Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#840884 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC

Trang

Chương 1: GIỚI THIỆU. 1

1.1. ðặt vấn đề nghiên cứu . 1

1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu . 1

1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn. 2

1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 4

1.2.1. Mục tiêu chung. 4

1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 4

1.3. Câu hỏi nghiên cứu . 5

1.4. Phạm vi nghiên cứu . 5

1.4.1. Không gian. 5

1.4.2. Thời gian . 5

1.4.3. ðối tượng nghiên cứu . 5

1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 6

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 7

2.1. Phương pháp luận . 7

2.1.1. Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng . 7

2.1.2. Tín dụng cá nhân . 11

2.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng.18

2.2. Phương pháp nghiên cứu . 20

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu. 20

2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 20

Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN -

THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ . 22

3.1. Tổng quan về Sacombank Cần Thơ . 22

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 22

3.1.2. Mạng lưới hoạt động . 22

3.1.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu và thị trường mục tiêu . 23

3.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động của Chi nhánh . 25

3.1.5. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng tín dụng cá nhân . 27

3.1.6. Những định hướng phát triển của Sacombank Cần Thơ

trong thời gian tới. 29

3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh. 30

3.2.1. Thu nhập . 32

3.2.2. Chi phí. 33

3.2.3. Lợi nhuận . 33

3.3. Tình hình huy động vốn tại Sacombank Cần Thơ. 34

3.3.1. Cơ cấu nguồn vốn. 34

3.3.2. Tình hình huy động vốn. 35

Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG TÍN DỤNG

CÁ NHÂN TẠI SACOMBANK CẦN THƠ. 39

4.1. ðánh giá chung về hoạt động tín dụng cá nhân của Sacombank

Cần Thơ qua 3 năm 2005-2007. 39

4.1.1. Hoạt động tín dụng theo thời hạn. 39

4.1.2. Hoạt động tín dụng theo đối tượng . 42

4.1.2. Hiệu quả hoạt động tín dụng. 45

4.2. Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Sacombank Cần Thơ . 47

4.2.1. Doanh số cho vay . 48

4.2.2. Doanh số thu nợ . 55

4.2.3. Dư nợ . 61

4.2.4. Nợ quá hạn . 66

4.2.5. ðánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân. 69

Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG

TÍN DỤNG CÁ NHÂN. 74

5.1. Cơ hội và thách thức đối với hoạt động tín dụng cá nhân . 74

5.1.1. Cơ hội . 74

5.1.2. Thách thức. 75

5.2. ðánh giá những điểm mạnh và hạn chế trong hoạtđộng

tín dụng cá nhân . 76

5.2.1. ðiểm mạnh . 76

5.2.2. ðiểm hạn chế. 78

5.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng CN. 79

5.3.1. ðẩy mạnh công tác huy động vốn. 79

5.3.2. Chú trọng công tác thu hồi nợ. 80

5.3.3. ðẩy mạnh hoạt động tín dụng cá nhân ở những lĩnh vực

đang phát triển mạnh và những lĩnh vực có nhiều tiềm năng . 80

5.3.4. Hoàn thiện công tác tái cấu trúc Ngân hàng . 82

5.3.5. Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng . 83

5.3.6. Chú trọng công tác nhân sự và đào tạo nhân sự. 84

5.3.7. Quản lý rủi ro . 85

Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 88

6.1. Kết luận . 88

6.2. Kiến nghị. 88

6.2.1. ðối với Ngân hàng. 88

6.2.2. ðối với Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp. 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91

Link download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nhớ thank nhé :club:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement