Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#856783 Tải miễn phí luận văn


LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH PHƯƠNG.
I. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
1. Sơ lược chung về công ty Minh Phương
2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Minh Phương
II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
1. Chức năng
2. Nhiệm vụ
CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH PHƯƠNG.
I. MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT.
II. ĐẶC ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU KIỂM SOÁT.
1. Đặc điểm TSCĐ và hoạt động kiểm soát TSCĐ của công ty
2. Mục tiêu kiểm soát nội bộ của công ty
III. CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHỦ YẾU ĐỐI VỚI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH PHƯƠNG.
1. Những thủ tục kiểm soát chung
1.1 Xây dựng kế hoạch đầu tư tài sản cố định hữu hình
1.2 Phân chia trách nhiệm đầy đủ
1.3 Kiểm soát quá trình xử lý thông tin
1.4 Kiểm tra độc lập việc thực hiện
1.5 Kiểm soát vật chất
1.6 Phân tích rà soát
2. Những thủ tục kiểm soát cụ thể trong từng giai đoạn
2.1 Thủ tục đầu tư, mua sắm TSCĐ
2.2 Lựa chọn nhà cung cấp
2.3 Quản lý TSCĐ tại nơi sử dụng, bán hàng
2.4 Thủ tục thanh lý, nhượng bán TSCĐ
2.5 Hệ thống sổ chi tiết TSCĐ
2.6 Kiểm kê TSCĐ
2.7 Thủ tục tính khấu hao TSCĐ
2.8 Thủ tục sửa chữa thường xuyên TSCĐ tại Công ty
3. Một số gian lận thường gặp đối với tài sản cố định hữu hình và thủ tục kiểm soát thích hợp.
3.1. Mua tài sản cố định không cần thiết hoặ mua tài sản với giá cao.
3.2 Lạm dụng tài sản cố định của Công ty.
3.3 Thanhlý những tài sản còn tốt hay thanh lý với giá thấp
4. Một số hạn chế và giải pháp hệ thống kiểm soát nội bộ TSCĐ tại Công ty 4.1 Hạn chế
4.2 Giải pháp
KẾT LUẬN
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, cùng với sự tiến bộ và phát triển của xã hội đã đưa nền kinh tế toàn cầu sang một hình thái mới. Cơ chế thị trường ra đời làm cho các hoạt động tài chính và sở hữu ngày càng đa dạng và phức tạp, chức năng kiểm tra kiểm soát đòi hỏi ngày càng chặt chẽ nhằm đáp ứng yêu cầu của quản lý.
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên tăng trưởng và đầu tư chưa từng có. Làn sóng đầu tư ngày càng mạnh mẽ thì nhu cầu kiểm soát tại các doanh nghiệp cũng ngày càng gia tăng, về hình thức cũng như thực chất, về sốlượng cũng như chất lượng. Vì vậy, công tác kiểm tra kiểm soát đang được quan tâm hàng đầu.
Trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tài sản cố định là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. Do đó,ban lãnh đạo, ban kiểm soát, phòng kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp hằng năm phải đối diện với nhiều thách thức và khó khăn. Họ không ngừng nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ, chuẩn hóa quy trình chuyên môn để đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hoàn chỉnh, vững mạnh. Đó được coi là là nhiệm vụ thiết yếu tạo điều kiện để mỗi doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao.
Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH nội thất Minh Phương hệ thống kiểm soát nội bộ tài sản cố định, cả nhóm đã nhận thấy những yếu tố tích cực và những mặt hạn chế trong công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ. Điều này được thể hiện cụ thể hơn trong bài tiểu luận với đề tài: “Phân tích hoạt động kiểm soát nội bộ tài sản cố định tại công ty TNHH nội thất Minh Phương”.


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement