Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#889591 Tải miễn phí luận văn
Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần Logistics Tân thế giới Vinashin

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Logistics Tân Thế Giới Vinashin, được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong công ty và sự chỉ bảo tận tình của cô Phạm Thị Thanh Bình đã giúp em hoàn thành thành đợt thực tập tốt nghiệp từ ngày: 12-03-2010 đến ngày 25-06-2010.
Em xin chân thành gởi lời Thank đến:
- Ban lãnh đạo công ty, các cô chú, anh chị phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng tổng vụ đã hướng dẫn, cung cấp số liệu và những thông tin cần thiết, tạo điều kiện cho em được học hỏi kinh nghiệm thực tế trong suốt thời gian qua.
- Cô Phạm Thị Thanh Bình đã tận tình hướng dẫn em trong thời gian thực tập.
- Toàn thể thầy cô Trường Đại Học Nha Trang, Khoa Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh đã truyền đạt và trang bị cho em kiến thức giúp em có thể thâm nhập thực tế, hoàn thành tốt đợt thực tập này.
Với kiến thức còn hạn chế, cũng như bước đầu vào thực tế chưa có kinh nghiệm, nên đồ án tốt nghiệp của chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý và sửa chữa của Quý thầy cô, Ban lãnh đạo, các cô chú, anh chị phòng kinh doanh, kế toán để em hoàn thiện hơn luận văn của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
Nha trang, ngày 10 tháng 6 năm 2010
Sinh viên thực hiện

Bùi Thị Thanh Duyên

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
DANH MỤC SƠ ĐỒDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC viii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC ix
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH. 5
I. TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH 5
II. CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỂ THIẾT LẬP VÀ GIA TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH. 9
1.1 Các chiến lược tổng quát theo M. Porter. 9
1.1.1 Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp (lowest cost) 9
1.1.2 Tạo sự khác biệt hóa (Diffirentation). 9
1.1.3 Trọng tâm các nguồn lực vào những thị trường cụ thể. 10
1.2 Các chiến lược thích nghi của Miles & Snow. 10
1.2.1 Chiến lược tấn công. 10
1.2.2 Cạnh tranh phòng thủ. 10
1.2.3 Cạnh tranh phân tích. 11
1.2.4 Cạnh tranh bình ổn. 11
1.3 Chiến lược cạnh tranh trong các ngành. 11
1.3.1 Chiến lược cạnh tranh trong các ngành phân tán. 11
1.3.2 Chiến lược cạnh tranh trng ngành mới xuất hiện. 11
1.3.3 Chiến lược kinh doanh trong các ngành bão hòa. 12
1.3.4 Chiến lược kinh doanh trong các ngành suy thoái. 12
III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH NGHIỆP VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP. 12
1. Các nhân tố bên ngoài. 12
1.1 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô. 12
1.1.1 Sự biến đổi của kinh tế. 12
1.1.2 Chính trị và pháp luật. 13
1.1.3 Văn hóa xã hội. 13
1.1.4 Các điều kiện tự nhiên. 13
1.1.5 Các yếu tố công nghệ. 14
1.2 Các nhân tố thuộc môi trường vi mô. 14
1.2.1 Đe dọa của những người gia nhập ngành (đối thủ tiềm ẩn). 15
1.2.2 Áp lực từ sản phẩm thay thế. 17
1.2.3 Sức mạnh mặc cả của người mua. 17
1.2.4 Sức mặc cả của nhà cung ứng. 18
1.2.5 Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành. 18
2. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp. 19
2.1 Chuỗi giá trị (Chain of value). 20
2.1.1 Các hoạt động chủ yếu. 20
2.1.2 Các hoạt động bổ trợ. 20
2.2 Tình hình tài chính. 21
2.3 Văn hóa của doanh nghiệp. 21
III. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA MỘT DOANH NGHIỆP. 22
1. Tiềm lực tài chính. 22
2. Quản lý và lãnh đạo. 23
3. Khả năng nắm bắt thông tin. 24
4. Chất lượng dịch vụ. 24
5. Truyền tin và xúc tiến. 25
6. Trình độ nhân sự. 26
CHƯƠNG II 27
THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP LOGISTICS TÂN THẾ GIỚI VINASHIN 27
A – KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VÀ TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 27
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 27
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Logistics Tân Thế Giới Vinashin. 27
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 28
3 Cơ cấu tổ chức của công ty. 30
4. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển trong thời gian tới. 33
II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS CỦA CÔNG TY. 34
1. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty. 34
1.1 Hoạt động thuê ngoài. 34
1.2 Hoạt động giao nhận hàng hóa của dịch vụ vận tải đa cách, hàng dự án, siêu tường siêu trọng. 36
1.2.1 Hoạt động giao nhận hàng hóa hàng vận tải đa cách. 36
1.2.2 Tình hình vận chuyển hàng dự án, siêu trường siêu trọng. 37
1.3 Dịch vụ hàng hải và đại lý hãng tàu. 38
1.4 Dịch vụ thương mại. 39
1.5 Dịch vụ khai thuế hải quan. 40
3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty CP Logistics Tân Thế Giới Vinashin. 42
3.1 Phân tích bảng kết quả kinh doanh. 42
4.2 Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh. 44
3.2 Tình hình tài chính của công ty: 46
3.2.1 Phân tích sự biến động của tài sản: 46
3.2.2 Phân tích sự biến động của nguồn vốn. 47
3.2.3 Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản: 53
B- ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY. 54
I. Đặc điểm của dịch vụ Logistics ở Việt Nam. 54
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến kinh doanh dịch vụ Logistics của công ty. 56
II.1 Điều kiện địa lý. 56
II.2 Cơ sở hạ tầng. 57
II.2.1 Hệ thống cảng biển. 57
II.2.2 Hệ thống đường hàng không. 57
II.2.3 Hệ thống đường bộ. 58
II.2.4 Hệ thống đường sông. 59
II.3 Môi trường pháp lý. 59
II.4 Sự phát triển của công nghệ thông tin. 60
II.5 Môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu. 61
II.6 Nhiều đối thủ cạnh tranh. 61
II.7 Sức ép từ khách hàng và nhà cung cấp. 63
III. Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty thông qua một số chỉ tiêu: 64
1. Tiềm lực tài chính. 64
2. Quản lý và lãnh đạo. 67
3. Khả năng nắm bắt thông tin. 68
4. Chất lượng dịch vụ. 69
5. Truyền tin và xúc tiến. 70
6. Yếu tố nhân lực và đào tạo nhân lực. 72
IV. Phân tích một số chiến lược và một số chính sách kinh doanh của công ty. 74
V. Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty bằng phương pháp xin ý kiến chuyên gia. 75
VI. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của công ty Vinashin New World Logistics. 79
1. Những thành tựu đạt được: 79
2. Những tồn tại và nguyên nhân. 80
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY. 82
3.1 Biện pháp 1: Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và kiểm soát rủi ro toàn diện. 82
3.2 Biện pháp 2: Xâu dựng hệ thống cung cấp dịch vụ thuê ngoài tốt. 83
3.3 Biện pháp 3: Xây dựng kế hoạch đầu tư vào thiết bị vận tải hàng quá khổ. 85
3.4 Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ nguồn nhân lực. 86
3.5 Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến 88
KIẾN NGHỊ 90
1. Kiến nghị với Nhà nước: 90
2. Kiến nghị với ngành. 90
3. Đối với công ty: 91
KẾT LUẬN 92


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement