Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#827144
Tải miễn phí chuyên đề Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại 98

MỤC LỤC


Lời mở đầu 4
Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hang của Công ty TNHH Thương mại 98 5
1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Thương mại 98 5
1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty TNHH Thương mại 98 5
1.1.2. Thị trường của Công ty TNHH Thương mại 98 6
1.1.3. cách bán hàng của Công ty TNHH Thương mại 98 6
1.2. Tổ chức hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Thương mại 98 9


Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại 98 11
2.1. Kế toán doanh thu 11
2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 11
2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu 21
2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu 25
2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 27
2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 27
2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 30
2.2.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán 34
2.3. Kế toán chi phí bán hàng 35
2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 35
2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 37
2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí bán hàng 40


Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại 98 41
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 41
3.1.1. Ưu điểm 41
3.1.2. Nhược điểm 42
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 42
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại 98 43
3.2.1. Về công tác quản lý bán hàng 43
3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán 44
3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 49
3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết 50
3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp 51
3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng 51


Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement