Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Aalam
#908616 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời mở đầu . 1
Phần I - những vấn đề lý luận cơ bản về việc phát
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay 2
1. Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ 2
1.1 Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ: . 2
1.2 Các đặc điểm của DNV&N ở Việt Nam . 4
2. Sự cần thiết khách quan phát triển vừa và nhỏ
ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay . 5
2.1 Lợi thế và bất lợi của doanh nghiệp vừa và nhỏ 5
2.2 Vai trò và tác động kinh tế - xã hội của DNV&N . 6
2.3 Tính tất yếu khách quan của sự xuất hiện, tồn tại và
phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ . 7
3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển
của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 9
3.1 Nhóm nhân tố thuộc bản thân doanh nghiệp . 9
3.2 Nhóm nhân tố thuộc môi trường kinh doanh và sự quản lý vĩ mô
của Nhà nước . 10
4.Những nội dung và yêu cầu để pt các DNV&N ở Việt Nam . 10
4.1 Những nội dung cơ bản để phát triển DNV&N ở VN hiện nay . 10
4.2 Những yêu cầu đảm bảo cho sự phát triển nhanh, mạnh và có
hiệu quả các DNV&N ở nước ta . 11
phần II - Thực trạng vấn đề phát triển DNV&N
ở Việt Nam trong thời gian qua . 13
1. Đánh giá chung về quá trình phát triển DNV&N
ở Việt Nam trong thời gian qua 13
2. Những đóng góp tích cực của DNV&N 14
3. Thực trạng và những hạn chế, khó khăn của DNV&N 16
4. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên . 20
phần III - Một số giải pháp và kiến nghị để phát triển DNV&N
ở Việt Nam trong thời gian tới 22
1. Xu thế phát triển DNV&N ở Việt Nam trong thời gian tới. 22
2.Một số biện pháp nhằm phát triển các DNV&N ở Việt Nam . 23
3. Một số kiến nghị để phát triển nhanh, mạnh và bền vững doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong thời gian tới 28
kết luận 29

Lời mở đầu

Trong những năm vừa qua, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tự quan trọng: cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng trưởng ổn định trong một thời gian khá dài… kết quả đó có sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian qua có bước phát triển tương đối nhanh về số lượng, sự đóng góp vào GDP ngày càng cao. Thế nhưng việc phát triển loại doanh nghiệp này (nhất là đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân) ở nước ta còn đang có nhiều vướng mắc cần được giảI quyết. Việc đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những năm tới đang là một yêu cầu cấp thiết đối với nước ta.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, em đã đI sâu nghiên cứu và chọn đề tài cho môn học kinh tế và quản lý công nghiệp “ Thực trạng và giải pháp để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.
Nội dung của đề án môn học gồm 3 phần:
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
Phần II: Thực trạng vấn đề phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong thời gian qua
Phần III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta trong thời gian tới.
Mặc dù đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy Vũ Phán và bản thân đã có sự phấn đấu nỗ lực hết mình song do thời gian làm đề án có hạn cũng như trình độ kiến thức và hiểu biết về thực tế còn hạn chế, nên đề án của em sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em mong được sự thông cảm và giúp đỡ của thầy cô cùng các bạn để em có thể hoàn thành tốt hơn đề án môn học của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội tháng 5 năm 2002
Sinhviên:
Chu Hồng Hà

Phần I - những vấn đề lý luận cơ bản về việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

1. Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1 Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Doanh nghiệp là các đơn vị sản xuất kinh doanh có đăng ký. Theo cách hiểu này thì khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay gồm các doanh nghiệp với các hình thức pháp lý được đăng ký là doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hình thức cá nhân và nhóm kinh doanh đăng ký theo nghị định 66/HĐBT.
Khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) là một bộ phận nằm trong khu vực doanh nghiệp nêu trên.
Doanh nghiệp trực thuộc tổng công ty lớn không là DNV&N vì chúng phải tuân thủ sự chi phối của Tổng công ty mẹ. Một số nước quy định về tỷ lệ cổ phần tối đa do công ty lớn sở hữu đối với DNV&N, vượt quá mức độ, doanh nghiệp sẽ không được coi là vừa và nhỏ nữa. Việc định nghĩa khu vực DNV&N ở Việt Nam cũng cần xét đến những khía cạnh này.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phungthao146
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement