Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#887510 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
Phần 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY BIBICA 7
1. Giới thiệu chung 7
1.1. Quá trình hình thành 7
1.2. Quá trình phát triển của công ty Bibica 7
1.3. Lĩnh vực hoạt động 8
1.4. Chiến lược phát triển và đầu tư 8
1.5. Sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu của BIBICA 8
1.5.1. Tầm nhìn 8
1.5.2. Sứ mệnh 9
1.5.3. Mục tiêu 9
1.6. Chiến lược phát triển năm 2011- 2013 9
2. Cấu trúc tổ chức, sản phẩm 10
2.1. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 10
2.2. Sản phẩm 10
2.2.1. Bánh trung thu 10
2.2.2. Sản phẩm tết 10
2.2.3. Bánh bông lan kem 11
2.2.4. Bánh Biscuits & Cookies 11
2.2.5. Kẹo Các Loại 11
2.2.6. Sôcôla 11
2.2.7. Bánh Trung Thu 11
2.2.8. Sản Phẩm Dinh Dưỡng 11
3. Khách hàng, kết quả hoạt động kinh doanh 11
3.1. Khách hàng 11
3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2009 đến 2011 12
Phần 2. PHẤN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 14
1. Phân tích môi trường vĩ mô: 14
1.1. Yếu tố chính trị và pháp lý: 14
1.2. Các yếu tố kinh tế 14
1.3. Các yếu tố văn hóa - xã hội 14
1.4. Các yếu tố sinh thái 15
1.5. Các yếu tố công nghệ 15
2. Phân tích môi trường công nghệ thực phẩm 15
2.1. Rào cản nhập ngành: 15
2.2. Vị thế nhà cung cấp 16
2.3. Vị thế khách hàng 17
2.4. Khả năng thay thế 17
2.5. Khả năng cạnh tranh trong ngành: 18
3. Phân tích môi trường hoạt động 19
3.1. Vị thế cạnh tranh: 19
3.2. Đặc điểm khách hàng: 19
3.3. Nhà cung cấp: 20
3.4. Thị trường lao động: 20
4. Phân tích Cơ hội, nguy cơ, xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 20
4.1. Cơ hội: 20
4.2. Nguy cơ: 20
Phần 3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ 21
1. Năng lực: 21
1.1. Năng lực chủ đạo: 21
1.2. Năng lực khác biệt: 21
1.3. Lợi thế canh tranh bền vững: 21
2. Nguồn lực bên trong công ty: (phân tích các hoạt động) 21
2.1. Sản xuất: 21
2.2. Quy trình sản xuất: 22
2.3. Công suất: 22
2.4. Địa điểm: 22
2.5. Chi phí nguyên liệu: 23
2.6. Giá thành sản phẩm: 23
3. Tiếp thị: 23
3.1. Thị phần, doanh số: 23
3.2. Vị trí trên thị trường: 24
3.3. Thương hiệu 24
3.4. Khả năng nghiên cứu thị trường 25
3.5. Chiến lược sản phẩm: 25
3.6. Chiến lược giá: 26
3.7. Hệ thống phân phối: 26
3.8. Chiến lược chiêu thị: 28
3.9. Ngân sách tiếp thị: 28
3.10. Mức độ trung thành của khách hàng: 29
4. Nghiên cứu và phát triển: 29
4.1. Khả năng nghiên cứu cơ bản và kỹ thuật: 29
4.2. Trình độ công nghệ 29
4.3. Khả năng đổi mới sản phẩm: 30
4.4. Khả năng phát triển sản phẩm 30
5. Hệ thống thông tin: 30
5.1. Hệthốngthông tin quảnlý (MIS): 30
5.2. Hệ thống thông tin chiến lược (SIS) 31
6. Tài chính: 31
6.1. Khả năng huy động vốn: 31
6.2. Phân bổ nguồn vốn: 31
6.3. Chính sách cổ tức: 31
6.4. Mức tăng trưởng: 31
6.5. Mức sinh lợi: 32
6.6. Khả năng thanh toán: 33
6.7. Đòn cân nợ: 34
7. Nhân sự: 34
7.1. Nhân lực chủ chốt: 34
7.2. Trình độ tay nghề: 34
7.3. Trình độ chuyên môn: 35
7.4. Mức độ ổn định: 35
7.5. Chính sách thu hút nguồn nhân lực: 35
8. Văn hoá công ty: 35
9. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ và ma trận hình ảnh cạnh tranh (so sánh BIBICA với Kinh đô Bánh kẹo Quãng Ngãi). 36
Phần 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY BIBICA GIAI ĐOẠN 2011-2013 38
1. Ma trận SWOT: 38
2. Đề xuất chiến lượt kinh doanh và phát triển đối với công ty BIBICA giai đoạn 2011-2013: 40
2.1. Chiến lược sản phẩm: 40
2.1.1. Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm thông qua đẩy mạnh hoạt động R&D 40
2.1.2. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 40
2.2. Chiến lược thị trường: 40
2.2.1. Chiến lược thâm nhập thị trường 41
2.2.2. Chiến lược phát triển thị trường 41
2.3. Chiến lược tài chính: 41
2.3.1. Thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư dựa trên thế mạnh về thương hiệu và hiệu quả đầu tư: 41
2.3.2. Quản lý tài sản, nguồn vốn và hiệu quả đầu tư, tái đầu tư 42
2.3.3. Đầu tư hiệu quả đi đôi với tiết kiệm và cắt giảm các chi phí không cần thiết để vượt qua khó khăn của tình hình khủng hoảng kinh tế: 42
2.4. Chiến lược con người: 42
2.4.1. Tập trung cho việc đào tạo đội ngũ nghiên cứu và phát triển 42
2.4.2. Nâng cao hiệu quả của nhà quản lý các cấp 42
2.4.3. Hướng tới xây dựng văn hóa khuyến khích sự sáng tạo, coi trọng nhân tài 43
3. Một số vấn đề trước mắt cho việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh. 43
4. Kết luận: 43

Phần 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY BIBICA
1. Giới thiệu chung
1.1. Quá trình hình thành
Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa là doanh nghiệp nhà nước cổ phần theo Quyết định số 243/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 1/12/1998. Tiền thân của công ty là phân xưởng bánh kẹo của Nhà máy Đường Biên Hòa được thành lập từ năm 1990. Với năng lực sản xuất lúc mới thành lập là 5 tấn kẹo/ngày, Công ty đã không ngừng mở rộng sản xuất, nâng cao công suất và đa dạng hóa sản phẩm. Hiện nay, Công ty là một trong những đơn vị sản xuất bánh kẹo lớn nhất Việt Nam với công suất thiết kế là 18 tấn bánh/ngày, 18 tấn mạch nha/ngày và 29,5 tấn kẹo/ngày.
1.2. Quá trình phát triển của công ty Bibica
- Giai đoạn 1990-1993-1994 phân xưởng bánh được thành lập và mở rộng với dây truyền sản xuất bánh quy hiện đạităng năng suất đến 8 tấn/ngày.
- Năm 1995 đầu tư mới cho phân xưởng sản xuất mạch nha năng suất 18 tấn/ngày.
- Năm 1996: Phân xưởng bánh kẹo được đầu tư mở rộng nâng năng suất lên đến 21 tấn/ ngày. Để phù hợp với yêu cầu về quản lý, phân xưởng kẹo được tách thành 2 phân xưởng: phân xưởng kẹo cứng 12 tấn/ ngày, phân xưởng kẹo mềm 9 tấn/ ngày.
- Năm 1997: Đầu tư mới dây chuyền sản xuất kẹo dẻo theo công nghệ hiện đại của Úc với năng suất 2 tấn/ ngày.
 Đầu tư mở rộng nâng năng lực sản xuất phân xưởng kẹo cứng đến 16 tấn/ngày.
- Ngày 01/12/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 234/1998 QĐ-TTg, phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển phân xưởng bánh kẹo và mạch nha của Công ty Đường Biên Hòa từ một bộ phận của doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa.
- Ngày 09/01/1999: Đầu tư mở rộng phân xưởng bánh kẹo mềm nâng cao công suất lên đến 11 tấn/ ngày.
 Đầu tư mới dây chuyền sản xuất thùng carton và dây chuyến sản xuất khay nhựa, nhằm chủ động cung cấp một phần bao bì cho sản xuất bánh kẹo.
- Đầu tư mới dây chuyền sản xuất thùng carton và dây chuyến sản xuất khay nhựa, nhằm chủ động cung cấp một phần bao bì cho sản xuất bánh kẹo.
- Ngày 09/01/1999: Đầu tư mở rộng phân xưởng bánh kẹo mềm nâng cao công suất lên đến 11 tấn/ ngày.
 Đầu tư mới dây chuyền sản xuất thùng carton và dây chuyến sản xuất khay nhựa, nhằm chủ động cung cấp một phần bao bì cho sản xuất bánh kẹo.
- Tháng 02/2000 Công ty Bibica đã vinh dự là công ty bánh kẹo đầu tiên của Việt Nam chính thức nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO9002 của tổ chức BVQI_Anh quốc.
- Tháng 02/2000 Công ty Bibica đã vinh dự là công ty bánh kẹo đầu tiên của
- Việt Nam chính thức nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO9002 của tổ chức BVQI Anh quốc.
- Năm 2004, công ty đã mạnh dạn đầu tư vào hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp đồngthời cũng đánh dấu một bước phát triển mới cho hệ thống sản phẩm.
- Giữa năm 2005, công ty mở rộng đầu tư sang lĩnh vực đồ uống và cho ra đời sản phẩm bột ngũ cốc với thươnghiệu Netsure.
- Năm 2006, công ty bắt tay vào xây dựng hệ thống nhà máy mới tại khu công nghiệp Mỹ Phước thuộc tỉnh Bình Dương.
- Năm 2007, công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa chính thức đổi tên thành “Công ty cổ phần Bibica”.
- Diễn ra lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Bibica và Lotte và Bibica đã chuyển nhượng 30% tổng số cổ phần.
- Từ cuối năm 2007, Bibica đầu tư vào tòa nhà 443 Lý Thường Kiệt, TP.HCM. Địa điểm này trở thành trụsở chính của công ty đầu năm 2008.
- 3/2008 đại hội cổ đông thường niên của Bibica được tổ chức, lần đầu tiên có sự tham gia của cổ đônglớn Lotte.
1.3. Lĩnh vực hoạt động
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo.
- Xuất khẩu các sản phẩm bánh kẹo và các hàng hoá khác.
- Nhập khẩu các trang thiết bị, kỹ thuật và nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất của công ty.
- Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa là một trong những công ty sản xuất và kinh doanh bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam và có thương hiệu rất quen thuộc đối với người tiêu dùng. Mỗi năm công ty có thể cung cấp cho thị trường khoảng 15.000 tấn bánh kẹo các loại như: socola, bánh quy, snack, bánh bông lan kem, bánh trung thu, kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo dẻo... trong đó Hura, Chocola Bella, Orienko, Zoo, Oẳn tù tì là những nhãn hàng khá mạnh trên thị trường.
- Thị trường của công ty khá rộng lớn. Ngoài cung cấp các sản phẩm bánh kẹo trong thị trường nội địa, công ty còn cung cấp một số sản phẩm sang nước ngoài như Mỹ, Đức, Nam Phi...
1.4. Chiến lược phát triển và đầu tư
- Tập trung phát triển dòng sản phẩm cao cấp kẹo Deposite, Bánh bông lan kem Hura, Bánh bông lan cuốn mini swissroll, bánh Pie và thực phẩm dinh dưỡng. Đẩy mạnh các hoạt động marketing cho các dòng sản phẩm mới nhằm tạo vị thế dẫn đầu trong ngành hàng bánh kẹo.
- Phát triển thị trường nội địa của Bibica.
- Phát triển thị trường xuất khẩu.
1.5. Sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu của BIBICA
1.5.1. Tầm nhìn
“Công ty Bibica là thương hiệu mạnh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bánh kẹo đứng đầu trong nước và xuất khẩu mạnh ra nước ngoài.”

1.5.2. Sứ mệnh
- Với chính sách chất lượng “khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động chúng tôi”.
- Bibica luôn hướng đến sức khỏe và lợi ích cho mọi người.
- Bibica với mong muốn ngày càng trở nên gần gũi và năng động hơn trong mắt người tiêu dùng.
- Bibica không ngừng sáng tạo, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ cao với giá cả hợp lý. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho công ty nói riêng và toàn xã hội nói chung.
1.5.3. Mục tiêu
- Mở rộng quy mô và phạm vi các kênh phân phối, phát triển thị trường tới những vùng sâu vùng xa thông qua hệ thống đại lý và nhà phân phối .
- Phát triển thị trường xuất khẩu sang nhiều nước.
1.6. Chiến lược phát triển năm 2013- 2015

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement