Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#860578 ĐÁP ÁN 210 CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIÁM SÁT, ĐỊNH GIÁ, ĐẤU
THẦU...
yCÂU HỎI ÔN TẬP NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
TƯ VẤN GIÁM SÁT-CHỈ HUY TRƯỞNG-QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐỊNH GIÁ-ĐẤU THẦU
Câu 1: Chi phí quản lý dự án dùng để:
A). Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án
B). Ban quản lý dự án tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án
C). Cấp thẩm quyền tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án
D. Đơn vị thi công tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án
Câu 2: Người lãnh đạo hệ quản trị chất lượng của tổ chức cần:
A). Có kinh nghiệm công tác trong doanh nghiệp và trong nghề xây dựng
B). Điều hành trực tiếp việc làm sổ tay chất lượng, thủ tục chất lượng và thực thi .
C). Có vị trí trong tổ chức và có uy tín đối với những ngời đứng đầu các bộ phận.
D. Làm việc bán thời gian cho công việc này
E. Chỉ thực hiện công việc của người đứng đầu hệ quản lý chất lượng lúc nhàn rỗi
Câu 3: Bản vẽ hoàn công:
A) Là bản vẽ bộ phận công trình, công trình XD hoàn thành, trong đó thể hiện kích thước thực tế so với kích
thước thiết kế, được lập trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt
B Được người tư vấn thiết kế của chủ đầu tư ký tên xác nhận
C) Không phải là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì
D) Là chính bản vẽ thi công khi các kích thước, thông số thực tế thi công của bộ phận công trình xây dựng, công
trình xây dựng đúng với các kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công
Câu 4: Các giai đoạn xây dựng hệ quản lý chất lượng theo ISO 9000:
A Có 3 giai đoạn: khởi động, phát triển, vận hành
B Có 4 giai đoạn: khởi động, đào tạo, lấy chứng chỉ, áp dụng
C) Có 5 giai đoạn: khởi động, đào tạo, lấy chứng chỉ, điều chỉnh và sửa lỗi, vận hành
Câu 5: Sổ tay chất lượng:
A Là tài liệu mật của công ty
B) Là một tài liệu hướng dẫn cho các nhân viên của đơn vị về hệ chất lượng
C) Là một tài liệu hướng dẫn cho việc tập huấn / đào tạo các nhân viên mới
D Là tài liệu chỉ dành cho lãnh đạo
Câu 6 : Quy chuẩn xây dựng là:
A). Văn bản quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu, bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi hoạt động xây dựng, và
các giải pháp, các tiêu chuẩn được sử dụng để đạt các yêu cầu đó
B. Văn bản pháp chế không bắt buộc phải tuân thủ
C. Văn bản khuyến khích áp dụng cho mọi hoạt động xây dựng (quy hoạch, đầu tư xây dựng), mọi nguồn vốn đầu
tư, mọi hình thức xây dựng
Câu 7 : Tiêu chuẩn xây dựng của Việt nam là (hãy chọn những câu mà bạn đánh giá là đúng):
A. Văn bản pháp chế bắt buộc phải tuân thủ
g 24 8/23/2012 12:01 PM

Câu 8: Khi có những bất đồng giữa các văn bản pháp lý, thứ tự ưu tiên giải quyết những bất đồng này là:
A. Văn bản pháp quy – Hồ sơ thiết kế - Hợp đồng
B. Hồ sơ thiết kế - Văn bản pháp quy – Hợp đồng
C). Hợp đồng – Hồ sơ thiết kế - Văn bản pháp quy
Câu 9: Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình bao gồm:
A). Các hoạt động quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng
B). Giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệm thu công trình xây dựng của chủ đầu tư
C). Giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệm thu công trình xây dựng của tư vấn giám sát
D). Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
E. Tất cả các trường hợp trên

Câu 10 : Căn cứ vào đâu để tiến hành theo dõi quá trình thực hiện công việc:
A Hồ sơ thiết kế và thông báo thời gian tiến hành của nhà thầu
B Tiến độ thi công và bản vẽ
C) Kế hoạch sản xuất, bản vẽ thi công, biện pháp thi công được tư vấn giám sát thi công thông
qua.

Câu 11: Nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có quyền từ chối bảo
hành công trình xây dựng và thiết bị công trình trong các trường hợp sau đây:
A) Chủ đầu tư vi phạm pháp luật về xây dựng bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc tháo dỡ
B Công trình xây dựng và thiết bị công trình hư hỏng trong quá trình sử dụng
C) Sử dụng thiết bị, công trình xây dựng sai quy trình vận hành
Câu 12 : Tổng mức đầu tư bao gồm:
A. 6 loại chi phí
B). 7 loại chi phí
C. 5 loại chi phí
D. 4 loại chi phí
Câu 13 : Nhà thầu thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:
A) Đề xuất sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế để bảo đảm chất lượng và hiệu quả công trình;
B) Yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo đúng hợp đồng;
C Yêu cầu tổ chức tư vấn giám sát thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng
quy định;
D) Dừng thi công xây dựng công trình nếu bên giao thầu không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đã ký
kết gây trở ngại và thiệt hại cho nhà thầu;
E) Yêu cầu bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê xây dựng công trình gây ra;
Câu 14: Các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (trong thời gian chuyển tiếp theo Luật Quy chuẩn KT & TCKT )
thuộc các lĩnh vực nào sau đây là bắt buộc áp dụng:
A Phòng chống cháy nổ, An toàn lao động
B Bảo vệ môi trường
C Phòng chống sét
D Phân vùng động đất
E) Tất cả các TCKT trên

Câu 15: Nghiệm thu công trình xây dựng được phân thành các bước sau:
A Nghiệm thu công việc trong quá trình thi công xây dựng
B Nghiệm thu các bộ phận khuất của công trình
C Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng
D Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình XD để đưa vào sử dụng
E) Tất cả các bước trên


Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement