Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#825977 Tải miễn phí luận văn Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch S.E.S Việt Nam

MỤC LỤC


PHẦN I: Lí LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẦU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN Lí TRONG DOANH NGHIỆP 1
I.Một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp 1
1. Khỏi niệm doanh nghiệp 1
2.Phõn loại doanh nghiệp 1
2.1 Theo qui mô vốn ,lao động và sản phẩm 1
2.2 Theo loại hỡnh sở hữu của doanh nghiệp 1
2.2.1.Doanh nghiệp Nhà Nước 1
2.2.2.Doanh nghiệp tư nhân 1
2.2.3 Doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài 2
2.2.4 Doanh nghiệp thuộc tổ chức chớnh trị xó hội 2
2.2.5 Hợp tỏc xó 2
2.3 Theo địa điểm xây dựng 2
II. Khỏi niệm,vai trò,chức năng của quản lý doanh nghiệp . 2
1. Khỏi niệm và vai trũ của quản lý trong doanh nghiệp . 2
1.1 Về lĩnh vực sản xuất 3
1.2 Về lĩnh vực kinh doanh 3
3.Chức năng của quản lý trong doanh nghiệp 4
3.1 Phõn theo nội dung của cả quỏ trỡnh quản lý bao gồm 5 chức năng 4
3.2 Phân theo mối quan hệ trực tiếp giứa các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm các loại chức năng sau: 4
3.3 Mụ hỡnh bộ mỏy quản lý trong doanh nghiệp . 5
3.3.1 Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy theo bộ phận. 6
3.3.2 Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy theo chức năng. 7
3.3.3. Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy theo nhúm. 8
3.3.4. Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy theo ma trận. 9
III. Cơ cấu tổ chức bộ m¸y doanh nghiệp . 10
1. Khái niệm cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp . 10
2. Một số mụ hỡnh cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp . 10
2.1. Cơ cấu tổ chức trực tuyến 10
2.2 Cơ cấu chức năng 11
2.3 Cơ cấu trực tuyến tham mưu. 12
2.4 Cơ cấu trực tuyến chức năng. 12
2.5 Cơ cấu tổ chức theo ma trận. 13
3.Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý. 14
3.1 Tính tối ưu. 14
3.2 Tớnh linh hoạt . 14
3.3 Tớnh tin cậy 14
3.4 Tớnh kinh tế. 14
3.5 Đảm bảo chế độ một thủ trưởng trong quản lý doanh nghiệp . 15
4.Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 15
4.1 Nhõn tố bờn trong . 15
4.2 Nhõn tố bờn ngoài . 16
5. Sự cần thiết của việc hoàn thiện bộ mỏy quản lý và sử dụng lao động . 16
5.1 Quỏ trỡnh hoàn thiện bộ mỏy quản lý. 16
5.2 í nghĩa của việc hoàn thiện bộ mỏy quản lý doanh nghiệp . 17
Phần hai 19
I. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển cụng ty. 19
II. Một số đặc điểm kinh tế chủ yếu ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cụng ty. 20
1. Nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của công ty. 20
2. Đặc điểm sản phẩm du lịch. 20
2.1. Tớnh vụ hỡnh của dịch vụ 21
2.2. Tớnh không đồng nhất 21
2.3. Tớnh khụng thể phõn tỏch 21
2.4. Tớnh tự tiờu hao sản phẩm. 22
2.5. Cỏc kờnh phõn phối 22
3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của cụng ty. 22
3.1. Bước 1 22
3.2. Bước 2 23
3.3. Bước 3 23
3.4. Bước 4 24
4. Đặc điểm về lao động . 24
III. Cơ cấu hoạt động của bộ máy quản lý trong cụng ty TNHH du lcịh và dịch vụ du lịch S.E.S Việt Nam. 26
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty TNHH du lịch và dịch vụ du lịch S.E.S Việt Nam 26
2. Vai trũ của cụng ty Thương Mại và dịch vụ du lịch S.E.S việt Nam trong mối quan hệ cung cầu du lịch 28
3. Hoạt động marketing trong công ty. 31
3.1 Chớnh sỏch sản phẩm: 32
3.2 Chớnh sỏch giỏ . 33
3.3 Chớnh sỏch phõn phối . 35
3.3 Chính sách khuyếch trương. 35
V. Đánh giá chung. 36
1.Mặt hợp lý: 36
2. Mặt chưa hợp lý. 37
3. Nguyên nhân dẫn đến những mặt chưa hợp lý. 38
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CƠ CẤU
TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN Lí CỦA CễNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH S.E.S VIỆT NAM 39

I. Mục tiờu hoàn thiện tổ chức bộ mỏy quản lớ ở cụng ty TNHH du lịch và dịch vụ du lịch S.E.S Việt Nam. 39
II. Một số phương hướng biện pháp góp phần củng cố và hoàn thiện bộ mỏy quản lớ của cụng ty. 41
1.Phương hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của công ty TNHH du lịch và dịch vụ du lịch S.E.S Việt Nam. 41
2. Hoàn thiện cơ chế quản lí: 42
3.Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty. 43
4. Xõy dựng tiờu chuẩn nhiệm vụ cho cỏc cấp lónh đạo của công ty. 45
4.1 Đối với ban giám đốc: 45
4.2 Đối với các bộ phận phũng ban chức năng: 46
III.Một số khuyến nghị với công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch S.E.S Việt Nam . 46
1. Tăng cường quản lý trong cơ cấu tổ chức. 46
2. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong công ty. 47
KẾT LUẬN 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

Link download cho anh em ketnooi:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement