Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#878154 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 3
1.1.1. Khái niệm cho vay: 5
1.1.2. Phân loại cho vay: 6
1.1.2.1. Theo đối tượng khách hàng: 6
1.1.2.2. Theo mục đích sử dụng vốn vay: 6
1.1.2.3. Theo cách cho vay: 7
1.1.2.4. Theo thời hạn 8
1.1.2.5. Các căn cứ khác 9
1.2. Hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của NHTM: 10
1.2.1. Khái niệm và phân biệt với cho vay trung –dài hạn: 10
1.2.2. Các hình thức cho vay ngắn hạn chủ yếu: 16
1.2.2.1. Cho vay thấu chi 16
1.2.2.2. Cho vay trực tiếp từng lần 17
1.2.2.3. Cho vay theo hạn mức 18
1.2.2.4. Cho vay luân chuyển 19
1.3. Chất lượng cho vay ngắn hạn 20
1.3.1. Quan niệm về chất lượng cho vay ngắn hạn 20
1.3.2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn 21
1.3.2.1. Nhóm các chỉ tiêu định tính 21
1.3.2.2. Nhóm các chỉ tiêu định lượng 23
1.3.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của NHTM 25
1.3.4. Các điều kiện để một khoản vay ngắn hạn có chất lượng 30
1.3.4.1. Các điều kiện về phía NHTM 30
1.3.4.2. Các điều kiện về phía doanh nghiệp 32
1.3.4.3. Các điều kiện khác 33
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ 35
2.1. Giới thiệu về ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ: 35
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: 35
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban của chi nhánh NHCT Phú Thọ: 38
2.1.3. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Phú Thọ trong một vài năm gần đây: 41
2.1.3.1. Huy động vốn 41
2.1.3.2. Tình hình sử dụng vốn: 44
2.1.3. Hoạt động tài trợ thương mại và kinh doanh mua bán ngoại tệ: 48
2.1.3.4. Các hoạt động khác: 50
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng: 50
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ 51
2.2.1. Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng 51
2.2.2. Cho vay ngắn hạn đối với khối doanh nghiệp quốc doanh tại NHCT Phú Thọ: 53
2.2.3. Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 56
2.3. Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp: 59
2.3.1. Chỉ tiêu định lượng: 59
2.3.1.1. Tăng trưởng dư nợ ngắn hạn đối với doanh nghiệp: 59
2.3.1.2. Vòng quay vốn ngắn hạn 61
2.3.1.3. Trạng thái các khoản vay ngắn hạn của doanh nghiệp tại ngân hàng: 61
2.3.2. Các chỉ tiêu định tính: 64
2.3.3. Đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ: 65
2.3.3.1. Những kết quả đạt được 65
2.3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 65
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ........................................................73
3.1. Định hướng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ 73
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng công thương Phú Thọ 74
3.2.1. Tạo nguồn vốn ổn định 74
3.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay 77
3.2.4. Đảm bảo thực hiện tốt hơn quy trình cho vay 80
3.2.5. Tăng cường công tác quản lý tín dụng 81
3.2.6. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ 84
3.2.7. Thực hiện marketing ngân hàng hiệu quả 85
3.3. Một số kiến nghị: 87
3.3.1. Đối với NHCT Việt Nam 88
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 89
3.3.3. Đối với Nhà nước 90
KẾT LUẬN 91

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong các hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM), cho vay là hoạt động chủ yếu. Trong những năm gần đây, các ngân hàng thương mại đã mở rộng cho vay trung và dài hạn, song cho vay ngắn hạn vẫn luôn là hoạt động chủ đạo, đặc biệt là đối với thị trường ngân hàng – tài chính Việt Nam.
Trong cho vay ngắn hạn, việc mở rộng quy mô cho vay không thể tách rời việc nâng cao chất lượng cho vay. Do đó, nâng cao chất lượng cho vay là yêu cầu cấp thiết đối với sự tồn tại và phát triển của NHTM, là yêu cầu của nền kinh tế.
Tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ, do đặc trưng là ngân hàng phục vụ cho công nghiệp và thương mại nên cho vay ngắn hạn nói chung và cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nói riêng là khoản mục cho vay có tỉ trọng lớn nhất. Từ những vấn đề trên, em đã chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề là làm rõ lí luận về chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại, bước đầu đưa lí luận kiểm nghiệm, áp dụng trong thực tiễn để hiểu sâu sắc hơn vấn đề nghiên cứu.
3. Phạm vi nghiên cứu:
Chuyên đề nghiên cứu hoạt động cho vay của NHTM về khía cạnh chất lượng và chỉ giới hạn ở hình thức cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp.
Chuyên đề chọn điểm nghiên cứu thực tiễn tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ, thời gian nghiên cứu là từ năm 2006 đến 2008.
4. Kết cấu của chuyên đề:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu, chuyên đề được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại NHTM
Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ.
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ.
Em xin chân thành Thank sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy giáo ThS. Nguyễn Đức Hiển, cùng sự giúp đỡ của Ban Giám đốc và các cô chú, các anh chị trong phòng Khách hàng doanh nghiệp ngân hàng công thương tỉnh Phú Thọ đã giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Trong bài viết, không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong có được ý kiến đóng góp và chỉ bảo của các thấy cô để bài viết hoàn thiện hơn.

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement