Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#858061 I. ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ CỦA HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG HOÀN THIỆN ................................................................ 3
1.1 Đặc điểm của hệ thống tiền lương hoàn thiện............................................................................................................ 3
1.2 Giá trị của hệ thống tiền lương hoàn thiện ................................................................................................................ 3
II. THÀNH PHẦN CỦA GÓI LƯƠNG .............................................................................................................................. 4
2.1 Các thành phần thông thường của gói tiền lương ..................................................................................................... 4
2.2 Sự khác biệt giữa các gói lương ................................................................................................................................. 4
PHẦN B: HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG THEO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 ............ 5
3. 1 Giới thiệu công ty ................................................................................................................................................................ 5
3.2 Cơ sở xây dựng hệ thống tiền lương của công ty ........................................................................................................... 5
3.3 Mục Đích .............................................................................................................................................................................. 6
3.3 Hệ Thống Tiền Lương .................................................................................................................................................... 6
3.4.1 Nguồn hình thành quỹ lương ........................................................................................................................................ 6
3.4.2 Tiền Lương ............................................................................................................................................................. 6
3.4.3 Chế độ phụ cấp khác ....................................................................................................................................................10
PHẦN C: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .....................................................................................................................................11


PHẦN A: LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG HOÀN THIỆN
I. ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ CỦA HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG HOÀN THIỆN
1.1 Đặc điểm của hệ thống tiền lương hoàn thiện
 Toàn diện
Một hệ thống tiền lương và tiền công bao gồm tiền lương cơ bản, các khoản tiền thưởng, phụ cấp và
lương hưu. Hệ thống này cũng phải hỗ trợ các mảng công tác quản lý nguồn nhân lực khác như tuyển
dụng, thuyên chuyển, đề bạt và đào tạo.... Hệ thống tiền lương và tiền công là cơ sở cho công tác quản lý
nguồn nhân lực chung của doanh nghiệp.
 Đề cập tới mức lương và cơ cấu tiền lương
Quy trình tiền lương phải đề cập tới hai phương diện khác nhau: mức lương và cơ cấu tiền lương. Mức
lương cho mỗi vị trí trong doanh nghiệp phải có tính cạnh tranh . Cơ cấu tiền lương linh hoạt và phù hợp
với hiện tại và tương lai gần.
 Phản ánh giá trị công việc
Khi xác định mức lương cho một công việc, các bạn phải xem xét giá trị công việc đối với doanh nghiệp.
 Căn cứ vào kết quả làm việc
Việc tăng lương và chia tiền thưởng phải dựa trên kết quả làm việc. cần có một hệ thống đánh giá
kết quả làm việc hoàn chỉnh để tạo động lực cho những nhân viên có kết quả làm việc cao.

1.2 Giá trị của hệ thống tiền lương hoàn thiện
Trong thực tế mỗi công ty có những mục tiêu khác nhau trong thiết lập một chính sách tiền lương, và có thể
các thứ tự ưu tiên các mục tiêu cũng không giống nhau. Nhưng nhìn chung thì các mục tiêu cần đạt được
của một hệ thống tịền lương bao gồm:
 Thỏa mãn các yêu cầu của nhân viên và đảm bảo sự công bằng
Người lao động muốn được trả lương đúng với tính chất công việc và sự cống hiến.
 Thu hút được các nhân viên tài năng.
Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng mong muốn có được một nguồn nhân lực chất lượng cao để tăng khả
năng cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Thu hút được những người tài năng về làm
việc cho tổ chức luôn là một mục tiêu hàng đầu trong chính sách nhân sự của các tổ chức. Để thực hiện
mục tiêu này tiền lương cũng chưa phải là yếu tố quyết định song nó luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu
giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu của mình. Các nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp trả lương
cao hơn mức trung bình trên thị trường thường thành công hơn trong kinh doanh, bởi họ thu hút được
nguồn nhân lực tốt hơn, tạo ra động lực mạnh hơn.
 Duy trì được đội ngũ nhân viên giỏi.

Link download cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement