Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#814140 Tải miễn bộ tài liệu ôn thi cho các bạn

1
NỘI DUNG ÔN TẬP
MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG
A. Qui định chung
1. Thí sinh cần nắm được các kiến thức của tin học văn phòng nói chung, nhưng
chủ yếu tập trung vào việc sử dụng tốt :
- Hệ điều hành Windows(XP), Mạng, Internet.
- Chương trình soạn thảo văn bản Word (2003)
- Chương trình bảng tính Excel(2003).
2. Thí sinh cần nắm vững các yêu cầu cơ bản để sử dụng tốt các menu, câu lệnh
của , trong đó tập trung vào các nội dung được quy định tại phần B của hướng
dẫn này.
3. Đề thi môn tin học văn phòng có dạng thi trắc nghiệm.
4. Do đề thi dạng thi trắc nghiệm nên thí sinh phải hiểu các câu lệnh bằng tiếng
Anh và hiểu với nghĩa tiếng Việt tương đương; đồng thời phải hình dung cách
thực hiện các câu lệnh qua hệ thống thực đơn (menu), thanh công cụ (tool bar)
và tổ hợp phím thường dùng (phím tắt) ví dụ như Ctrl+S, Ctrl+C,...
B. Hướng dẫn một số nội dung cụ thể
I. Hệ điều hành Windows, Mạng máy tính, Internet....
1. Công dụng của các nhóm biểu tượng trong màn hình Desktop
Menu start : liệt kê các chương trình ứng dụng trong máy tính.
Taskbar : theo dõi các chương trình đang làm việc.
My Computer : làm các công việc ( cài đặt, quản lý ) máy tính cá nhân.
Recycle bin : lưu các file tạm xóa, phục hồi.
2.Thao tác trên màn hình Desktop và trong My Computer
Tạo Folder, Shortcut
Di chuyển, copy, đổi tên, đặt thuộc tính, xóa file, folder
3.Các thao tác khác
Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng trong Windows
Chọn nhiều file, thư mục liên tục, không liên tục trong danh sách.
Thu nhỏ, phóng to, đóng ứng dụng.
4. Các ứng dụng trên mạng nội bộ, sử dụng mail, internet
Chia sẻ tài nguyên, tài liệu trên mạng nội bộ
Sử dụng hộp thư
Khai thác thông tin trên Internet

II.Soạn thảo văn Microsoft Word :
1. Làm việc với các tập tin (file)
- Cách tạo mới văn bản
- Mở một tập tin văn bản đã lưu trên đĩa
- Lưu trữ tập tin văn bản
- Lưu trữ tập tin văn bản đang mở với tên mới
2. Định dạng văn bản (format)
- Định dạng ký tự: Chọn font chữ (Font); Chọn kiểu chữ (Font Style): kiểu
thông thường (Regular), kiểu chữ đậm (Bold), kiểu chữ nghiêng (Italic), kiểu
chữ đậm và nghiêng (Bold Italic); chọn kích cỡ chữ (Size).
- Định dạng cho đoạn văn bản (Paragraph):
 Căn lề đoạn văn: Căn trái (Left), phải (Right), giữa (Centered), đều cả 2
lề (Justified)
 Khoảng cách giữa các đoạn (Spacing): So với đoạn trước (Before); so
với đoạn sau (After)
 Độ rộng của dòng: Một dòng đơn (Single); 1,5 dòng (1.5 lines); gấp đôi
dòng đơn (Doubles),...
- Khái niệm về kiểu mẫu (Style), cách sử dụng Style
3. Bảng (Table) trong Word
- Chèn một bảng mới
- Hợp nhất các ô (Merge cells) và phân chia một ô (Split cells)
- Đường bao (Border) của bảng, của ô (Cell) trong bảng
4. Chèn thêm các trường đặc biệt (Insert) vào văn bản
- Ngắt trang (Break)
- Đánh số trang (Page Numbers)
- Các ký hiệu (Symbol)
5. Các chức năng khác
- Chèn hình ảnh, đồ thị, công thức toán học
- Tìm kiếm, tìm kiếm thay thế.
- Xem văn bản trước khi in, in văn bản
- Đặt các chế độ làm việc của Word
6. Các phím tắt thông dụng
III. Bảng tính điện tử EXCEL
1. Định dạng cho các ô (Cell)
- Font chữ (Font); Kiểu chữ (Font Style): chữ thường, chữ đậm, chữ nghiêng,
chữ đậm và nghiêng; cỡ chữ (Size)
- Định dạng (Alignment): chiều ngang (Horizonal)- Căn phải, trái, giữa, đều
hai bên; chiều dọc (Vertical) – Trên, dưới, ở giữa, đều hai bên
- Đoạn văn bản (Text control): tràn xuống dòng dưới (Wrap text); hợp nhất
các ô (Merge cells); vừa bằng ô (Shrink to fit)
- Các đường bao (Border)
- Một số loại ô: Số (Number), Chữ (Text), ngày tháng (Date)
2. Định dạng cho cột (Column)/ dòng (Row)
- Độ rộng cột (Width)
- Độ cao dòng (Height)
3. Sao, chép và phục hồi khối dữ liệu
- Sao (Copy), chép(Paste) khối dữ liệu
- Phục hồi khối dữ liệu vừa xóa (Undo Delete)
4. Tính toán trong một bảng tính
- Cách đặt công thức
- Một số hàm thường dùng: xử lý số, chuỗi, logic, ngày giờ, thống kê, dò
tìm...
- Địa chỉ tương đối và tuyệt đối: ví dụ B2 và $B2, B$2, $B$2
5. Vẽ biểu đồ
- Tạo một biểu đồ (Chart)
- Chọn loại biểu đồ (Type)
- Chú giải (Legend)
- Tiêu đề cho biểu đồ (Chart title)
- Tiêu đề cho trục X (Xtitle), trục Y (Ytitle)
6. Thiết lập một trang in
- In dọc (Portrait) hay ngang (Landscape)
- Lề giấy: trên, dưới, phải, trái
Lưu ý: Cần biết cách thực hiện các công việc nêu trên thông qua hệ thống thực đơn
(menu), thanh công cụ (Toolbars), tổ hợp phím thường dùng ví d ụ như Ctrl+S, Ctrl+C,
Ctrl+V ...

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bộ tài liệu này đầy đủ để anh em vọc, còn ai muốn học tủ thì xin mời down các bộ trắc nghiệm này về
Bộ Trắc nghiệm tin học thi công chức

Ai chuẩn bị thi công chức thì cần xem thêm các môn khác:
Ôn thi công chức nhà nước trọn bộ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement