Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#874211 Tải miễn phí luận văn
Chưa bao giờ trong lịch sử nước ta, kinh doanh xuất nhập khẩu (XNK) lại
có vai trò quan trọng hơn lúc n,y. Kinh doanh XNK không chỉ đóng vai trò l,
cầu nối cho giao lưu kinh tế giữa Việt nam v, thế giới m, còn l, động lực phát
triển cho các lĩnh vực kinh tế trong nước v, nâng cao sức cạnh tranh của to,n bộ
nền kinh tế.
Tuy nhiên, kinh doanh XNK bên cạnh những mặt tích cực còn đem theo
nhiều rủi ro, tổn thất khó dự đoán, lường trước. Rủi ro, tổn thất trong kinh doanh
XNK đa dạng, phong phú, phức tạp song hầu hết xảy ra trong quá trình thực hiện
hợp đồng bởi đây l, quá trình d,i nhất, bất định nhất v, chịu ảnh hưởng của
nhiều yếu tố không thể kiểm soát được.
Rủi ro, tổn thất xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng XNK l, hiện
tượng phổ biến do môi trường kinh doanh XNK có nét đặc trưng l, luôn tiềm ẩn
các nhân tố l,m gia tăng rủi ro như sự khác biệt về luật pháp, văn hoá, tập quán,
ngôn ngữ, chủ thể hợp đồng... Ngo,i ra, quá trình thực hiện hợp đồng còn gắn
chặt với các mặt kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương như l,m thủ tục hải quan, giao
nhận h,ng hoá XNK, thuê t,u, mua bảo hiểm, khiếu nại, kiện tụng, đây vốn dĩ l,
những nghiệp vụ phức tạp, chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro, tổn thất.
Rủi ro, tổn thất thường xuyên xảy ra kéo theo nhiều thiệt hại, đe doạ tới
hiệu qủa của thương vụ, ảnh hưởng tới sự tồn tại v, phát triển của doanh nghiệp
v, to,n bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, rủi ro, tổn thất v, hạn chế rủi ro, tổn thất trong
thực hiện hợp đồng XNK còn l, phạm trù khá mới mẻ v, chưa nhận được sự
quan tâm thích đáng của các nh, nghiên cứu cũng như từ phía các doanh nghiệp.
Do đó, nghiên cứu về rủi ro, tổn thất trong quá trình thực hiện hợp đồng XNK v,
các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro, tổn thất l, việc l,m vừa có ý nghĩa lý
luận vừa có ý nghĩa thực tiễn cao.
Rủi ro, tổn thất trong thực hiện hợp đồng XNK l, một mảng đề t,i rất
rộng, song trong phạm vi của khoá luận n,y, người viết chỉ có tham vọng nghiên
cứu rủi ro, tổn thất giới hạn trong quá trình thực hiện hợp đồng XNK h,ng hoá
hữu hình v, thực trạng vấn đề n,y của các doanh nghiệp Việt Nam từ đầu thập kỉ
90 trở lại đây với mục đích tìm ra nguyên nhân rủi ro, tổn thất, từ đó đưa ra một
số kiến nghị về hạn chế phòng ngừa rủi ro, tổn thất trong quá trình thực hiện hợp
đồng XNK tại Việt nam.
Để giải quyết vấn đề n,y, người viết lựa chọn cách tiếp cận từ cái chung
đến cái riêng, từ những vấn đề vĩ mô đến vi mô thông qua một số phương pháp
nghiên cứu: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, tư duy lôgic, phỏng vấn`điều
tra, thống kê, phân tích` tổng hợp, đối chiếu` so sánh.
Nhằm l,m sáng tỏ nội dung cơ bản của khoá luận, khoá luận được kết cấu
l,m 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về rủi ro, tổn thất trong quá trình thực hiện hợp
đồng XNK.
Chương 2: Thực trạng về rủi ro, tổn thất trong quá trình thực hiện hợp
đồng XNK của các doanh nghiệp Việt nam từ năm 1990 đến nay.
Chương 3: Một số biện pháp hạn chế rủi ro, tổn thất trong quá trình thực
hiện hợp đồng XNK.
Do những hạn chế về hiểu biết v, kinh nghiệm của người viết, khoá luận
không thể không có những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp, phê
bình của thầy cô, bè bạn v, độc giả để vấn đề “Rủi ro, tổn thất trong quá trình
thực hiện hợp đồng XNK v, một số biện pháp hạn chế phòng ngừa” có tác dụng
thiết thực hơn nữa đối với hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt
nam v, rộng hơn l, đối với nền kinh tế nước nh,.


Link download cho ae ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank nhé :club:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement