Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#868224 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 3
1.1 Một số khái niệm cơ bản. 3
1.1.1 Động lực lao động. 3
1.1.2 Tạo động lực trong lao động. 6
1.2 Những nội dung cơ bản của tạo động lực và các yếu tố ảnh hưởng. 8
1.2.1 Nhóm nhân tố thuộc về bản thân người lao động. 8
1.2.2 Các nhân tố thuộc về công ty. 9
1.3 Các học thuyết tạo động lực. 11
1.3.1 Hệ thống nhu cầu của Maslow. 11
1.3.2 Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner. 11
1.3.3 Học thuyết kỳ vọng. 12
1.3.4 Học thuyết công bằng. 12
1.3.5 Học thuyết hệ thống 2 yếu tố. 13
1.3.6 Học thuyết đặt mục tiêu. 13
1.3 Phương hướng và các hình thức tạo động trong lao động. 14
1.4 Sự cần thiết phải tạo động lực cho người lao động. 18
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG LỰC. 20
2.1 Những đặc điểm chủ yếu của công ty. 20
2.1.1Quá trình hình thành phát triển, chức năng-nhiệm vụ của công ty. 20
2.1.2 Đặc điểm tổ chức, chức năng và nhiệm vụ. 24
2.1.3Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật 24
2.1.4Đặc điểm về lao động. 24
2.2 Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH Thương Mại Đồng Lực. 24
2.2.1 Tiền lương. 24
2.2.2 Tiền thưởng. 24
2.2.3 Tạo động lực lao động thông qua phụ cấp, phúc lợi và dịch vụ. 24
2.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 24
2.2.5 Bố trí và sắp xếp nguồn nhân lực 24
2.2.6 Một số công cụ tạo động lực khác. 24
2.2.7 Đánh giá hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động. 24
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG LỰC. 24
3.1 Mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới. 24
3.1.1 Những nghành nghề kinh doanh. 24
3.1.2 Các mặt hàng kinh doanh. 24
3.1.3 Công tác nhân sự trong công ty. 24
3.2 Các biện pháp hoàn thiện công tác tạo động lực tại công ty TNHH Thương Mại Đồng Lực. 24
3.2.1 Hoàn thiện công tác tiền lương. 24
3.2.2 Công tác tiền thưởng. 24
3.2.3 Các hoạt động phúc lợi và dịch vụ. 24
3.2.4 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 24
3.2.5 Công tác bố trí và sắp xếp nguồn nhân lực 24
3.2.6 Công tác tuyển dụng. 24
3.2.7 Các biện pháp khác. 24
KẾT LUẬN. 24
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 24
PHỤ LỤC 24Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement