệ thống tập tin, là một phần của Visual Basic Scripting library). Vì vậy nghiên cứu đối tượng này ta có thể chuyển sang viết kịch bản trong Internet Explorer hay IIS để lập trình hệ thống. Các đối tượng của FileSystemObject cung cấp các thuộc tính và cách để làm việc với tập tin, thư mục, và khả năng làm việc với ổ đĩa cục bộ hay ổ đĩa mạng.
b. Khả năng làm việc với chuỗi rộng hơn (với các hàm lọc chuỗi, định dạng chuỗi, nối chuỗi, hàm trả về một mảng ...).
c. Các điều khiển động: Visual Basic 6.0 khắc phục trở ngại của các phiên bản trước trong việc tạo các điều khiển động là buộc phải có ít nhất một điều khiển hiện ra trên biểu mẫu và ta có thể tạo ra những cái khác tự động. Với Visual Basic 6.0, ta dùng chương trình để tạo điều khiển lúc thi hành chương trình bằng cách sử dụng cách Add của tập hợp Controls.
2.3. Internet
Visual Basic có thế mạnh trong việc phát triển ứng dụng trên Internet. Ta có thể dùng VBScript để viết các ứng dụng cho Desktop với Internet Explorer. Hơn thế nữa VBScript còn có thể dùng ở máy chủ để làm việc với Internet Explorer. Visual Basic 6.0 rất nhạy bén trong việc phát triển các ứng dụng Internet, nó mở rộng khả năng xây dựng các ứng dụng phía máy chủ cho IIS của Microsoft bằng cách giới thiệu đề án mới IIS Applications (ứng dụng IIS). Ngoài ra Visual Basic 6.0 còn mở rộng và đơn giản hoá DHTML (ngôn ngữ được tất cả các trình duyệt Web sử dụng) bằng cách đưa ra kiểu đề án mới khác: ứng dụng DHTML.
2.4. Khả năng dữ liệu của Visual Basic 6.0
Visual Basic 6.0 cung cấp các đối tượng dữ liệu ActiveX (ActiveX Data Object - ADO). Trong các phiên bản trước của Visual Basic, truy cập dữ liệu được thông qua DAO ( đối tượng truy cập dữ liệu - Data Access Object) và RDO (đối tượng dữ liệu từ xa - Remote Data Object). ADO tổng hợp hơn và có thể thay thế các kỹ thuật này. ADO đơn giản, dễ dùng hơn và có tầm hoạt động rộng hơn.
Ta có thể dùng ADO để kết nối với cơ sở dữ liệu của một máy để bàn hay một máy chủ chứa cơ sở dữ liệu từ xa. Hơn nữa, ADO cho phép bạn truy cập nhiều kiểu dữ liệu, ví dụ như thư điện tử.
Kỹ thuật ADO của Visual Basic 6.0 được chứa trong điều khiển mới, điều khiển dữ liệu ADO. Điều khiển ADO cho phép kết nối với các tập tin cơ sở dữ liệu để bàn hay các máy chủ ODBC trên mạng...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement