Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#882774 Tải miễn phí luận văn

CHƯƠNG I:
QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỦA PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
I. KHÁI NIỆM 10
II. QUY TRÌNH MỞ THƯ TÍN DỤNG 10
III. QUY TRÌNH THANH TOÁN 12
3.1. Trường hợp thanh toán ngay 12
a) Thanh toán tại NH mở L/C 12
b) Thanh toán tại NH chỉ định thanh toán trên L/C 13
3.2. Trường hợp chiếu khấu 13
3.3. Trường hợp thanh toán chậm 14
a) Thanh toán bằng chấp nhận hối phiếu 14
b) Cam kết thanh toán khi đến hạn 16

CHƯƠNG II
THƯ TÍN DỤNG (LETTER OF CREDIT - L/C )
I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC BấN LIÊN QUAN 18
1.1. Khái niệm L/C 18
1.2. Cỏc bờn liên quan 18
a) Người yêu cầu mở thư tín dụng (Applicant) 18
b) Người thụ hưởng (Beneficiary) 18
c) NH mở hay NH phát hành thư tín dụng (Issuing bank) 19
d) NH thông báo thư tín dụng (Advising bank) 19
e) NH xác nhận (Confirming bank) 19
f) NH chỉ định (Nominating bank) 19
g) NH thanh toán (The paying bank) 20
h) NH chiết khấu (Negotiating bank) 20
i) NH chấp nhận (Accepting Bank) 20
j) NH bồi hoàn (Reimbursing bank) 20
k) NH chuyển nhượng (Transfering bank) 20
II. PHÂN LOẠI L/C 20
2.1. Chia theo tính chất có thể hủy ngang 20
a) Thư tín dụng có thể huỷ ngang (Revocable Letter of Credit) 20
b) Thư tín dụng không thể huỷ ngang (Irrevocable Letter of Credit) 20
2.2. Chia theo tính chất của L/C 20
a) Thư tín dụng không thể huỷ ngang và không thể truy đòi tiền (Irrevocable without recourse Letter of Credit) 20
b) Thư tín dụng xác nhận (Confirmed Letter of Credit) 20
c) Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable Letter of Credit) 21
d) Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving Letter of Credit) 21
e) Thư tín dụng giáp lưng (Back to Back Letter of Credit) 21
f) Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal Letter of Credit) 21
g) Thư tín dụng dự phòng (Standby Letter of Credit) 21
2.3. Chia theo thời hạn thanh toán của L/C 21
a) Thư tín dụng trả ngay (Sight Letter of Credit) 22
b) Thư tín dụng trả chậm (Deferred Letter of Credit) 22
c) Thư tín dụng điều khoản đỏ (Red Clause Letter of Credit) 22
III. NỘI DUNG CỦA L/C 23
3.1. Phần 1: thông báo người lập L/C, người thụ hưởng, NH phát hành, giá trị L/C, cách thức thanh toỏn… 23
3.2. Phần 2: cách thức chuyển giao hàng hoá, mô tả về hàng hoá chuyển giao… 28
3.3. Phần 3: các thông tin có liên quan khác: chứng từ đi kèm, NH thông báo, cam kết của NH… 20

CHƯƠNG III
RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP
I. RỦI RO ĐỐI VỚI NHÀ XUẤT KHẨU
1.1. Rủi ro từ phía nhà NK 38
a) Rủi ro do nhà NK không nhận hàng 38
b) Rủi ro do nhà NK không có khả năng thanh toán hay không có thiện chí trong giao dịch 39
c) Rủi ro do nhà XK không nắm rừ cỏc điều khoản được quy định trong L/C 41
1.2. Rủi ro từ phía NH phát hành L/C 47
II. RỦI RO ĐỐI VỚI NHÀ NHẬP KHẨU 48
2.1. Rủi ro từ phía nhà NK gây ra: Rủi ro về thời hạn mở L/C 48
2.2. Rủi ro từ phía NH mở L/C: NH này không đảm bảo khả năng thanh toán 50
2.3. Rủi ro từ phía nhà XK: 50
a) Không cung cấp hàng hóa theo đúng quy định của L/C mặc dù nhà NK đã mở L/C đã thực hiện ký quỹ ở NH. 51
b) Nhà XK không thực hiện đúng những quy định trong L/C 51
2.4. Rủi ro trong thanh toán 54
2.5. Rủi ro do hãng tàu không tin cậy, do hư hỏng mất mát khi vận chuyển 55
III. RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC NH 56
3.1. Rủi ro đối với NH phát hành 56
a) Rủi ro kỹ thuật 56
b) Rủi ro đạo đức 56
3.2. Rủi ro đối với NH thông báo 56
a) Rủi ro kỹ thuật 56
b) Rủi ro đạo đức 56
3.3. Rủi ro đối với NH xác nhận 57
a) Rủi ro kỹ thuật 57
b) Rủi ro đạo đức 57
3.4. Rủi ro đối với NH chiết khấu 57
a) Rủi ro kỹ thuật 57
b) Rủi ro đạo đức 57
3.5. Biện pháp 57
a) Đối với NH phát hành 57
b) Đối với NH xác nhận 58
c) Đối với NH thông báo 58
d) NH chiết khấu 58
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lụccách thanh toán tín dụng chứng từ là một thoả thuận mà trong đó một NH (NH mở thư tín dụng) đáp ứng những yêu cầu của khách hàng (người yêu cầu mở thư tín dụng) cam kết hay cho phép NH khác chi trả hay chấp nhận những yêu cầu cựa người thụ hưởng khi xuất trình chứng từ phù hợp với những điều kiện và điều khoản quy định trong thư tín dụng.

Quy trình mở tín dụng bắt đầu từ lúc đơn vị NK lập giấy đề nghị mở L/C gửi vào NH và kết thúc khi đơn vị XK nhận được L/C do NH thông báo chuyển đến. Toàn bộ chu trình này liên quan đến bốn bên: Đơn vị nhõp khẩu, NH mở L/C , NH thông báo và đơn vị XK, trong đó đơn vị XK và NH mở L/C đóng vai trò chủ động.
Quy trình mở L/C

Bước 1: Căn cứ vào hợp đồng mua bán ngoại thương (hay hóa đơn chào hàng) đơn vị NK viết giấy đề nghị mở thư tín dụng và gửi đến NH phục vụ cho mình. Sau khi tiếp nhận, NH sẽ kiểm tra và thông báo cho khách hàng. Bên cạnh giấy đề nghị mở L/C cần có những chứng từ quan trọng sau đây:
- Giấy phép kinh doanh xuất NK trực tiếp.
- Giấy phép NK lô hàng hay quota nhập.


Link download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement