Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#836516 Tải miễn phí tiểu luận

Lời mở đầu

Công tác hạch toán kế toán là một vấn đề được tất cả các nhà quản lý và toàn xã hội quan tâm. Nó cung cấp thông tin tài chính kế toán đầy đủ, chính xác, kịp thời, giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định, chiến lược đúng đắn, đạt hiệu quả tối đa trong kinh doanh. Để chế độ kế toán từng bước phù hợp với cơ chế tài chính cũng như phù hợp với đặc thù của các ngành, đồng thời hoà nhập với môi trường kinh tế và thị trường thế giới, chúng ta đã thường xuyên sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán, việc này đã cung cấp đầy đủ hơn những thông tin cho các nhà quản lý, các cơ quan chức năng và những người quan tâm.

Hiện nay, các ngành sản xuất đang được mở rộng và ngày càng biến đổi phức tạp, một trong những nội dung công tác kế toán quan tâm là hoạt động kế toán trong ngành xây lắp - đây là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, là ngành mà sản phẩm có nhiều đặc thù riêng biệt và ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán. Chi phí sử dụng máy thi công là khoản mục chi phí phức tạp và mang tính đặc thù của ngành xây lắp - đây là các chi phí sử dụng các loại xe, máy thi công phục vụ trực tiếp và thường xuyên của hoạt động xây lắp công trình. Cũng như yêu cầu với công tác hạch toán các loại chi phí khác, việc hạch toán chí phí máy thi công cần thực hiện một cách chính xác và phù hợp với từng loại hình sử dụng máy thi công sao cho số liệu kế toán về loại chi phí này đạt được mục đích là số liệu xác đáng, phục vụ được các yêu cầu kế toán cũng như yêu cầu quản trị. Bởi việc xác định chính xác chi phí sử dụng máy thi công giúp các nhà quản trị có được những thông tin chính xác về hoạt động của đơn vị mình, biết được kết quả lãi, lỗ của từng công trình, từng hạng mục công trình hay từng đơn đặt hàng ...Nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp nói chung, việc hạch toán chi phí sử dụng máy thi công nói riêng cũng như nhận thức được sự phức tạp của việc tập hợp chi phí máy thi công nên em rất muốn đi sâu nghiên cứu về vấn đề này, trước hết là để mình hiểu rõ hơn và sau đó là muốn đóng góp một phần kiến thức của mình để việc áp dụng hạch toán máy thi công trong các doanh nghiệp xây lắp ngày càng phát triển và phù hợp hơn.

Do đó, em xin mạnh dạn nghiên cứu đề án môn học với đề tài " Bàn về kế toán chi phí sử dụng máy thi công trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp ở Việt Nam theo chế độ kế toán hiện hành".

Nội dung đề án gồm 2 phần:

- Phần 1: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh xây lắp và phương pháp hạch toán kế toán chi phí sử dụng máy thi công trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp.
- Phần 2: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sử dụng máy thi công trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp ở Việt Nam hiện nay.


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement