Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#881339 Tải miễn phí luận văn

1.1 Lý do hình thành đề tài
Ngày nay, trong điều kiện khắc nghiệt của thương trường, cạnh tranh về nguồn
nhân lực luôn là vấn đề nóng bỏng tại các công ty. Và bởi vậy, để thu hút nhân tài,
các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực
mà theo đó, mức lương thưởng cùng nhiều chế độ đãi ngộ khác luôn được lãnh
đạo các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
Vấn đề quản lý con người bao gồm nhiều khía cạnh : chấm công, tính lương,
sàng lọc, tuyển dụng nhân viên, đào tạo, huấn luyện, đánh giá công việc của nhân
viên, soạn thảo các chính sách lương thưởng, các chế độ đãi ngộ lao động…
Nhưng một trong những vấn đề quan trọng nhất mà các chuyên gia quản trị nhân
sự không thể bỏ qua là việc hoạch định và thực hiện các chiến lược phát triển
nguồn nhân lực, thu hút nhân tài về làm việc cho công ty đồng thời không để họ
thấp thỏm với tâm lý “đứng núi này trông núi nọ”.
Theo kết quả từ một nghiên cứu của hai công ty Walker Information và
Hodson Institute gần đây cung cấp một số thông tin về sự trung thành của nhân
viên trong doanh nghiệp như sau :
9 Chỉ có 24% nhân viên thấy rằng họ thật sự trung thành, thật sự cam kết
đóng góp vào những mục tiêu, những hoạt động của công ty và sẵn sàng ở
lại làm việc trong doanh nghiệp ít nhất hai năm.
9 Có đến 33% nhân viên trong doanh nghiệp không hề có một cam kết,
một kế hoạch tồn tại trong doanh nghiệp lâu dài.
9 Nhưng có đến 39% nhân viên được xem là bị miễn cưỡng làm việc. Họ
ở lại làm việc chỉ vì một vài nguyên nhân nào đó (lương bổng, vị nể, quen

biết, chờ tìm việc khác…) mà chẳng hề có một kế hoạch cụ thể nào nhằm
mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
Tất cả những nhà quản lý, những chủ doanh nghiệp đều nhìn nhận rằng họ phải
luôn trả giá rất cao cho việc ra đi của những cộng sự then chốt. Một trong những
tác hại thường thấy là sự ra đi của những cộng sự then chốt sẽ kéo theo những
khách hàng sang trọng. Các nghiên cứu cho thấy có đến 70% lý do khách hàng rời
bỏ doanh nghiệp đều liên quan đến sự ra đi của những nhân viên then chốt. Không
những thế, nếu liên tục có sự ra đi của những nhân vật then chốt thì sẽ gây nên
những cơn sóng ngầm ra đi của toàn thể nhân viên còn lại.
Hiện nay, ở Việt Nam vấn đề làm sao giữ chân được nhân viên là một vấn đề
đau đầu cho các nhà quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là sau khi
Việt Nam gia nhập WTO, các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu mở rộng sản
xuất kinh doanh thì ngoài việc rất cần nguồn nhân lực có có chất lượng cao, thì
còn phải biết cách làm thế nào để giữ chân được những nhân viên có năng lực để
tránh việc bị chảy máu chất xám, đây là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp.
Như vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp cần nhận dạng, xem xét, đánh giá
đúng các yếu tố có ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên, dựa trên cơ sở đó
doanh nghiệp sẽ có những hướng đi phù hợp trong công tác quản trị nguồn nhân
lực, nhằm có những động thái tích cực để giữ chân những nhân tài cho doanh
nghiệp tránh hiện tượng chảy máu chất xám trong tương lai. Đó là lý do tui đã
chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong tổ
chức”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của đề tài này là :
¾ Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong các
doanh nghiệp hiện nay.
¾ Đo lường mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự trung thành của nhân
viên.
¾ Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng có thể đóng góp cho các nghiên cứu tương
tự sâu hơn về sự trung thành của người lao động trong các doanh nghiệp nhằm
có định hướng nâng cao khả năng quản trị hay đầu tư của doanh nghiệp.
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là những người hiện nay đang làm việc trong các tổ chức
kinh tế như : Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư
nhân, Công ty nhà nước, Công ty liên doanh, và Doanh nghiệp 100% vốn nước
ngoài.
Vì năng lực và thời gian có hạn, cá nhân tui sẽ nghiên cứu trên cơ sở điều tra
các đối tượng hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí
Minh với vị trí công tác là : nhân viên, tổ trưởng/chuyên viên, quản lý.
1.4 Phương pháp nghiên cứu
Việc nghiên cứu thực hiện theo 2 giai đoạn :
Giai đoạn 1 : sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm khẳng định và
bổ sung những tiêu chí đánh giá, điều chỉnh thang đo và xây dựng bảng câu hỏi
phục vụ cho quá trình nghiên cứu định lượng.
Giai đoạn 2 : sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Từ các biến đo
lường ở giai đoạn nghiên cứu định tính, xác định các nhân tố và các thuộc tính đo
lường. Sau khi hiệu chỉnh thang đo cuối cùng được sử dụng cho phỏng vấn chính
thức.
Mẫu và thông tin mẫu : khảo sát định lượng thực hiện tại khu vực Thành phố
Hồ Chí Minh. Đối tượng chọn mẫu là những người hiện đang làm việc trong các
doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành phỏng vấn trực tiếp bằng bảng
câu hỏi. Phương pháp lấy mẫu chọn ngẫu nhiên một số học viên tại các lớp học
ban đêm (tại chức, văn bằng 2, cao học, …) ở một số trường Đại học tại Thành

phố Hồ Chí Minh (Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Mở Thành
phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Công Nghiệp, …). Mô
hình đo lường gồm 29 biến quan sát, sử dụng thang đo Likert 5 bậc khoảng (từ 1:
hòan tòan không đồng ý đến 5: hòan tòan đồng ý) để lượng hóa và 07 giả thiết,
.theo quy tắc tối thiểu là : 5 x 3 = 15 mẫu cho một biến đo lường (Bentle & Chou,
1987), do đó số mẫu tính toán ban đầu là : 29 x 15 = 435.
Thu thập và phân tích dữ liệu : Sử dụng kỹ thuật xử lý dữ liệu bằng phần mềm
SPSS 11.5, tiến hành kiểm định thông qua các bước: (1) đánh giá sơ bộ thang đo
và độ tin cậy của biến đo lường bằng hệ số Cronbach Alpha và độ giá trị (factor
loading) bằng phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis), (2)
kiểm định các giả thuyết mô hình cấu trúc và độ phù hợp tổng thể mô hình. Tiếp
theo thực hiện kiểm định T-Test & phân tích ANOVA (Analysis Of Variance)
giữa các nhóm đối tượng khác nhau với các thành phần của mô hình cấu trúc đã
được kiểm định nhằm tìm ra sự khác biệt có ý nghĩa của một vài nhóm cụ thể.
1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Kết quả nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của
nhân viên. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực cần thiết để
điều chỉnh hay xây dựng các chính sách về nhân sự cho phù hợp. Đồng thời đưa
ra những cách kích thích động viên nhân viên đúng đắn, nhằm giữ chân
được nhân viên giỏi cho doanh nghiệp.
1.6 Kết cấu luận văn
Nội dung của luận văn bao gồm 5 chương :
Chương 1: Tổng quan
Gồm những nội dung : lý do hình thành đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng
và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.
Gồm những nội dung : một số lý thuyết về lòng trung thành của nhân viên, các
thành phần liên quan đến sự trung thành của nhân viên như : thu nhập cao, điều
kiện làm việc thuận lợi, sự phù hợp mục tiêu, hỗ trợ từ cấp trên, đồng nghiệp ủng
hộ, khen thưởng công bằng, trao quyền. Mô hình nghiên cứu.
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Gồm những nội dung : trình bày phương pháp nghiên cứu chi tiết, kết quả
nghiên cứu định tính, hiệu chỉnh thang đo, thông tin mẫu.
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Gồm những nội dung : phân tích dữ liệu và trình bày kết quả phân tích dữ liệu.
Chương 5: Kết luận và kiến nghị
Gồm những nội dung : tóm tắt và thảo luận kết quả nghiên cứu, đóng góp của
đề tài, ý nghĩa thực tiễn của đề tài và đề xuất một số giải pháp áp dụng kết quả
nghiên cứu vào thực tiễn, hạn chế của đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp
theo.

Link tải:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement