Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#835886 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 2
1.1 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 2
1.1.1 Khái quát về công ty quản lý quỹ 2
1.1.2 Phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty quản lý quỹ 3
1.1.3 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 7
1.2 CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 16
1.2.1 Khái niệm chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp 16
1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp 17
1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 18
1.3.1 Nhân tố chủ quan 18
1.3.2 Nhân tố khách quan 22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẠI DƯƠNG HAPACO 24
2.1 GIỚI THIỆU VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HAPACO 24
2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ Hapaco 30
2.2.1 Thực trạng phân tích tài chính doanh nghiệp 30
2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN- HÀ NỘI 44
2.3.1 Kết quả 44
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 45
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HAPACO 47
3.1. GIẢI PHÁP TRONG DOANH NGHIỆP: 47
3.1.1 Hoàn thiện quy trình phân tích 47
3.1.2 Nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực 48
3.1.3 Nâng cấp trang thiết bị, công nghệ phục vụ 49
3.2 KIẾN NGHỊ 49
3.2.1 Kiến nghị với Bộ Tài chính và cơ quan Nhà nước có liên quan 49
3.2.2 Kiến nghị với Tổng cục Thống kê 50
3.2.3 Kiến nghị với Uỷ ban Chứng khoán 50
KẾT LUẬN 51Trên thị trường chứng khoán, mọi quyết định đầu tư đều ẩn chứa nhiều rủi ro. Điều này đòi hỏi khả năng phân tích đánh giá doanh nghiệp của nhà đầu tư trước và sau khi ra quyết định. Đối với nhà đầu tư tổ chức thì việc phân tích doanh nghiệp lại càng quan trọng. Để đánh giá tình hình hoạt động và khả năng quản lý kinh doanh của một doanh nghiệp thì phân tích tài chính là không thể thiếu. Phân tích tài chính cho thấy được vị thế tài chính của doanh nghiệp, khả năng hoạt động trong quá khứ và đưa ra những dự báo trong tương lai. Chính vì ý nghĩa của nó mà phân tích tài chính là yếu tố cốt lõi trong phân tích cơ bản.
Đối với Công ty quản lý quỹ Hapaco, trên cương vị là một tổ chức đầu tư, phân tích doanh nghiệp là hoạt động trọng tâm. Chất lượng phân tích quyết định hiệu quả đầu tư của Công ty, do vậy việc nâng cao chất lượng phân tích nói chung và chất lượng phân tích tài chính nói riêng là nhu cầu cấp thiết để tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút nguồn vốn uỷ thác.
Là một sinh viên thực tập tại phòng phân tích của Công ty quản lý quỹ Đại Dương Hapaco, tui mong rằng chuyên đề tốt nghiệp “Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp các công ty đã niêm yết tại công ty quản lý quỹ Đại Dương Hapaco’’” sẽ góp phần vào việc nâng cao hiệu quả phân tích tài chính tại Công ty. Chuyên đề đi sâu vào hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty quản lý quỹ Hapaco trong giai đoạn 2008-2009, từ đó đề ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.
Bố cục chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1 Cơ sở lý luận về chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty quản lý quỹ
Chương 2 Thực trạng chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Hapaco
Chương 3 Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Hapaco

Link download cho các bạn:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement