Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#891505 LỜI MỞ ĐẦU
Đa dạng hoá là một xu hướng tất yếu của sự phát triển trong hoạt
động kinh doanh nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. Đặc biệt trước
những yêu cầu mới của cạnh tranh và hội nhập kinh tế, ngành ngân hàng
phải không ngừng phát triển và tìm kiếm những hướng đi mới phù hỢp để
vừa có thể đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng vừa đứng
vững trong cơ chế thị ỪƯỜng. MỞ rộng cho vay tiêu dùng là một hướng đi
như vậy. Đây là một hướng đi không mới ở các nước phát triển nhưng lại
khá mới mẻ ở Việt Nam bởi người dân Việt Nam vẫn có thói quen suy nghĩ
rằng ngân hàng là nơi phục vụ cho các doanh nghiệp, là một kênh đầu tư
tiền nhàn rỗi. Do vậy, thị trường cho vay tiêu dùng còn khá sơ khai và chưa
được nhiều ngân hàng khai thác.
Sau một thời gian thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Phan Đình Phùng, em nhận thấy hoạt động cho vay tiêu
dừng ở chi nhánh vẫn còn nhở bé và đơn giản. Em thấy được tiềm năng của
hoạt động này và tầm quan trỌng của việc thực hiện và mở rộng cho vay tiêu
dừng đối với sự phát triển lâu dài của chi nhánh. Do đó em lựa chọn đề tài
“MỞ rộng cho vay tiêu dùng tạ i Ngăn hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông ứiôn Chi nhánh Phan Đình Phùng Hà N ộ i” để nghiên cứu trong
chuyên đề tốt nghiệp.
Em xin chân thành Thank giáo viên hướng dẫn PGS-TS Vũ Duy Hào
và các cán bộ tín dùng ở Chi nhánh Phan Đình Phùng đã đóng góp những ý
kiến quý báu giúp em hoàn thành chuyên đề này.

Chương 1
TỔNG QUAN VỂ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HÊU DÙNG
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm, đặc điểm va lợi ích của cho vay tiêu dùng
1.1.LKhái niệm và đ ặ c điểm
Cho vay tiêu dùng là các khoản cho vay nhầm tài trợ cho nhu cầu chi
tiêu của người tiêu dùng bao gòm cá nhân và hộ gia đình. Đây là một nguòn
tài chính quan trọng giúp những người này trang trải nhu cầu nhà ổ, đồ
dùng gia đình và xe cộ... Bên cạnh đó, những chi tiêu cho nhu cầu giáo dục,
y t ế và du lịch... cũng có th ể được tài trợ bởi cho vay tiêu dùng.
Cho vay tiêu dùng có những đặc điểm sau:
Một là quy mô của từng hỢp đổng vay thường nhỏ, dẫn đến chi phí tổ
chức cho vay cao, vì vậy lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao hơn so với lãi
suất của các loại cho vay trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp;
Hai là nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng thường phụ thuộc vào chu
kỳ kinh tế;
Ba là nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng hầu như ít co dãn với lãi
suất mà thông thường người đi vay quan tâm tới số tiển phải thanh toán hơn
là lãi suất mà họ phải chịu.
Bốn là mức thu nhập và tình độ học vấn là hai biến số có quan hệ rất
mật thiết tới nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng;
Năm là chất lượng các thông tin tài chính của khách hàng vay thường
không cao;
Sáu là nguổn trả nỢ chủ yếu của người đi vay có thể biến động lớn,
phụ thuộc vào quá tình làm việc, kỹ năng và kinh nghiệm đối với công việc
của những người này;
Bảy là tư cách của khách hàng là yếu tố khó xác định song lại rất quan
trỌng, quyết định sự hoàn trả của khoản vay.

1.1.2. L ạ i ích củ a h o ạ t động cho vay tiêu dùng
Một hình thức cho vay muốn tổn tại và phát triển trong hoạt động của
ngân hàng thì bản thân nó phải đem lại những lợi ích thiết thực cho những
người đã tạo ra và sử dụng nó. Hình thức cho vay tiêu dùng đã xuất hiện từ
lâu và cho đến nay hoạt động của nó vẫn không ngừng được các ngân hàng
quan tâm phát triển, khách hàng sử dụng, chính phủ các nước đổng tình ủng
Đối với ngân hàng, ngoài hai nhược điểm chính là rủi ro và chi phí cao,
cho vay tiẽu dùng có những lợi ích quan trọng như:
Thứ nhất, cho vay tiêu dùng giúp tăng khả năng cạnh tranh của ngân
hàng với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, thu hút được đối tượng
khách hàng mới, từ đó mà mở rộng quan hệ với khách hàng. Bằng cách nâng
cao và mở rộng mạng lưới, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch
vụ cho vay tiêu dùng, số lượng khách hàng đến với ngân hàng sẽ ngày càng
nhiều hơn và hình ảnh của ngân hàng sẽ càng đẹp hơn trong con mắt khách
hàng. Trong ý nghĩ của công chúng, ngân hàng không chỉ là tổ chức chỉ biết
quan tâm đến các công ty và doanh nghiệp mà ngân hàng còn rất quan tâm tới
những nhu cầu nhỏ bé, cần thiết của người tiêu dùng, đáp ứng nguyện vọng
cải thiện đời sống của người tiêu dùng. Từ đó mà uy tín của ngân hàng ngày
càng được nâng cao hơn.
Thứ hai, cho vay tiêu dùng cũng là một công cụ marketing rất hiệu quả,
nhiều người sẽ biết tới ngân hàng hơn. Từ đó mà ngân hàng cũng sẽ huy
động được nhiều nguồn tiền gửi của dân CƯ.
Thứ ba, cho vay tiêu dừng tạo điều kiện mở rộng và đa dạng hoá kinh
doanh từ đó mà nâng cao thu nhập và phân tán rủi ro cho ngân hàng.
Đối với người tiêu dùng, nhờ cho vay tiêu dùng họ được hưởng các tiện
ích trước khi tích lũy đủ tiền và đặc biệt quan trỌng hơn nó rất cần thiết cho
những trường hỢp khi các nhân có các chi tiêu có tính cấp bách, nhu như cầu
chi tiêu cho giáo dục và y tế. Tuy vậy, nếu lạm dụng việc đi vay để tiêu dùng
thì cũng rất tai hại vì nó có thể làm cho người di vay chi tiêu vượt quá mức
cho phép, làm giảm khả năng tiết kiệm hay chi tiêu trong tương lai, còn rất
nghiêm trỌng hơn nếu mất khả năng chi trả thì người này có thể gặp rất
nhiều phiền toái trong cuộc sống.
Cuối cùng, đối với nền kỉnh tế, cho vay tiêu dùng góp phần khơi thông
luổng chuyển dịch hàng hoá. Quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá nếu
như không có tiêu dùng thì tất yếu sẽ bị tắc nghẽn, hàng hoá không tiêu thụ
được dẫn tới doanh nghiệp bị ứ đọng vốn và đương nhiên quá trình sản xuất
không thể tiếp tục. Vai trò của ngân hàng lúc này trở nên quan trọng hơn bao
giờ hết. Ngân hàng cho người tiêu dùng vay vốn đã tạo ra khả năng thanh
toán cho họ trước khi họ tích luỹ đủ số tiền cần thiết. Khách hàng có tiền sẽ
tìm đến doanh nghiệp mua hàng và doanh nghiệp tiêu thụ được hàng hoá, sau
đó mới có khả năng thanh toán nỢ cho ngân hàng. Khi đã tiêu thụ được hàng
hoá, doanh nghiệp sẽ mở rộng sản xuất và sẽ tìm tới ngân hàng để tiếp tục
vay vốn. Như vậy, ngân hàng cho vay tiêu dùng sẽ có lợi cho cả ba bên:
người tiêu dùng, doanh nghiệp và ngân hàng hay chính là có lợi cho cả nền
kinh tế. Tóm lại, cho vay tiêu dừng được dùng để tài trỢ cho chi tiêu về hàng
hoá và dịch vụ trong nước thì nó có tác dụng rất tốt cho việc kích cầu, tạo
điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Song, nếu các khoản cho vay tiêu
dùng không được dùng như vậy thì chẳng những không kích được cầu mà
nhiều khi còn làm giảm khả năng tiết kiệm trong nước.
1.2. Các hình thức cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
Phân loại cho vay là việc sắp xếp các khoản cho vay theo từng nhóm dựa
trên một số tiêu thức nhất định. Việc phân loại cho vay có cơ sở khoa học là
tiền đề để thiết lập các quy trình cho vay thích hỢp và nâng cao hiệu quả
quản trị rủi ro tín dụng. Phân loại cho vay tiêu dùng dựa vào các căn cứ sau
đây:
1.2.1. Căn cứ vào mục đích vạy
Cho vay tiêu dùng được chia làm hai loại:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement