Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#858059 Tải miễn phí tài liệu

Thực trạng tình hình tài chính tổng công ty công nghiệp mỏ việt bắc

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 4
1.1. Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính. 4
1.1.1 Khái niệm về phân tích các báo cáo tài chính 4
1.1.2 Nội dung các báo cáo tài chính 4
1.2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính 6
1.2.1 Sự cần thiết của việc phân tích báo cáo tài chính 6
1.2.2 Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính 6
1.3. Phương pháp phân tích và các công cụ phân tích 10
1.3.1 Phương pháp phân tích 10
1.3.2 Công cụ phân tích chủ yếu 15
1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính 19
1.4.1 Phân tích tổng quát các báo cáo tài chính 19
1.4.2 Phân tích các tỷ số tài chính 29
1.4.3 Phân tích tài chính Du Pont 38
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC 40
2.1. Khái quát về Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc 40
2.1.1 Chức năng nhiệm vụ và bộ máy tổ chức 40
2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty 42
2.2.Thực trạng tình hình tài chính tại Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc 45
2.2.1 Phân tích tổng quát các báo cáo tài chính 45
2.2.2 Phân tích các tỷ số tài chính 65
2.2.3 Phân tích tài chính Du Pont 74
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC 78
3.1. Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty 78
3.2. Biện pháp hoàn thiện tình hình tài chính 79
3.2.1 Các biện pháp tăng doanh thu và giảm chi phí 79
3.2.2 Cỏc biờn phỏp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản 81
3.2.3 Các biện pháp lựa chọn cơ cấu tài chính tốt nhõt 83
3.2.4 Các biện pháp làm tăng tính thanh khoản của công ty 84
3.2.5 Các biện pháp đồng bộ khác 84
KẾT LUẬN 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO 88Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement