Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#813830 Tải miễn phí cho anh em

Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần Mai Linh Thanh Hóa


LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay nền kinh tế nước ta đã từng bước ổn định, phát triển và ra nhập nền kinh tế thế giới và khu vực, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang chuyển biến không ngừng đổi mới trong quản lý, để cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Sự phát triển của các doanh nghiệp đóng một vai trò quyết định vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế, bởi mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế.
Trong đều kiện nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trước hết doanh nghiệp phải tự chủ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như tự hạch toán kinh doanh đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo đời sống không ngừng được cải thiện cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Do vậy, mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý là vấn đề quản trị tài chính doanh nghiệp, mà một trong những nội dung quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp là việc kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp. Và để làm tốt điều đó bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện phân tích đánh giá tình hình tài chính của mình một cách thật chi tiết, khoa học để từ đó doanh nghiệp có kế hoạch, định hướng và hoạt động có hiệu quả hơn. Vì chỉ trên cơ sở phân tích tài chính thì doanh nghiệp mới đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, thấy được những trọng điểm quản lý của công tác quản trị tài chính để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình.
Hơn nữa, việc phân tích tài chính doanh nghiệp không những đáp ứng nhu cầu cần thiết về quản trị nội bộ mà đồng thời sẽ giúp cho các nhà đầu tư, các tín chủ có được những thông tin hữu ích về tài chính doanh nghiệp, để từ đó họ có những quyết định đúng đắn trong việc đầu tư cho vay.
Mặt khác, sự xuất hiện của thị trường chứng khoán ở Việt Nam tạo cho các nhà doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ từ các nhà đầu tư. Khi đó việc phân tích tài chính ở các doanh nghiệp sẽ trở nên quan trọng hơn, nó giúp cho các nhà đầu tư thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp mà họ muốn đầu tư có được lành mạnh hay không từ đó họ mới có đủ tin cậy để đầu tư.
Từ những vấn đề nêu trên cùng với những kiến thức đã học và qua thời gian tìm hiểu thực tế về tình hình phân tích tài chính của doanh nghiệp, rõ ràng phân tích tài chính doanh nghiệp hiện nay là một vấn đề hết sức cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh đang được Ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm.
Với những lý do trên, tui đã chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần Mai Linh Thanh Hóa“ để thấy được những thuận lợi, khó khăn về tài chính của công ty. Từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trong năm kế tiếp.
NỘI DUNG KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ:
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA

Môc lôc
Trang
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI
CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP
1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp
1.1.2 Phân loại doanh nghiệp
1.2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.2.1 Khái niệm và sự cần thiết phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2 Yêu cầu của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3 CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.3.1 Quan điểm về chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng công tác phân
tích tài chính doanh nghiệp
1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phân tích
tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN MAI LINH THANH HÓA
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAI
LINH THANH HOÁ
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ
phần Mai Linh Thanh Hóa
2.1.2 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động
sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Mai
Linh Thanh Hóa
2.2 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
2.2.1 Phân tích sơ bộ BCĐKT của công ty cổ phần Mai
LinhThanh Hóa
2.2.2 Phân tích sơ bộ BCKQKD của công ty cổ phần
Mai Linh Thanh Hóa
2.2.3 Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn
của công ty cổ phần Mai Linh Thanh Hóa
2.2.4 Phân tích cơ cấu nguồn vốn của công ty cổ phần
Mai Linh Thanh Hóa
2.2.5 Phân tích khả năng thanh toán của công ty cổ
phần Mai Linh Thanh Hóa
2.2.6 Phân tích tình hình đầu tư vào tài sản cố định của
công ty cổ phần Mai Linh Thanh Hóa
2.2.7 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ
phần Mai Linh Thanh Hóa
2.2.8 Phân tích khả năng sinh lời của công ty cổ phần
Mai Linh Thanh Hóa
2.3 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH
NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
3.2.1 Hoàn thiện nội dung phân tích hoạt động tài chính
3.2.2 Công ty nên đưa phương pháp Dupont trong phân
tích tài chính
3.2.3 Hoàn thiện tổ chức hoạch định phân tích tài chính
3.2.4 Cung cấp và sử dụng thông tin trong phân tích tài chính
3.3. CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
3.3.1 Đối với công ty
3.3.2 Đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Link download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement