Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#864492 Tải miễn phí Tiểu luận nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Cho vay du học tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

PHẦN I:
GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG
NAM .


Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) được thành lập 19/05/1993 với số
vốn ban đầu 10 tỷ đồng. Năm đầu, Southern Bank đạ t tổng vốn huy động 31,2 tỷ đồng; dư
nợ 21,6 tỷ đồng; lợi nhuận 258 triệu đồng. Với mạng lưới tổ chức hoạt động là 01 Hội sở và
01 chi nhánh.
Trước những khó khăn của nền kinh t ế thị trường còn non trẻ và sự t ác động mạnh
của cuộc khủng hoảng t ài chính khu vực (1997), Ngân hàng Nhà nước đã chủ trương tập
trung xây dựng hệ thống ngân hàng thương mạ i vững mạnh. Theo chủ trương đó, Hội đồng
Quản tr ị ngân hàng đã đề ra những chiến lược tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển sau
này của Southern Bank:

Phát triển năng lực tài chính lành mạnh, vững vàng đáp ứng mọi nhu cầu hoạ t động
kinh doanh và phát tri ển kinh tế
 Xây dựng bộ máy quản lý điều hành có năng lực chuy ên môn giỏi, đạo đức tốt và
trách nhiệm cao. Bảo đảm cho mỗi bước đi của Southern Bank luôn đúng hướng, an
toàn và phát tri ển bền vững.
 Trải rộng mạng lưới hoạt động tại các vùng kinh t ế trọng điểm của cả nước, góp phần
tạo động lực t ích cực cho phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của từng khu vực, đưa
Southern Bank trở thành ngân hàng đa phần sở hữu lớn mạnh theo mô hình Ngân hàng
thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân.


Theo chiến lược đó, Southern Bank đã tiến hành sáp nhập các ngân hàng và các tổ
chức tín dụng trong giai đoạn 1997 – 2003:
1. Sáp nhập Ngân hàng TMCP Đồng Tháp năm 1997.
2. Sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Nam năm 1999.
3. Năm 2000 mua Qũy Tín Dụng Nhân Dân Định Công Thanh Trì Hà Nội.
4. Năm 2001 sáp nhập Ngân hàng TMCP Nông Thôn Châu Phú.
5. Năm 2003 Sáp nhập Ngân hàng TMCP Nông Thôn Cái Sắn, Cần Thơ.
Bằng niềm tin vững chắc và lòng nhiệ t huyết của Ban lãnh đạo cùng với đội ngũ
nhân viên năng động, Southern Bank đã có những bước đi vững chắc và đầy ấn tượng. Trải
qua nhiều thăng t rầm, đến 2007 Southern Bank đã có mạng lưới hoạt động là 70 chi nhánh,
phòng giao dịch và công ty trực thuộc trên toàn quốc và sẽ tăng lên thành 73 điểm; vốn điều
lệ tăng lên 1.434 tỷ 210 tri ệu đồng và dự tính là 3000 tỷ đồng.
Đến nay, Southern Bank trở thành một ngân hàng thương mạ i cổ phần phát triển
mạnh, bền vững và tạo được niềm tin của khách hàng: vốn điều lệ Southern Bank là 1.434
tỷ 210 triệu đồng, mạng lưới hoạ t động 84 chi nhánh, phòng giao dịch và các đơn vị trực
thuộc trên toàn quốc; tổng t ài sản đạt hơn 18.000 tỷ đồng. Theo lộ trình phát triển, vốn điều
lệ của Southern Bank sẽ là 3.000 tỷ đồng.
Vốn điều lệ
Vốn điều lệ là 1.434 tỷ 210 tri ệu đồng.
Tổng tài sản đạt hơn 18.000 tỷ đồng.
Mạng lưới hoạt động 84 chi nhánh, phòng giao dịch và các đơn vị trực thuộc trên
toàn quốc
Ngân hàng Phương Nam phát t riển các hình thức l iên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế
và mở rộng các hoạt động d ịch v ụ cung ứng các t iện ích cho khách hàng ngày càng thuận lợi. Đội
ngũ nhân vi ên củ a ngân hàng luôn đảm bảo phục v ụ nhanh chóng, tận tình, văn minh, lịch sự với
phương châm: “T ẤT CẢ VÌ SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA KHÁCH HÀNG”.


Link download cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement