Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#809638 Tải miễn phí luận vănMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG I : Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM. 3

1.1. Sự hình thành cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại. 3

1.1.1. Khái quát hoạt động cho vay tại NHTM. 3

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng. 4

1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM. 6

1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng 6

1.2.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay tiêu dùng. 7

1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng 8

1.2.3.1. Đối với khách hàng 8

1.2.3.2. Đối với NHTM 10

1.2.3.3. Đối với kinh tế xã hội 10

1.2.4. Phân loại hoạt động cho vay tiêu dùng. 11

1.2.4.1. Căn cứ vào cách hoàn trả 11

1.2.4.2. Căn cứ vào mục đích cho vay có thể phân loại tín dụng tiêu dùng có 2 loại. 14

1.2.4.3 Căn cứ vào hình thức cho vay tiêu dùng có 2 loại: 14

1.2.4.4 Căn cứ vào biện pháp đảm bảo. 17

1.2.5. Chính sách cho vay tiêu dùng tại NHTM. 17

1.2.5.1. Chính sách khách hàng. 17

1.2.5.2.Chính sách quy mô và giới hạn tín dụng. 18

1.2.5.3 Lãi suất. 18

1.2.5.4. Thời hạn tín dụng và kỳ hạn nợ. 19

1.2.5.5.Các khoản đảm bảo. 19

1.2.5.6. Chính sách đối với các tài sản có vấn đề. 20

1.3. Mở rộng cho vay tiêu dùng(MRCVTD). 20

1.3.1. Khái quát về mở rộng cho vay tiêu dùng. 20

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay tiêu dùng. 23

1.3.2.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng 23

1.3.2.2. Nhân tố ngoài ngân hàng 24

1.3.2.3. Những nguyên nhân thuộc về khách hàng. 25

CHƯƠNG II : Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đông Đô . 28

2.1.Tổng quan về chi nhánh Đông Đô. 28

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Đông Đô. 28

2.1.1.1. Lịch sử hình thành của chi nhánh Đông Đô. 28

2.1.1.2. Các hoạt động cơ bản của chi nhánh Đông Đô. 29

2.1.2.Cơ cấu, chức năng nhiệm vụ các phòng ban. 33

2.1.2.1. Phòng Tín dụng. 33

2.1.2.2. Phòng thanh toán quốc tế. 34

2.1.2.3. Phòng dịch vụ khách hàng. 34

2.1.2.4. Phòng kế hoạch nguồn vốn 35

2.1.2.5 Phòng thẩm định – quản lý tín dụng. 36

2.1.2.6. Phòng tổ chức hành chính 36

2.1.2.7. Phòng Kiểm tra – Kiểm toán nội bộ. 37

2.1.2.8. Phòng Giao dịch 37

2.2.Thực trạng cho vay tiêu dùng của chi nhánh Đông Đô. 40

2.2.1. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đông Đô . 40

2.2.2.Quá trình phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh. 41

2.2.3. Nội dung cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Đông Đô thời kỳ 2005-2007. 42

2.2.3.1. Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn. 43

2.2.3.2. Cho vay tiêu dùng theo mục đích. 44

2.2.3.3. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ. 46

2.2.3.4. Chỉ tiêu nợ quá hạn trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. 47

2.3. Đánh giá về cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đông Đô . 48

2.3.1. Những thành tựu đạt được. 48

2.3.2. Những nguyên nhân và hạn chế của chi nhánh. 49

2.3.2.1 Hạn chế. 49

2.3.2.2. Những nguyên nhân của hạn chế đó là. 49

Chương III : Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đông Đô . 52

3.1. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng chi nhánh Đông Đô. 52

3.1.1.Chiến lược phát triển của tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đông Đô 52

3.1.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam – chi nhánh Đông Đô. 52

3.2. Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đông Đô . 53

3.2.1. Hoàn thiện công tác Marketing. 53

3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 54

3.2.3. Xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm cho vay tiêu dùng. 55

3.2.4.Trong công tác thẩm định cần định giá các bất động sản đúng giá của thị trường. 56

3.2.5. Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng. 57

3.3. Một số kiến nghị. 58

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 58

3.3.2. Kiến nghị với Chính phủ. 58

3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng Nhà Nước. 60

Kết luận. 61

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
Link download cho anh em:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement