Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#871673 Tải miễn phí luận văn Nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn đối với DNNVV tại Ngân hàng phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) chi nhánh Nghệ An
MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, SƠ DỒ
LỜI MỞ ĐẦU ..1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Bố cục của đề tài 3

NỘI DUNG
PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (MHB) CHI NHÁNH TỈNH NGHỆ AN 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của MHB chi nhánh Nghệ An 3
1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động 4
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 4
1.2.2. Các phòng ban, chức năng, nhiệm vụ 7
1.3. Đặc điểm hoạt động của MHB – Chi nhánh Nghệ An. 15
1.3.1. Công tác huy động vốn và hoạt động tín dụng 15
1.3.1.1. Công tác huy động vốn 15
1.3.1.2. Về hoạt động tín dụng 17
1.3.2. Hoạt động thanh toán 20
1.4. Đặc điểm về nguồn lực của MHB – Chi nhánh Nghệ An 20


PHẦN 2 : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CHI NHÁNH NGHỆ AN 22

2.1. Thực trạng về hiệu quả cho vay ngắn hạn đối với DNNVV tại MHB chi nhánh Nghệ An 22
2.1.1. Doanh số cho vay 22
2.1.2. Dư nợ cho vay 23
2.1.3. Nợ quá hạn và nợ xấu 24
2.1.4 Hiệu quả về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với DNNVV 25
2.1.5 Đánh giá về hiệu quả cho vay ngắn hạn đối với DNNVV 28
2.1.5.1 Những kết quả đạt được 28
2.1.5.2 Những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân 29
2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn đối với DNNVV tại MHB chi nhánh Nghệ An 35
2.2.1 Định hướng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với DNNVV 35
2.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn đối với DNNVV tại MHB chi nhánh Nghệ An 38
2.2.2.1 Hoàn thiện quy trình cho vay đối với DNNVV 38
2.2.2.2 Hoàn thiện các cách thanh toán 39
2.2.2.3 Hoàn thiện các cách thu lãi 40
2.2.2.4 Nâng cao trình độ chuyên môn 42
2.2.2.5 Mở rộng hoạt động địa bàn cho vay 43
2.2.2.6 Tăng cường công tác Marketing, kênh tiếp cận đối với DNNVV 43
2.2.2.7 Xây dựng chính sách khách hàng linh hoạt 43
2.2.2.8 Hoàn thiện chương trình tin học trong nghiệp vụ cho vay tại chi nhánh 45
2.3. Kiến nghị 45
2.3.1 Kiến nghị với MHB 45
2.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 46
2.3.3 Kiến nghị với Chính phủ 46
2.3.4 Kiến nghị với DNNVV 47
KẾT LUẬN 49
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
NHẬT KÝ THỰC TẬP 52
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 53


Link download cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement