Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#879099 Lời mở đầu
Khi nói về cơ cấu kinh tế quốc dân, Nghị quyết 6 của Ban chấp hành Trung
ương khoá V đã nhận định: “bằng một cơ cấu kinh tế hợp lý và một cơ chế quản lý
thích hợp chúng ta sẽ có khả năng tạo ra một chuyển biến mạnh trong đời sống kinh
tế - xã hội”. Đối với ngoại thương cũng vậy, việc thay đổi cơ chế quản lý mà không
đi đôi với việc xác định một chính sách cơ cấu đúng đắn sẽ không thể phát triển
ngoại thương được nhanh chóng và có hiệu quả.
Trong nhữn g n ăm 80, Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách và biện
pháp quan trọng để tăng cường công tác xuất khẩu nhằm đáp ứng nhập khẩu. Song
những chính sách và b iện pháp đó còn mang tính chất chắp vá và bị động, chỉ chú ý
nhiều đến vấn đề đổi mới cơ chế nhưng chưa giúp xác định được cơ cấu xuất khẩu
(và nhập khẩu) lâu dài và thích ứng. Do đó, trong việc tổ chức sản xuất hàng hóa và
cung ứng dịch vụ cho xuất khẩu còn nhiều lúng túng và bị động. Việc xác định
đúng cơ cấu xuất khẩu sẽ có tác dụng:
Định hướng rõ cho việc đầu tư sản xuất hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu tạo nên
những mặt hà n g c hủ lực xuất khẩu có giá trị cao và có sức cạnh tranh trên thị trường
thế giới .
Định hướng rõ việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật cải tiến sản xuất hàng xuất khẩu.
Trong điều kiện thế giới ngày nay khoa học - kỹ thuật ngày càng trở thà n h một yếu
tố sản xuất trực tiếp, không tạo ra được những sản phẩm có hàm lượng khoa học -
kỹ thuật cao sẽ khó cạnh tranh trong xuất khẩu.
Cho phép chuẩn bị thị trường trước để thực hiện cơ cấu. Trước đây, trong điều kiện
cơ cấu xuất khẩu được hình thành trên cơ sở “năng nhặt chặt bị” rất bị động trong

khâu chuẩn bị thị trường tiêu thụ. Vì vậy, có nhiều lúc có hàng không biết xuất khẩu
đi đâu, rất khó điều hoà giữa sản xuất và tiêu thụ.
Tạo cơ sở để hoạch định các chính sách phục vụ và khuyến khích xuất khẩu đúng
địa chỉ, đúng mặt hàng và đúng mức độ. Qua đó có thể khai thác các thế mạnh xuất
khẩu của đất nước.
Đối với nước ta từ trước đến nay cơ cấu xuất khẩu nói chung còn manh mún và bị
động. Hàng xuất khẩu chủ yếu còn là những sản phẩm thô, hàng sơ chế hay những
hàng hoá truyền thống như nông sản, lâm sản, thuỷ sản, hàng thủ công mỹ nghệ và
một số khoáng sản. Với cơ cấu xuất khẩu như vậy, chúng ta không thể xây dựng
một chiến lược xuất khẩu hiện thực và có hiệu quả.
Từ những thực tiễn khách quan trên đây, một yêu cầu cấp bách được đặt ra là
phải đổi mới cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam hiện nay như thế nào, làm
thế nào để thay đổi có cơ sở khoa học, có tính khả thi và đặc biệt là phải dịch
chuyển nhanh trong điều kiện tự do hoá thương mại ngày nay.
Với lý do trên, em đã chọn đề tài nghiên cứu: “Một số vấn đề về chuyển dịch
xuất khẩu hàng linh kiện điện tử của Việt Nam trong thời gian tới” nhằm đưa ra
những lý luận cơ bản về cơ cấu hàng hoá xuất khẩu, khảo sát thực trạng và đề ra các
giải pháp đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam trong những năm tới.
Đề tài này kết cấu gồm 3 chương:
- Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về xuất khẩu và chuyển dịch xuất khẩu.
- Chương 2: Thực trạng xuất khẩu và chuyển dịch hàng xuất khẩu của Việt Nam
trong thời gian qua.

Link download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement