Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#835007 Tải miễn phí

MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

I. Tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng
1. Tín dụng ngân hàng
1.1. Khái niệm
1.2. Vai trò tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế
2. Rủi ro tín dụng
2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
2.2. Các loại rủi ro tín dụng
2.3. Thiệt hại từ rủi ro tín dụng
2.4. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
2.5. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng
II.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
1. Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng
1.1. Sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro tín dụng
1.2. Nhiệm vụ của quản trị rủi ro tín dụng
2. Đo lường rủi ro tín dụng
2.1. Mô hình định tính -Mô hình 6C
2.2. Các mô hình định lượng
2.3. Mô hình phân tích và quản trị rủi ro tín dụng với khách hàng thể nhân
4. Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế RRTD
4.1. Khai thác có hiệu quả thông tin trong hoạt động tín dụng
4.2. Thắt chặt và thực hiện đúng quy trình tín dụng
4.3. Xử lý nợ quá hạn và nợ khó đòi

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI WESTERN BANK
I. Giới thiệu về ngân hàng Miền Tây
II. Khái quát hoạt động tín dụng tại ngân hàng Miền Tây
1. Hoạt động tín dụng tại ngân hàng Miền Tây
1.1. Đối tượng khách hàng
1.2. Các khoản cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3. Nợ quá hạn và vấn đề xử lý nợ quá hạn
1.4. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng
III.Thực hiện mô hình hóa trong phân tích và quản trị rủi ro tín dụng
1. Lựa chọn biến
2. Phân tích theo phương pháp đa nhân tố
3. Phân tích khác biệt

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Link download:
chờ fixx
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement