Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#877632 MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2
1.1 Tín Dụng 2
1.1.1 Khái Niệm: 2
1.1.2 Phân loại tín dụng: 2
1.2 Rủi ro tín dụng 3
1.2.1 Khái niệm: 3
1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 4
1.2.3 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng: 6
1.2.4 Thiệt hại từ rủi ro tín dụng: 9
1.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng: 10
1.3.1 Nguyên tắc Basel về quản trị rủi ro tín dụng: 10
1.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng: 12
1.4 Một số tiêu chí đánh giá rủi ro, chất lượng tín dụng: 17
1.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ở một số nước trên thế giới: 19
1.5.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc: 19
1.5.2 Kinh nghiệm của Nhật Bản: 20
1.5.3 Kinh nghiệm của Mỹ và Châu Âu – xử lý nợ xấu 21
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM 22
2.1 Giới thiệu về Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam: 22
2.1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 24
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển: 25
2.1.3 Tình hình tài chính giai đoạn 2009-2011: 27
2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam: 28
2.2.1 Tình hình dư nợ: 28
2.2.2 Cơ cấu tín dụng: 29
2.2.2 Cơ cấu tín dụng theo thành phần kinh tế: 30
2.2.3 Tình hình chất lượng tín dụng: 31
2.2.4 Thực trạng các loại hình rủi ro tín dụng xảy ra tại Tổng công ty: 32
2.2.5 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty: 34
2.3 Thực trạng các nguyên nhân phát sinh rủi ro tại Tổng công ty: 38
2.3.1 Nguyên nhân khách quan: 38
2.3.2 Nguyên nhân từ khách hàng: 39
2.3.3 Nguyên nhân từ Tổng công ty: 40
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DỰA TRÊN CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG VÀ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 43
3.1 Giải pháp hoàn thiện chất lượng công tác thu thập thông tin 43
3.2 Nâng cao chất lượng công tác phân tích - thẩm định khách hàng và phương án vay vốn 44
3.3 Tăng cường giám sát việc sử dụng vốn vay và các luồng tiền thanh toán của khách hàng 47
3.4 Giải pháp hoàn thiện quy trình cấp tín dụng: 47
3.5 Giải pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ về tín dụng 48
3.6 Nâng cao trình độ cán bộ 49
3.6.1 Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nhiệp 49
3.6.2 Yêu cầu về trình độ quản lý 50
3.6.3 Các kỹ năng cá nhân, kỹ năng xã hội 51
3.6.4 Yêu cầu về đạo đức cán bộ 51
3.7 Phát triển công nghệ tài chính 52
3.7.1 Tiêu chuẩn hoá và hiện đại hoá tất cả các nghiệp vụ tín dụng 53
3.7.2 Đa dạng hoá các loại hình nghiệp vụ 53
3.7.3 Đầu tư vào những kỹ thuật tiên tiến nhằm hạn chế các rủi ro do thông tin không kịp thời, chính xác 54
3.7.4 Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực cho các chi nhánh trực thuộc 54
KẾT LUẬN 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ

BẢNG
Bảng 2.1: Những sự kiện nổi bật 25
Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2009-2011 27
Bảng 2.3: Tổng dư nợ của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí 28
Bảng 2.4: Phân loại tín dụng theo kỳ hạn tài Tổng công ty Tài chính Dầu khí 29
Bảng 2.5 : Phân loại tín dụng theo loại hình cho vay của Tổng công ty Tài chính dầu khí 30
Bảng 2.6: Phân tích chất lượng nợ vay của Tổng công ty Tài chính Dầu khí 31

SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng 4
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam 24
Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức hoạt đông tín dụng 34


LỜI MỞ ĐẦU

Xu hướng tự do hóa trong lĩnh vực tài chính đã tạo ra cơ hội cho các nhà ngân hàng thương mại mở rộng hoạt động về mặt địa lý, giúp cho các nhân hàng hạn chế được những tổn thương do những thay đổi điều kiện kinh tế trong nước. Tuy nhiên, cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính trên phạm vi toàn cầu cũng tạo ra một thị trường tài chính rủi ro hơn. Trong bối cảnh đó, không một công ty tài chính hay một ngân hàng nào có thể tồn tại lâu dài mà không có hệ thống quản lý rủi ro hữu hiệu. Việc xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro tín dụng nói riêng có vai trò sống còn đối với hoạt động hệ thống ngân hàng-tài chính
Xuất phát từ nhận thức trên, nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề cùng với việc nghiên cứu tình hình quản trị rủi ro tín dụng thực tế tại Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt nam, em xin chọn đề tài “ Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam” cho báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Báo cáo thực tập chuyên đề tốt nghiệp nghiệp có kết cấu làm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng
Chương II: Thực trạng về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt đông quản trị rủi ro tín dụng
Em xin chân thành Thank sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn và ban lãnh đạo Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt nam đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này.


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement