Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#882400 Tải miễn phí nghiên cứu khoa học
LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Ngành dịch vụ bán lẻ là một trong những ngành có đóng góp lớn vào nền
kinh tế quốc gia Việt Nam với trên 15% vào GDP hàng năm, sử dụng trên 5,4
triệu lao động, tức gần 12% lực lượng lao động xã hội (Số liệu năm 2009),
doanh số bán lẻ đạt trên 50 tỉ USD năm 2009. Không chỉ vậy, thị trường bán lẻ
Việt Nam vẫn đang ở trong giai đoạn định hình và phát triển khi mà các kênh
bán lẻ truyền thống vẫn chiếm trên 70% thị phần của cả ngành bán lẻ, các kênh
phân phối hiện đại chỉ chiếm 22% doanh thu cả ngành. Trong khi đó, con số
này ở các nước khác là 51% tại Trung Quốc, 34% tại Thái Lan, 60% tại
Malaysia và 90% tại Singapore cho kênh bán lẻ hiện đại. Điều đó cho thấy,
ngành dịch vụ bán lẻ đặc biệt là kênh bán lẻ hiện đại ở Việt Nam vẫn còn phải
phát triển nhiều hơn nữa, và sẽ còn tiếp tục đóng góp nhiều hơn vào nền kinh tế
quốc gia.
Kể từ ngày 1/1/2009, thị trường bán lẻ Việt Nam chính thức mở cửa cho
các doanh nghiệp phân phối 100% vốn nước ngoài. Trước đó, rất nhiều nhà bán
lẻ nước ngoài đã có mặt ở Việt Nam như Metro Cash & Carry, Big C... Cho tới
nay thì đã có trên 10 nhà phân phối lớn trên thế giới có mặt tại Việt Nam. Hơn
thế nữa, các nhà bán lẻ nước ngoài đều đã và đang rất thành công trong việc
chinh phục thị trường bán lẻ nước ta. Điều đó đã tạo ra sức ép cạnh tranh rất
lớn cho các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại. Nhất là khi đã số nhà bán lẻ nội địa
chỉ có quy mô nhỏ, và rất nhỏ, chỉ một số ít có khả năng cạnh tranh với doanh
nghiệp ngoại như Sài Gòn Co.op Mart, Phú Thái, Hapro, Sài Gòn Nguyễn Kim,
Trần Anh ... nhưng vẫn ở thế yếu hơn.
Một ngành dịch vụ có tầm quan trọng như vậy đối với nền kinh tế quốc
gia mà lại có nguy cơ rơi vào tai của các doanh nghiệp nước ngoài, đó là điều
mà không ai mong muốn. Làm sao để các doanh nghiệp nội có thể đủ sức cạnh
tranh với doanh nghiệp ngoại, làm sao để thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ do
doanh nghiệp Việt Nam chiếm lĩnh? Đó là một câu hỏi đã và đang làm nhức
nhối nhiều nhà kinh tế nước ta. Nhận biết được tình hình đó, nhóm chúng tui đã
quyết định lấy đề tài "Phát triển doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong điều kiện
cạnh tranh và hội nhập" làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.
Trong quá trình nghiên cứu, do thời gian có hạn, cùng với đó năng lực
nghiên cứu còn nhiều yếu kém, bài nghiên cứu của chúng tui khó tránh khỏi
những sai sót cả về hình thức lẫn nội dung. Bởi vậy rất mong nhận được sự
thông cảm và các ý kiến đóng góp và giúp đỡ của mọi người, để chúng tui có
thể tiếp tục hoàn thiện hơn nữa mong muốn góp sức cho doanh nghiệp bán lẻ
nội địa Việt Nam trong thời hội nhập.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Sau hơn 6 tháng tìm hiểu và nghiên cứu, nhóm đã nắm được khá rõ
những đặc điểm của thị trường bán lẻ cũng như thực trạng của các doanh
nghiệp bán lẻ ở Việt Nam. Từ đó, nhóm đã tiếp tục nghiên cứu những hướng đi
cần thiết cho các nhà bán lẻ nội địa và đề ra các giải pháp cụ thể để giúp các
doanh nghiệp đạt được các mục tiêu, hướng đi đó. Tuy nhiên, do thời gian có
hạn, nhóm không thể kịp hoàn thiện mọi giải pháp đã nghiên cứu, cho nên
trong khuôn khổ bài viết, nhóm chỉ đề ra những giải pháp đã được nghiên cứu
cụ thể và khả thi nhất.
3. Đối tƣợng, mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam
Mục đích nghiên cứu: tìm hiểu rõ về thực trạng các của nhà bán lẻ nội
địa, đưa ra những nhận xét và từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao sức cạnh
tranh cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập

4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu tài liệu, tổng hợp phân
tích lý thuyết, xây dựng giả thuyết, phương pháp phân tích SWOT.
Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: quan sát, thực nghiệm, phỏng vấn.
5. Phạm vi nghiên cứu
Về mặt không gian, phạm vi nghiên cứu chính của nhóm thị trường bán
lẻ Việt Nam, tập trung vào hệ thống bán lẻ hiện đại Việt Nam.
Về mặt thời gian, nhóm nghiên cứu chủ yếu trong khoảng thời gian 10
năm trở lại đây.
6. Kết quả nghiên cứu dự kiến
Trình bày được cụ thể đặc điểm thị trường bán lẻ Việt Nam, thực trạng
hoạt động của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong hội nhập
Đưa ra các nhận xét, đánh giả của các chuyên gia cũng như ý kiến đánh
giá của nhóm về các thực trạng đã nghiên cứu.
Thành công trong việc xây dựng định hướng phát triển cho các nhà bán
lẻ nội địa, đưa ra được một số giải pháp cụ thể để giúp các doanh nghiệp đạt
được các định hướng đã nêu.
CHƢƠNG I
TỔNG QUAN VỀ BÁN LẺ VIỆT NAM VÀ SỰ CẦN THIẾT
PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ NỘI ĐỊA

1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM
1.1 Thị trƣờng bán lẻ Việt Nam là một môi trƣờng đầy tiềm năng
Kể từ khi đất nước ta thực hiện chính sách mở cửa thị trường, nền kinh tế
đã từng bước tăng trưởng và phát triển. Sản xuất phát triển, thu nhập của người
dân ngày một tăng, nhu cầu tiêu dùng cũng vì thế trở nên đa dạng. Hàng hóa trên
thị trường luôn được thay đổi phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Lĩnh vực
phân phối bán lẻ của Việt Nam cũng đang trên đà tăng trưởng mạnh. Trong vòng
10 năm từ 1996 tới 2006, doanh thu bán lẻ đã tăng 3 lần, đạt 36.3 tỷ USD vào
năm 2006. Tốc độ tăng trưởng trong những năm qua cũng khá cao, từ năm 2002
đến nay luôn đạt trên 10%/năm:
Biều đồ 1: Doanh thu và tốc độ tăng trƣởng trong lĩnh vực phân phối bán lẻLink tải: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement