Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#835013 Tải miễn phí

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung
MỤC LỤC
Chuyên đề tốt nghiệp .......................................................................... 1
MỤC LỤC ............................................................................................ 2
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................... 4
Chương I: Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng ............... 6
1.1 Tín dụng và vai trò của tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân
hàng thương mại. ........................................................................................... 6
1.1.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng ..................................................................................................... 6
1.1.2 Vai trò của tín dụng .......................................................................................................................... 6
1.1.3. Phân loại tín dụng ............................................................................................................................ 7
1.2. Chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng ........................................... 9
1.2.1. Khái niệm ........................................................................................................................................ 9
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ..................................................................................... 11
1.2.2.1. Các chỉ tiêu định lượng: ......................................................................................................... 11
1.2.2.2. Các chỉ tiêu định tính: ............................................................................................................ 14
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng. ................................ 15
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài: .................................................................................................................. 15
Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Đầu
tư và Phát triển chi nhánh Quang Trung ..................................... 23
2.1. Khái quát về ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quang
Trung: ........................................................................................................... 23
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDVchi nhánh Quang Trung:
....................................................................................................................... 25
2.2.1. Tình hình huy động vốn của chi nhánh: ........................................................................................ 25
2.2.2. Tình hình sử dụng vốn ở ngân hàng như sau: ............................................................................... 26
2.2.3. Kết quả hoạt động dịch vụ: ........................................................................................................... 27
2.3. Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh
Quang Trung. ............................................................................................... 30
2.3.1. Các yếu tố định tính. ..................................................................................................................... 30
2.3.1.1. Quy trình tín dụng: ................................................................................................................. 30
2.3.1.2. Khả năng cạnh tranh: .............................................................................................................. 30
2.3.1.3. Các yếu tố khác: ..................................................................................................................... 31
2.3.2. Các yếu tố định lượng. .................................................................................................................. 31
2.4. Đánh giá những kết quả đạt được tại ngân hàng Đầu tư và Phát
triển chi nhánh Quang Trung. .................................................................... 36
2.4.1. Những kết quả đạt được: ............................................................................................................... 36
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân. .............................................................................................................. 37
Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng
tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Quang
Trung. .............................................................................................. 40
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng tại chi nhánh Quang Trung: ......... 40
3.2. Giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng. ...................................... 41
3.3. Kiến nghị. .............................................................................................. 46
3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng BIDV: ................................................................................................... 46
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước: .............................................................................................. 47
3.3.3. Kiến nghị với nhà nước: ................................................................................................................ 47

Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận
động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân hàng
có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát,
tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư, phát triển thị
trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh toán...
Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một lĩnh vực
quan trọng, quan hệ tín dụng là quan hệ xương sống, quyết định mọi hoạt động
kinh tế trong nền kinh tế quốc dân và nó còn là nguồn sinh lợi chủ yếu, quyết
định sự tồn tại, phát triển của ngân hàng.Nhưng hoạt động tín dụng mang lại
nhiều rủi ro nhất ngay cả đối với các khoản vay có tài sản cầm cố, thế chấp cũng
được xác định có hệ số rủi ro là 50%.Trên thực tế, nhiều nhân viên ngân hàng
quan niệm cho vay có tài sản thế chấp và không vượt quá tỷ lệ quy định là an
toàn nhất. Thực ra quan niệm này là hoàn toàn sai lầm, bởi khi cho vay phải chú
ý đến tình hình hoạt động và khả năng tài chính của công ty thì đó mới là vấn đề
quan trọng nhất, còn thế chấp chỉ là một trong những điều kiện cần có để
đảm bảo khả năng thu hồi khi khách hàng không trả được cho ngân hàng.
Hoà cùng với sự đổi mới của toàn bộ hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Đầu
Tư và Phát triển trong những năm qua đã rất chú trọng tới hoạt động tín dụng và
đang từng bước hoàn thiện trong hoạt động kinh doanh của mình để đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
trong lúc sự quản lý kinh tế, sự chuyển đổi cơ chế quản lý trong lĩnh vực ngân
hàng đang diễn ra hết sức phong phú và đa dạng. Song sẽ là không phải khi
muốn hoàn thiện hơn mà lại không chấp nhận những phần còn thiếu sót còn tồn
tại trong hoạt dộng tín dụng của mình.
Qua quá trình nghiên cứu, học tập, tìm hiểu để có thể tiếp cận, xâm nhập
và từ những yêu cầu từ tiễn đặt ra, đặc biệt trong quá trình thực tập tại Ngân
hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quang Trung được sự giúp đỡ và khuyến
khích của các thầy cô giáo trong khoa, các cô chú, anh chị trong ngân hàng, em
đã mạnh dạn đi vào nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín
dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung” để viết chuyên đề thực tập.
Chuyên đề thực tập được chia làm 3 chương:
Chương I: Những lí luận chung về tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân
hàng và quan điểm về chất lượng tín dụng.
Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển
chi nhánh Quang Trung.
Chương III: Giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân
hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quang Trung.

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement