Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#886125 Tải miễn phí luận văn

LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết
Hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung, các Ngân hàng thương mại Nhà nước nói riêng, thực hiện đề án cơ cấu lại từ năm 2001. Đến nay sau hơn 5 năm các Ngân hàng thương mại đã đạt được những kết quả quan trọng về cơ cấu lại, như tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ nợ xấu, đặc biệt là đa dạng hoá và phát triển các dịch vụ phi tín dụng. Song đứng trước yêu cầu cạnh tranh, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hội nhập với cộng đồng ngân hàng quốc tế và khu vực, đòi hỏi các Ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ phi tín dụng.
Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam là NHTM Nhà nước có quy mô lớn nhất, chiếm khoảng 33% thị phần huy động vốn và cho vay toàn ngành ngân hàng, có màng lưới rộng lớn nhất. Cơ cấu lại và tiếp tục đổi mới theo xu hướng nói trên, Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam đã thành lập các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, như: Công ty cho thuê tài chính, Công ty thương mại và dịch vụ, Công ty kinh doanh vàng bạc, Công ty chứng khoán,…; đồng thời trong hệ thống các chi nhánh cũng mở rộng và phát triển nhiều dịch vụ, như thanh toán quốc tế, chuyển tiền kiều hối, dịch vụ thẻ, …Song nhìn chung chủng loại dịch vụ vẫn chưa đa dạng, chất lượng dịch vụ còn hạn chế, đòi hỏi phải đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực này.
Hà Tây nằm kề sát với Hà Nội, đang trong quá trình đô thị hoá nhanh số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh cũng phát triển với tốc độ khá. Trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều trường đại học, cao đẳng và dạy nghề. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn và cơ cấu lao động đang chuyển dịch đáng ghi nhận. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tây là một chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, là chi nhánh NHTM có thị phần hoạt động lớn nhất và màng lưới hoạt động rộng lớn nhất phủ kín trên một địa bàn. Trong các năm gần đây thực hiện định hướng chiến lược của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tây cũng mở rộng và phát triển nhiều loại dịch vụ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu của các thành phần kinh tế trong tỉnh. Mặc dù vậy, các dịch vụ của chi nhánh vẫn còn nhiều hạn chế về mọi mặt và đứng trước yêu cầu mới đòi hỏi phải đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển hoạt động này.
Từ những lý do trên, luận văn chọn đề tài: "Giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tây" để nghiên cứu là đáp ứng yêu cầu cấp bách đang đặt ra trong thực tiễn.
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại.
- Phân tích và đánh giá thực trạng dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tây.
- Đề xuất những giải pháp nhằm mở rộng và phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tây trong thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: các loại dịch vụ ngân hàng.
- Phạm vi nghiên cứu: Các dịch vụ ngân hàng; thực trạng mở rộng và phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tây các năm 2000 - 2005.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế, từ phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đến phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp và quy nạp. Luận văn cũng sử dụng phương pháp toán với sự trợ giúp của kỹ thuật vi tính và tham khảo một số công trình, tài liệu có liên quan để làm nổi bật kết quả nghiên cứu của đề tài.
5. Kết cấu luận văn
Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các biểu đồ, bảng số liệu, nội dung của luận văn được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về dịch vụ ngân hàng.
Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiêp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tây.
Chương 3: Giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tây.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement